МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 27.01.2009 N 43 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах" З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 25 грудня 2008 року N 196 ( vr196661-08 )Н А К А З У Ю : 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 рокунаціональний стандарт ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектноїдокументації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засобизв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах",розроблений ВАТ "Діпрозв'язок". 2. З набранням чинності ДСТУ Б А.2.4-40:2009 вважати таким,що втратив чинність на території України, ГОСТ 21.406-88 "СПДС.Проводные средства связи. Обозначения условные графические насхемах и планах". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Д.В.Барзилович) передати до ДП "Укрархбудінформ" якфондоутримувача сформовану справу національного стандартувідповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферахмістобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 4.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 5. Супровід ДСТУ Б А.2.4-40:2009 "Система проектноїдокументації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засобизв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах" доручитиВАТ "Діпрозв'язок" як базовій організації з науково-технічноїдіяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказуДержбуду від 23.06.2004 N 135 ( v0135509-04 ). 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбід