ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/7-1247 від 14.12.2000
м.Київ

vd20001214 vn7/7-1247

Щодо врахування вартості матеріалів, виробів і
конструкцій при складанні договірної ціни (ціни
тендерної пропозиції) та розрахунків вартості
обсягів виконаних робіт

Держбуд України на численні запити щодо врахування вартості
матеріалів, виробів і конструкцій при складанні договірної ціни
(ціни тендерної пропозиції) та розрахунків вартості обсягів
виконаних робіт на будовах (об'єктах), будівництво (реставрація,
ремонт) яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або
коштів підприємств, установ та організацій державної власності,
роз'яснює.
При розрахунках договірної ціни (ціни тендерної пропозиції)
враховується вартість матеріалів, виробів і конструкцій,
застосування яких передбачено проектно-кошторисною документацією,
на підставі аналізу власного банку даних, але у розмірі, який, як
правило, не перевищує рівень, що склався у регіоні за цінами
виробників. При погодженні договірної ціни замовником
перевіряються вартісні показники трудових та матеріально-технічних
ресурсів.
При здійсненні будівництва, в обгрунтованих випадках
(особливі вимоги до технічних характеристик та якості матеріалів,
виробів та конструкцій, технологічні умови здійснення будівництва
тощо), коли поточні ціни придбання матеріальних ресурсів
відрізняються від середньорегіональних, підрядна організація
отримує письмове погодження замовника щодо поставки на будівництво
таких матеріально-технічних ресурсів, про що зазначається в
контракті.
При відсутності погодження придбання матеріальних ресурсів за
поточними цінами, які перевищують середньорегіональні, різниця між
вартістю цих ресурсів та ціною, що склалась в регіоні, замовником
не компенсується.
Такий порядок врахування вартості матеріалів, виробів і
конструкцій при складанні договірної ціни (ціни тендерної
пропозиції) та розрахунків вартості обсягів виконаних робіт
рекомендується застосовувати і при інших джерелах фінансування.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 12, грудень, 2000 р.
К.: "ІНПРОЕКТ".