Относительно уплаты налога на добавленную стоимость при передаче функций заказчика по прекращенных строительством жилых домах


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 8/6-298 від 13.08.99<br> м.Київ<br> <br> vd990813 vn8/6-298<br> <br> Щодо сплати податку на додану вартість при передачі<br> функцій замовника по припинених будівництвом житлових<br> будинках<br> <br> У зв'язку з численними запитами щодо сплати податку на додану<br>вартість при передачі функцій замовника по припинених будівництвом<br>житлових будинках Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України роз'яснює.<br> Відповідно до підпункту 3.1.1 статті 3 Закону України "Про<br>податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) об'єктом оподаткування є<br>операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на<br>митній території України.<br> Згідно з пунктом 1.4 статті 1 зазначеного Закону продаж<br>товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з<br>договорами купівлі-продажу, міни, дарування, поставки та іншими<br>цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу права<br>власності, розпорядження або користування товарами, а також<br>відчуження результатів робіт (послуг).<br> Відповідно до Типового положення про управління капітального<br>будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської<br>державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету<br>Міністрів України від 06.11.95 N 895 ( <A HREF="19951">895-95-п</A> ), УКБ<br>облдержадміністрацій та місцевих органів рад є структурними<br>підрозділами місцевих органів державної виконавчої влади і<br>виконують функції замовника по будівництву об'єктів.<br> Зазначені управління (відділи) приймають безкоштовно від<br>підприємств (інвесторів) незавершені будівництвом об'єкти не для<br>власних потреб, а з метою виконання функцій замовника для<br>завершення будівництва цих об'єктів. Замовник завершені<br>будівництвом та прийняті в експлуатацію державною комісією об'єкти<br>передає (повертає) безкоштовно інвестору.<br> Враховуючи викладене, а також те, що передача функцій<br>замовника від підприємства управлінню капітального будівництва<br>міськвиконкому не передбачає передачі права власності на об'єкт<br>або права користування чи розпорядження результатом здійснення цих<br>функцій (замовник за дорученням інвестора лише здійснює покладені<br>на нього функції з освоєння капітальних вкладень), зазначена<br>операція не повинна оподатковуватись податком на додану вартість.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. "Інструктивні документи та листи, що роз'яснюють<br> положення порядку визначення вартості будівництва, капітального<br> ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості<br> проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,<br> утримання апарату замовника та інших економічних питань, що<br> входять до сфери діяльності Держбуду України", N 48, 10 вересня<br> 1999 р., К.: Центр "ІНПРОЕКТ".<br>