ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.01.2009 N 6


Щодо обов'язкових умов тендерної
документації та договорів підряду


З метою захисту інтересів держави та забезпечення належного
виконання умов договорів підряду, керівникам Служб автомобільних
доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі,
ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", підприємств та
організацій, що входять до сфери управління Укравтодору,
Н А К А З У Ю:

1. При проведенні торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти на будівництво, реконструкцію та капітальний
ремонт автомобільних доріг 1 і 2 категорії, проектно-вишукувальних
робіт проводити попередню кваліфікацію учасників.

2. При проведенні торгів на будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт автомобільних доріг, очікувана вартість
закупівлі яких перевищує 30 млн.грн., тендерну документацію
погоджувати з головним розпорядником бюджетних коштів.

3. До подачі документів уповноваженому органу з питань
державних закупівель погоджувати застосування процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти в одного учасника та
процедури торгів з обмеженою участю із головним розпорядником
бюджетних коштів.

4. В основних умовах тендерної документації передбачати:
- з моменту здачі об'єкта в експлуатацію встановлювати
гарантійні строки: при виконанні робіт на штучних спорудах не
менше 10 років, при влаштуванні земляного полотна - 10 років, а
при влаштуванні дорожнього одягу - 3 роки;
- генпідрядник виконує не менше 60% обсягів робіт за
договором;
- погодження з замовником залучення до виконання договору
субпідрядників.

5. У тендерній документації зазначати надання тендерного
забезпечення учасниками у розмірі 1% від очікуваної вартості, у
разі проведення торгів на закупівлю робіт, та 5%, у разі
проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг у формах, які не
суперечать чинному законодавству (крім закупівлі поточного
ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг,
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт). Iнше
погоджувати з головним розпорядником бюджетних коштів.

6. Під час укладення договору про закупівлю вимагати
забезпечення виконання договору у розмірі 10% його кошторисної
вартості при закупівлі товарів і послуг та 5% при закупівлі робіт
у формах, які не суперечать чинному законодавству (крім закупівлі
поточного ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг,
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт). Iнше
погоджувати з головним розпорядником бюджетних коштів.

7. При укладанні договору з учасником - переможцем процедури
закупівлі в основних умовах договору, терміном виконання не більше
365 календарних днів, встановлювати тверду договірну ціну при
умові 100% річного фінансування об'єкта.

8. При укладанні договору передбачати відповідальність
підрядника за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення
передання його замовникові та за інші порушення договору
(за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих
показників, тощо), якщо він не доведе, що ці порушення сталися не
з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за
договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку,
встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному
обсязі.

9. При укладанні договору на виготовлення
проектно-кошторисної документації передбачати відповідальність
підрядника за неякісний випуск документації, прострочення
передання її замовникові та інші порушення договору, якщо він не
доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або
неналежне виконання обов'язків за договором підрядник сплачує
неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує
збитки в повному обсязі.

10. При укладанні договору підряду передбачати умови
розірвання договору з відшкодуванням збитків за несвоєчасне
виконання підрядником вимог договору або порушення графіку
виконання робіт.

11. При укладанні договору підряду передбачати, що у разі
затримки бюджетного фінансування не з вини замовника, оплата за
виконані роботи здійснюється протягом п'яти банківських днів з
дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій
реєстраційний рахунок,: а у разі зміни бюджетного фінансування
замовник письмово повідомляє про це підрядника, який зобов'язаний
негайно призупинити роботи з моменту отримання повідомлення.

12. Керівники Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях
та м. Севастополі, ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України",
підприємств та організацій, що входять до сфери управління
Укравтодору, несуть особисту відповідальність за недотримання у
тендерній документації та договорах підряду основних вимог,
передбачених цим наказом, а також за організацію належного
контролю якісного та своєчасного виконання робіт підрядниками.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Березовського М.В.

Голова В.Гуржос