Об отнесении к объектам социально-бытового назначения подземных гаражей, встроенных в жилые дома


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І<br> АРХІТЕКТУРИ<br> Л И С Т<br> <br> N 6/302 від 03.06.97<br> м.Київ<br> <br> vd970603 vn6/302<br> <br> Про віднесення до об'єктів соціально-побутового<br> призначення підземних гаражів, вбудованих у<br> житлові будинки<br> <br> На запити організацій Держкоммістобудування роз'яснює.<br> Згідно із спільним листом Головної державної податкової<br>інспекції, Мінстату та Держкоммістобудування України від 07.04.95<br>N 10-321/10-1589 ( <A HREF="17255">v1589225-95</A> ), 10-29/19, 9/82 вартість робіт з<br>будівництва об'єктів соціально-побутового призначення, що<br>розмішуються у вбудованих, вбудовано-прибудованих і прибудованих<br>нежилих приміщеннях житлових будинків, є невід'ємною їх частиною і<br>фінансуються за рахунок капітальних вкладень на житлове<br>будівництво, враховується у капітальних вкладеннях на житлове<br>будівництво і оподатковується як вартість робіт з житлового<br>будівництва.<br> Виходячи з викладеного, підземні гаражі, вбудовані у житлові<br>будинки, відносяться до об'єктів соціально-побутового призначення,<br>і, якщо їх фінансування здійснюється за рахунок капітальних<br>вкладень на житлове будівництво, то на них поширюється пільга з<br>податку на добавлену вартість.<br> Цей порядок діє до 1 липня 1997 року.<br> <br> Перший заступник Голови А.В.Беркута<br> <br> Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і<br> архітектури. "Інструктивні документи і листи, що<br> роз'яснюють положення порядку визначення вартості<br> будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних<br> робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт,<br> експертизи вартісних показників, утримання апарату<br> замовника та інших економічних питань, що входять до<br> сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск<br> N 26, 20 червня 1997 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".<br>