Относительно перечня затрат, которые не включаются в сметную документацию строений, и порядка их возмещения


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/529 від 07.06.99<br> м.Київ<br> <br> vd990607 vn7/529<br> <br> Щодо переліку витрат, що не включаються до кошторисної<br> документації будов, і порядку їх відшкодування<br> <br> На численні запити Держбуд України направляє перелік витрат,<br>що не включаються до кошторисної документації будов, і порядок їх<br>відшкодування.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута<br> Додаток<br> до листа Держбуду України від<br> 7 червня 1999 р. N 7/529<br> Перелік витрат,<br> що не включаються до кошторисної документації будов,<br> і порядок їх відшкодування<br> У кошторисну документацію будов не включаються кошти на<br>покриття ряду витрат, що проводяться у зв'язку з будівництвом, але<br>відшкодовуються за рахунок основної діяльності підприємств<br>(організацій) - забудовників, держбюджету або інших джерел. До них<br>відносяться, зокрема, витрати на:<br> - придбання устаткування і машин, що не включаються в<br>кошториси будов і є рухомими транспортними одиницями, не<br>зв'язаними з технологією виробництва;<br> - введення підприємств, будівель і споруд в експлуатацію;<br> - придбання устаткування, меблів та інвентарю для діючих<br>установ (школи, лікарні, дитячі садки тощо) у випадках, коли не<br>здійснюється їх реконструкція, а також для тимчасових будівель і<br>споруд, призначених для виробничих потреб, розміщення й<br>обслуговування працівників будівельно-монтажних організацій;<br> - оплату комплектів деталей збірних-розбірних і контейнерних<br>мобільних (інвентарних) будівель і споруд, що купуються за рахунок<br>коштів на розвиток власної бази підрядних організацій;<br> - освоєння проектних потужностей збудованих підприємств<br>(цехів).<br> Вартість окремих видів устаткування і машин, що є рухомими<br>транспортними одиницями, не зв'язаними з технологією виробництва,<br>не враховується в кошторисах на будівництво. До них відносяться:<br> - по галузі "Залізничний транспорт": рухомий залізничний<br>склад (локомотиви, вагони всіх модифікацій), у тому числі і вагони<br>для діючих метрополітенів і метрополітенів, що будуються,<br>контейнери, крани на залізничному ходу, пересувні тягові<br>підстанції та ремонтні одиниці, колійні машини і механізми:<br> - по галузі "Повітряний транспорт": літаки, вертольоти,<br>двигуни до них, авіаційне устаткування цивільного повітряного<br>флоту;<br> - по галузях "Морський транспорт" і "Річковий транспорт":<br>морські і річкові судна всіх найменувань, контейнери, пороми,<br>плавучі доки і крани, землесоси і земснаряди, рятувальні<br>плавзасоби і шлюпки, такелаж, електронавігаційне устаткування<br>(ЕРНУ);<br> - по галузі "Автомобільний транспорт": вантажні та легкові<br>автомобілі, автобуси, автопричіпи, рухомий склад для об'єднаних<br>залізнично-автомобільних підприємств, машини дорожнього<br>господарства;<br> - по галузі "Рибна промисловість": судна і контейнери флоту<br>рибної промисловості;<br> - по галузі "Комунальне господарство": трамваї, автобуси,<br>тролейбуси, машини для очищення і поливання вулиць та інші машини<br>комунального господарства;<br> - по галузі "Будівництво": будівельні машини, механізми і<br>транспортні засоби будівельних і монтажних організацій;<br> - по галузі "Сільське господарство", а також по<br>сільськогосподарських підприємствах і організаціях, що входять до<br>складу інших галузей: трактори, комбайни та інші посівні,<br>грунтообробні та збиральні машини, транспортні засоби<br>сільськогосподарських підприємств та організацій;<br> - по галузі "Зв'язок": автомашини та інші транспортні засоби<br>для перевезення пошти, поштові залізничні вагони;<br> - по всіх галузях: енергопоїзди, пересувні дизельні<br>електростанції;<br> - бурове устаткування (включаючи бурові установки),<br>геофізичне устаткування та апаратура бурових,<br>геологорозвідувальних і вишукувальних організацій.<br> Перелічені види устаткування придбаються за рахунок<br>капітальних вкладень, що виділяються цільовим призначенням.<br> Витрати на введення підприємств, будівель і споруд в<br>експлуатацію проводяться за рахунок коштів основної діяльності.<br> Відповідно до порядку, що встановлюється відомчими<br>інструкціями, складаються зведені кошториси на введення<br>підприємств, будівель і споруд в експлуатацію, в яких визначаються<br>вартості матеріальних ресурсів, паливно-енергетичних ресурсів,<br>утримання персоналу замовника, а також передбачаються інші витрати<br>і резерв коштів на непередбачені роботи і витрати.<br> Витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю для<br>діючих установ (школи, лікарні, дитячі садки тощо) у випадках,<br>коли не здійснюється їх реконструкція, проводяться за рахунок<br>коштів, що виділяються організаціям на господарську діяльність за<br>рахунок бюджетних асигнувань.<br> Витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю для<br>тимчасових будівель і споруд, призначених для виробничих потреб,<br>розміщення та обслуговування працівників будівельно-монтажних<br>організацій, здійснюються за рахунок коштів на розвиток власної<br>виробничої бази підрядних організацій.<br> Витрати, пов'язані з освоєнням проектних потужностей<br>збудованих підприємств (цехів), відшкодовуються після приймання їх<br>державними приймальними комісіями в експлуатацію за рахунок коштів<br>основної діяльності.<br> <br>Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та<br> житлової політики України. "Інструктивні документи та<br> листи, що роз'яснюють положення порядку визначення<br> вартості будівництва, капітального ремонту,<br> взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості<br> проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних<br> показників, утримання апарату замовника та інших<br> економічних питань, що входять до сфери діяльності<br> Держбуду України", N 45, 9 червня 1999 р., К.: Центр<br> "ІНПРОЕКТ".<br>