Относительно определения стоимости выполненных объемов работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 19.11.2003 N 7/5-1115<br> <br> <br> Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма<br>N КБ-2в) складається щомісячно будівельною організацією -<br>підрядником незалежно від форм власності, що виконує підрядні<br>роботи на будівництві об'єктів, спорудження яких здійснюється із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та<br>організацій державної власності (наказ Держкомстату та Держбуду<br>України від 21.06.2002 р. N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) "Про<br>затвердження типових форм первинних документів з обліку в<br>будівництві"). При визначенні вартості виконаних обсягів робіт на<br>об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел<br>фінансування, застосування типової форми КБ-2в обумовлюється<br>контрактом.<br> <br> Відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості<br>будівництва" ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) при визначенні вартості будівництва у<br>складі загальновиробничих витрат передбачаються кошти на покриття<br>витрат з відрахувань за встановленими законодавством нормами на<br>соціальні заходи від витрат на оплату праці робітників, зайнятих<br>на основному виробництві будівельно-монтажних робіт, керуванні та<br>обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та працівників,<br>заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах.<br> <br> Якщо суб'єкт підприємницької діяльності виконує<br>будівельно-монтажні роботи і є платником єдиного податку, при<br>формуванні договірної ціни та здійсненні взаєморозрахунків за<br>виконані роботи розмір загальновиробничих витрат (див. п. 4.2.1<br>ДБН Д.1.1-1-2000) ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ), визначений у інвесторській<br>кошторисній документації, уточнюється у такий спосіб: сума<br>загальновиробничих витрат зменшується на суму коштів, визначених<br>як відрахування на соціальні заходи за звичайною системою<br>оподаткування, а до зменшеної суми загальновиробничих витрат<br>додаються кошти, призначені на компенсацію тих витрат з<br>відрахувань на соціальні заходи, рішення про які були прийняті<br>Верховною Радою України після підписання Указу Президента України<br>"Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів<br>малого підприємництва" ( <A HREF="108670">727/98</A> ).<br> <br> Перший заступник Голови<br> Комітету України з будівництва<br> та архітектури А.Беркута<br></FONT></PRE><br>