О расчетах между заказчиками и проектными организациями за выполненные проектно-изыскательские работы


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ<br> МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ<br> Л И С Т<br> <br> N 6/375 від 21.07.97<br> м.Київ<br> <br> vd970721 vn6/375<br> <br> Про розрахунки між замовниками і проектними<br> організаціями за виконані проектно-вишукувальні роботи<br> <br> Головне управління кошторисних норм, ціноутворення та<br>експертизи у будівництві роз'яснює.<br> При визначенні вартості проектно-вишукувальних робіт (далі -<br>ПВР), що знову розпочинаються, застосовуються діючі на момент<br>укладання договору обов'язкові нормативні індекси, які<br>встановлюються відповідними рішеннями Держкоммістобудування.<br> У випадку змінення в установленому порядку розміру<br>нормативних індексів вартість ПВР, розпочатих виконанням,<br>перераховується виходячи із зазначених нормативних індексів та<br>залишків обсягів робіт за станом на час введення індексів, якщо це<br>обумовлено договором.<br> При несвоєчасній оплаті виконаних і прийнятих робіт до<br>замовника застосовуються економічні санкції, які передбачені<br>умовами договору.<br> Визначення вартості проектних робіт для будівництва об'єктів<br>житла і соціальної сфери здійснюється виключно із застосуванням<br>нормативів вартості проектних робіт до розрахункової базисної<br>вартості будівництва (<a name="R4"></a>розділ 4 "Порядку визначення вартості<br>проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на<br>території України" ДБН IV-16-96, частина III ( <A HREF="34420">v0060243-97</A> ).<br> <a name="R39"></a>Розділ 39 Збірника цін на проектні роботи для будівництва має<br>довідково-інформаційний характер, а таблиця 39-Б - нормативний, і<br>може застосовуватися при розробленні варіантів проектних рішень<br>окремих елементів будівель для типових проектів, що передбачаються<br>завданням на проектування.<br> Приклад розрахунку кошторисної вартості проектних робіт із<br>застосуванням нормативів вартості проектних робіт до розрахункової<br>базисної вартості будівництва (без устаткування) для об'єктів<br>житла і соціальної сфери з вбудованими і вбудовано-прибудованими<br>об'єктами наведено в листі Головного управління кошторисних норм,<br>ціноутворення та експертизи у будівництві від 24.04.97 N 6/222.<br> <br> Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і<br> архітектури. "Інструктивні документи і листи, що<br> роз'яснюють положення порядку визначення вартості<br> будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних<br> робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт,<br> експертизи вартісних показників, утримання апарату<br> замовника та інших економічних питань, що входять до<br> сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N<br> 27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".<br>