Относительно Порядка осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнении работ на строительстве объектов


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 02.07.2004 N 8/4-702<br> <br> Міністерствам, центральним<br> органам виконавчої влади,<br> управлінням капітального<br> будівництва обласних,<br> Київської<br> та Севастопольської<br> міських державних<br> адміністрацій, корпораціям<br> <br> <br> Щодо Порядку здійснення контролю за дотриманням<br> сторонами зобов'язань за договором підряду<br> про виконання робіт на будівництві об'єктів<br> <br> <br> Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"<br>( <A HREF="149603">1344-15</A> ) (пункт 23 стаття 80) знято мораторій на дію Закону<br>України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору<br>підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів"<br>( <A HREF="68272">1641-14</A> ) за винятком сплати неустойки.<br> <br> Відповідно до статті 3 Закону України "Про майнову<br>відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)<br>про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ) Кабінетом<br>Міністрів України постановою від 12 травня 2004 р. N 609<br>( <A HREF="163239">609-2004-п</A> ) затверджено Порядок здійснення контролю за<br>дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про<br>виконання робіт на будівництві об'єктів.<br> <br> Цей Порядок ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> ) встановлює процедуру здійснення<br>контролю за дотриманням замовниками та підрядниками зобов'язань за<br>умовами договору підряду про виконання робіт на будівництві<br>об'єктів, що здійснюються із залученням коштів державного та<br>місцевих бюджетів, коштів державних і комунальних підприємств і<br>організацій, та вимог Закону України "Про майнову відповідальність<br>за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт<br>на будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ).<br> <br> Контроль за дотриманням сторонами договірних зобов'язань та<br>вимог, передбачених Законом України ( <A HREF="68272">1641-14</A> ), покладається на<br>Держбуд, а також інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю, що входять до складу органів містобудування і<br>архітектури Автономної Республіки Крим, областей та інспекцій<br>державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві та<br>Севастополі.<br> <br> У зв'язку з цим повідомляємо, що відповідно до пункту 5<br>зазначеного Порядку ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> ) міністерства, центральні органи<br>виконавчої влади, управління капітального будівництва обласних,<br>Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,<br>корпорації, у разі виконання ними функцій замовника або підрядника<br>при порушенні їх прав другою стороною щодо недотримання умов<br>договору підряду, відповідальність за порушення яких передбачено<br>договором підряду або законом, зобов'язані протягом одного місяця<br>з дня виявлення порушення повідомити про це:<br> - Держбуд та інспекцію за місцем розташування об'єкта<br>(будови), якщо вартість будівництва становить 30 млн. гривень і<br>більше;<br> - інспекцію за місцем розташування об'єкта (будови), якщо<br>вартість будівництва не перевищує 30 млн. гривень.<br> <br> У повідомленні повинні зазначатись назва об'єкта (будови),<br>основні параметри та місце його (її) розташування, найменування,<br>реквізити та місцезнаходження сторін, найменування розпорядника<br>бюджетних коштів або інвестора, джерела фінансування та вартість<br>будівництва, строки будівництва, відповідні права сторони, які<br>порушено, та дату виявлення порушення, дії потерпілої сторони щодо<br>відновлення своїх прав та їх наслідки.<br> <br> Після усунення винною стороною порушень договірних<br>зобов'язань та сплати нею штрафних санкцій і відшкодування збитків<br>потерпіла сторона протягом 5 днів повідомляє про це Держбуд та<br>(або) інспекцію.<br> <br> Враховуючи те, що положення Порядку ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> )<br>розповсюджуються на замовників та підрядників усіх форм власності,<br>які після набрання чинності Закону уклали договір підряду про<br>виконання робіт з капітального будівництва, що здійснюється із<br>залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів<br>державних і комунальних підприємств та організацій, просимо<br>надіслати підвідомчим організаціям та установам, які виконують<br>функції замовника або підрядника, роз'яснення стосовно<br>необхідності неухильного дотримання встановлених умовами договору<br>підряду зобов'язань щодо строків завершення виконання робіт на<br>будівництві об'єктів та здійснення розрахунків за них, а також<br>вимагати з винної сторони дотримання зобов'язань, відповідно до<br>положень Закону України "Про майнову відповідальність за порушення<br>умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на<br>будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ) та постанови Кабінету Міністрів<br>України від 12 травня 2004 року N 609 ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> ) "Про<br>затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами<br>зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на<br>будівництві об'єктів".<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>