О порядке отнесения на себестоимость строительно-монтажных работ стоимости продукции подсобных и обслуживающих хозяйств


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ<br> МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ<br> Л И С Т<br> <br> N 9/8-160 від 17.07.97<br> м.Київ<br> <br> vd970717 vn9/8-160<br> <br> Про порядок віднесення на собівартість<br> будівельно-монтажних робіт вартості продукції<br> підсобних і обслуговуючих господарств<br> <br> У зв'язку з численними запитами щодо порядку віднесення на<br>собівартість будівельно-монтажних робіт вартості продукції<br>підсобних і обслуговуючих господарств Управління економічного<br>аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури у<br>будівництві Державного комітету України у справах містобудування і<br>архітектури відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів<br>України від 09.02.96 N 186 ( <A HREF="24958">186-96-п</A> ) "Про затвердження Типового<br>положення з планування, обліку і калькулювання собівартості<br>будівельно-монтажних робіт" роз'яснює.<br> Згідно із статтею 7 Закону України "Про підприємства в<br>Україні" ( <A HREF="3058">887-12</A> ) підприємству (тресту, фірмі, управлінню)<br>надано право створювати відокремлені підрозділи з правом відкриття<br>поточних і розрахункових рахунків.<br> У відповідності з пунктом 2.1.3 Закону України від 22.05.97<br>N <A HREF="108682">283/97-ВР</A> "Про внесення змін до Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" платниками податку з прибутку<br>є суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії,<br>відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу<br>юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник<br>податку, територіальної громади.<br> Якщо підсобні і обслуговуючі господарства будівельної<br>організації мають окремий баланс, поточні і розрахункові рахунки,<br>то ціни на їх продукцію (послуги) формуються з урахуванням<br>рентабельності, як платників податку з прибутку.<br> Вартість продукції зазначених підсобних і обслуговуючих<br>господарств, при реалізації її підрозділам основної діяльності<br>будівельної організації, має включатись до собівартості<br>будівельно-монтажних робіт за розрахунковими цінами, затвердженими<br>у встановленому порядку підприємством, з урахуванням<br>рентабельності.<br> Реалізація цієї продукції стороннім підприємствам і<br>організаціям здійснюється за діючими цінами і тарифами.<br> Стосовно підпункту 2 пункту 10 розділу II Типового положення<br>з планування, обліку і калькулювання собівартості<br>будівельно-монтажних робіт, затвердженого постановою Кабінету<br>Міністрів України від 9 лютого 1996 року N 186, то в ньому<br>викладені положення для випадку, коли підсобні виробництва<br>будівельної організації не виділені на окремий баланс і не є<br>платниками податку з прибутку. Продукція таких виробництв<br>включається до собівартості будівельно-монтажних робіт за<br>собівартістю її виготовлення.<br> <br> Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і<br> архітектури. "Інструктивні документи і листи, що<br> роз'яснюють положення порядку визначення вартості<br> будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних<br> робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт,<br> експертизи вартісних показників, утримання апарату<br> замовника та інших економічних питань, що входять до<br> сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N<br> 27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".<br>