Относительно образования Управлений капитального строительства в структуре местных государственных администраций


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 26.05.2005 N 8/6-365<br> <br> Обласним та Севастопольській<br> міській державним<br> адміністраціям<br> <br> <br> Щодо утворення Управлінь<br> капітального будівництва в структурі<br> місцевих державних адміністрацій<br> <br> <br> Президент України Указом від 3 квітня 2005 року<br>N 593/2005 ( <A HREF="194924">593/2005</A> ) "Про вдосконалення структури місцевих<br>державних адміністрацій" (далі - Указ), з метою підвищення<br>ефективності здійснення місцевими державними адміністраціями своїх<br>повноважень, зобов'язав Кабінет Міністрів України затвердити<br>відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві<br>державні адміністрації" ( <A HREF="54179">586-14</A> ) примірні переліки управлінь,<br>відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних<br>адміністрацій, передбачивши, що до їх складу входять такі<br>структурні підрозділи, які зазначені у цьому Указі.<br> <br> На виконання цього Указу ( <A HREF="194924">593/2005</A> ) Кабінет Міністрів<br>України постановою від 11 травня 2005 року N 328 ( <A HREF="198972">328-2005-п</A> )<br>затвердив примірні переліки управлінь, відділів та інших<br>структурних підрозділів обласної, Севастопольської міської,<br>районної, районної у м. Севастополі державних адміністрацій.<br> <br> Відповідно до Указу ( <A HREF="194924">593/2005</A> ) та постанови у складі<br>місцевих державних адміністрацій такого структурного підрозділу,<br>як Управління капітального будівництва, не передбачено.<br> <br> Разом з тим, пунктом 2 Указу ( <A HREF="194924">593/2005</A> ) передбачено<br>можливість утворення головою місцевої державної адміністрації в<br>межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідної<br>місцевої державної адміністрації, структурних підрозділів, які не<br>передбачені у затверджених в установленому порядку примірних<br>переліках управлінь, відділів та інших структурних підрозділів<br>місцевих державних адміністрацій, виходячи з особливостей<br>відповідної території.<br> <br> У зв'язку з цим Держбуд України вважає за доцільне зауважити<br>наступне.<br> <br> На даний час у структурі обласних державних адміністрацій та<br>Севастопольської міської державної адміністрації функціонують<br>Управління капітального будівництва, які відповідно до Типового<br>положення про управління капітального будівництва обласної,<br>Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від<br>6 вересня 2000 року N 1401 ( <A HREF="73183">1401-2000-п</A> ), виконують функції<br>замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального<br>призначення на території відповідної області та міста Севастополя.<br> <br> Управління капітального будівництва, як і інші структурні<br>підрозділи обласних та Севастопольської міської державної<br>адміністрації, утримується за рахунок коштів державного бюджету.<br>Однак, на відміну від інших структурних підрозділів джерелом<br>видатків на утримання цього структурного підрозділу є кошти,<br>передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника,<br>які, згідно з пунктом 2 ( <A HREF="73183">1401-2000-п</A> ) зазначеної постанови<br>Кабінету Міністрів України, зараховуються до доходів спеціального<br>фонду державного бюджету як власні надходження. Таким чином, щодо<br>Управління капітального будівництва існує прямо пропорційна<br>залежність між обсягом коштів на його утримання та обсягом<br>капітальних вкладень, освоєння яких забезпечує цей структурний<br>підрозділ. Крім того, відповідно до положень Господарського<br>кодексу України ( 436-15 ), який вступив у силу з 1 січня 2004 р.,<br>виконання Управлінням капітального будівництва функцій замовника<br>має ознаки господарської діяльності, оскільки ним виконуються<br>послуги вартісного характеру, що мають цінову визначеність<br>(стаття 3).<br> <br> У зв'язку з цим вважаємо за доцільне рекомендувати на базі<br>майна Управлінь капітального будівництва створити державні або<br>комунальні підприємства, підпорядковані відповідним місцевим<br>державним адміністраціям, та делегувати їм на договірних засадах<br>виконання функцій замовника будівництва об'єктів, що здійснюються<br>за бюджетні кошти. Така реорганізація надасть можливість<br>зазначеним новоутвореним структурам виконувати на високому<br>професійному рівні функції замовника будівництва не лише на<br>об'єктах, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, а і на<br>інших об'єктах. Крім того, за рахунок розширення сфери діяльності<br>зазначені структури матимуть можливість без залучення бюджетних<br>коштів поліпшити своє фінансове становище, оновити та<br>модернізувати власну матеріально-технічну базу, необхідну для<br>виконання своїх функцій.<br> <br> Разом з тим, якщо з метою забезпечення виконання обласними та<br>Севастопольською міською державними адміністраціями повноважень у<br>галузі будівництва буде прийнято рішення щодо доцільності<br>створення у складі відповідних місцевих державних адміністрацій<br>окремого структурного підрозділу з покладанням на нього функцій,<br>які на даний час виконують Управління капітального будівництва,<br>Держбуд України як спеціально уповноважений центральний орган<br>виконавчої влади з питань будівництва та архітектури, не<br>заперечуватиме за умови, що такий структурний підрозділ буде<br>укомплектований відповідними фахівцями.<br> <br> Однак, Держбуд категорично не може підтримувати рішення щодо<br>формування такого складу місцевих державних адміністрацій, за яким<br>виконання повноважень та функцій замовника будівництва об'єктів,<br>що має певну специфіку та потребує відповідного професіоналізму та<br>досвіду, можуть бути покладені на структурні підрозділи, яким не<br>характерне виконання таких функцій. Мова йде, у тому числі, про<br>Головне управління економіки (Управління економіки).<br> <br> Об'єднання в одному структурному підрозділі фахівців, які<br>формують плани економічного і соціального розвитку регіонів, з<br>фахівцями, які власне замовляють та контролюють будівництво<br>об'єктів, може призвести до зловживань.<br> <br> Просимо врахувати зазначене при прийнятті остаточного<br>рішення.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>