ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/7-1138 від 08.11.2000
м.Київ

vd20001108 vn7/7-1138

Щодо особливостей складання договірних цін та проведення
взаєморозрахунків по будовах (об'єктах), кошторисна
документація для яких розроблена
за дворівневою системою

Держбуд України роз'яснює особливості складання договірних
цін та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт по
об'єктах, для яких інвесторська кошторисна документація розроблена
за дворівневою системою до впровадження ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила
визначення вартості будівництва".
Договірна ціна складається із двох частин.
Перша частина враховує кошторисну вартість будівництва, яка
визначена у зведеному кошторисному розрахунку (інвесторська
кошторисна документація) як сума вартості будівельно-монтажних
робіт та коштів, які передбачені главою 9 і відносяться до
діяльності підрядника.
У другій частині враховуються кошти на покриття зростання цін
на трудові і матеріально-технічні ресурси, які розраховуються як
різниця між ринковою та кошторисною вартістю зазначених ресурсів.
У цьому випадку доцільно встановлювати динамічні договірні
ціни.
Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться на
підставі ресурсних елементних кошторисних норм 1999 та 2000 років
та ДБН Д.1.1-1-2000.
При цьому по перехідних будовах, для яких кошти із
спорудження та розбирання тимчасових будівель і споруд визначені
за відсотковою нормою, в актах приймання виконаних підрядних робіт
кошти на зазначені цілі визначаються пропорційно обсягам виконаних
будівельно-монтажних робіт виходячи із залишку передбачених на це
коштів.
Особливості взаєморозрахунків обумовлюються контрактом.

Перший заступник
Голови Комітету А.В. Беркута

Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. Збірник офіційних
документів та роз'яснень "Ціноутворення у
будівництві", N 11, листопад, 2000 р., К.:
"ІНПРОЕКТ".