О результатах эксплуатации Информационно-справочной системы "Зодчий"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 18.05.2005 N 5/11-1021<br> <br> Керівникам підриємств,<br> організацій та установ<br> будівельного комплексу<br> України<br> <br> <br> Про результати експлуатації<br> Інформаційно-довідкової<br> системи "Зодчий"<br> <br> <br> З 29 квітня 2005 року в Управлінні науково-технічної політики<br>та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України<br>проводиться експлуатація "Комп'ютерного програмно-інформаційного<br>комплексу нормативно-правового забезпечення діяльності у галузі<br>будівництва "Інформаційно-довідкова система "Зодчий", створеного в<br>період з 1993 по 2005 роки ТОВ "Інформаційно-маркетинговий центр"<br>(до 1997 року - Державне мале підприємство<br>"Інформаційно-маркетинговий центр" Держкоммістобудування України).<br> <br> На сьогодні Інформаційно-довідкова система "Зодчий" включає<br>більше 3800 повнотекстових документів з питань будівництва, діючих<br>на території України (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН,<br>організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших<br>міністерств і відомств, довідкові матеріали тощо).<br> <br> За результатами експлуатації, Інформаційно-довідкова система<br>"Зодчий" рекомендується для використання учасниками будівництва з<br>метою підвищення рівня їх інформаційного забезпечення з<br>урахуванням того, що документи на машинних носіях не мають статусу<br>офіційних і носять інформаційно-довідковий характер.<br> <br> ТОВ "Інформаційно-маркетинговий центр" включено до Реєстру<br>виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (Свідоцтво<br>N 00163, серія ВР).<br> <br> Авторські права ТОВ "Інформаційно-маркетинговий центр"<br>відносно Інформаційно-довідкової системи "Зодчий" підтверджені<br>(Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір N 7113).<br> <br> Заступник Голови комітету О.Бондаренко</FONT></PRE><br>