Относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом из доходов физических лиц с 1 января в 2005 году


КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 31.12.2004 N 06-10/10-1380<br> <br> Кабінету Міністрів України,<br> Міністерству фінансів<br> України,<br> Державній податковій<br> адміністрації України<br> <br> <br> У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і<br>банківської діяльності розглянуто низку звернень платників<br>податків щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого<br>майна податком з доходів фізичних осіб з 1 січня 2005 року. За<br>результатами розгляду Комітет зазначає наступне.<br> Підпункт 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону України від<br>22.05.2003 р. N 889-IV ( <A HREF="136150">889-15</A> ) "Про податок з доходів фізичних<br>осіб" передбачає, що дохід (прибуток) платника податку від<br>продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни,<br>зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної<br>вартості та кого нерухомого майна, розрахованої державним органом,<br>уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.<br>Витрати з придбання такого об'єкта нерухомості зазначені у<br>нотаріально посвідченому договорі, а при понесенні витрат на<br>будівництво (спорудження) такого об'єкта нерухомості - його<br>оціночна вартість, розрахована державним органом, уповноваженим<br>здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.<br> Таким чином, у таких випадках платникам податків з доходів<br>фізичних осіб та податковим агентам з оподаткування операцій з<br>продажу нерухомого майна (нотаріусам) з 1 січня 2005 року до<br>приведення Кабінетом Міністрів України у відповідність із Законом<br>України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( <A HREF="136150">889-15</A> )<br>нормативно-правових актів з питань оцінки вартості нерухомого<br>майна для цілей оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих<br>внаслідок його відчуження, при нарахуванні податку слід виходити з<br>ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче<br>загальної (балансової) вартості такого майна, яка міститься у<br>витягах з Реєстру прав власності на нерухоме майно<br>(довідках-характеристиках), що надаються місцевими органами<br>виконавчої влади (бюро технічної інвентаризації та реєстрації<br>права власності на об'єкти нерухомого майна).<br> <br> Голова С.Буряк</FONT></PRE><br>