О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-23:2009 "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные и дверные. Общие технические умови"


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 20.01.2009 N 11 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-23:2009 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови" З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 25 грудня 2008 року N 192 ( vr192661-08 )Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 серпня 2009 рокунаціональний стандарт ДСТУ Б В.2.6-23:2009 "Конструкції будинків іспоруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови",розроблений ВАТ "Український зональний науково-дослідний іпроектний інститут по цивільному будівництву" (КиївЗНДІЕП). 2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.6-23:2009 вважати таким,що втратив чинність на території України, ДСТУ Б В.2.6-23-2001(ГОСТ 23166-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні.Загальні технічні умови". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" якфондоутримувача сформовану справу зазначеного національногостандарту відповідно до Положення про фонд нормативних документіву сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеногонаціонального стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 5. Супровід ДСТУ Б В.2.6-23:2009 "Конструкції будинків іспоруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови" доручитиВАТ "КиївЗНДІЕП" як базовій організації з науково-технічноїдіяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказуДержбуду України від 23.06.2004 N 135 ( v0135509-04 ). 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбід