ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)


У міліметрах

Параметр

Інтервал значень параметра

Граничні відхилення

Висота, h

До 80 ВКЛЮЧНО

Понад 80 до 200 » » 200 до 400 »

±1,5

±2,0

±3,0

Ширина полиці, b

До 40 включно

Понад 40 до 89 »

» 89

±1,5

±2,0

±3,0

Товщина полиці, t

До 10 включно

Понад 10 до 11 »

» 11

-0,5 "0,8 -1,0

Товщина стінки, s

До 5,1 включно

Понад 5,1 до 6,0»

» 6,0

±0,5 ±0,6 ±0,7

Перекіс полиці, А, при ширині полиці (Р), не більше

До 95 включно

Понад 95

1,0

0,015 b

Прогин стінки, f, по висоті (Р) перерізу профіля, не більше

До 100 включно

Понад 100 до 200 »

» 200 до 400 »

0,5

1,0

1,5

Примітка 1. Для швелерів серії Л прогин стінки не повинен перевищувати 0,15s.

Примітка 2. Для швелерів серій У і П граничні відхилення за товщиною стінки не контролюють.

Примітка 3. Перекіс полиці (А) та прогин стінки (f) швелера вимірюють, як зображено на рисунку 3.  1. Граничні відхилення за довжиною швелерів мірної довжини і довжини, кратної мірній, не повинні перевищувати:

при довжині від 2 до 8 м включно — рб + 40 мм;

» » понад 8 м — рр + [40 + 5(Z - 8)] мм, але не більше 100 мм,

де і — довжина швелера в метрах.

  1. Швелери повинні бути обрізані. Косина різу не повинна виводити довжину швелерів за граничні відхилення за довжиною.

Довжина окремого швелера — це найбільша довжина умовно вирізаної штанги з торцями, перпендикулярними до поздовжньої осі.

  1. Кривизна швелера у горизонтальній та вертикальній площинах не повинна перевищувати 0,2 % довжини; за згодою виробника із споживачем — до 0,15 % довжини.

  2. Граничні відхилення за масою не повинні перевищувати ±4 % для партії та ±6 % для окремого швелера.

Відхилення за масою — це різниця між фактичною масою у стані постачання і розрахованою за даними таблиць 1—5.

При розрахунку маси партії до метражу швелерів мірної довжини або довжини, кратної мірній, додають 0,5 від суми граничних відхилень за довжиною швелерів у партії.

  1. Розміри та геометричну форму швелера контролюють на відстані не менш як 500 мм від торця. Висоту швелера контролюють у площині стінки, а товщину стінки — біля торця профіля.

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)

УДК 669-423 2-338.33 77:140.70 В22

Ключові слова: швелери гарячекатані, сортамент, параметри, розміри, граничні відхилення, довідкові величини