О рассмотрении листа


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 16.02.2006 N 11/8-198<br> <br> <br> Про розгляд листа<br> <br> <br> Мінбуд України на звернення <...> від 31.01.2006 р. N 36<br>розглянув лист <...> від 22.12.2005 р. N 41к-22/12 і в межах<br>компетенції повідомляє.<br> <br> Відповідно до частини восьмої статті 19 Господарського<br>кодексу України ( <A HREF="125822">436-15</A> ) усі суб'єкти господарювання зобов'язані<br>здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік<br>результатів своєї роботи, складати статистичну звітність, а також<br>надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та<br>статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші<br>дані, визначені законом.<br> <br> У будівельній діяльності здійснюється, зокрема, державне<br>статистичне спостереження за формою N 1-кб ( <A HREF="err:va408202-05">va408202-05</A> ) "Звіт<br>про виконання будівельних робіт", яке відображає обсяги<br>господарської діяльності (вартість виконаних робіт) і подається<br>підприємствами та відокремленими підрозділами, що виконують<br>будівельні роботи (код економічної діяльності за Класифікацією<br>видів діяльності ( <A HREF="245447">va375202-05</A> ) (КВЕД) - секція Р "Будівництво").<br>Дані про обсяги (вартість) виконаних робіт, що відображаються у<br>зазначеній державній статистичній звітності, обраховуються за<br>типовими формами первинного обліку, що оформлені як підстава для<br>розрахунку із замовниками.<br> <br> Типові форми первинних документів з обліку у будівництві<br>N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3<br>"Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" затверджені<br>спільним наказом Держкомстату України та Держбуду України від<br>21.06.2002 р. N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) з метою уніфікації та<br>забезпечення однозначного підходу щодо відображення у звітності<br>обсягів (вартості) виконаних будівельних робіт та розрахунків за<br>виконані роботи.<br> <br> Згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність"<br>( <A HREF="2927">1560-12</A> ) основним правовим документом, що регулює<br>взаємовідносини та забезпечує узгоджену діяльність між сторонами,<br>є договір.<br> <br> Договір пайової участі - це вид інвестиційного договору, який<br>відображає спосіб залучення коштів в об'єкт інвестування (у даному<br>випадку - в об'єкт будівництва). Спосіб залучення коштів не<br>впливає на ціль, з якою здійснюється інвестування: створення<br>об'єкта (будівництво об'єкта).<br> <br> Таким чином, обов'язковість ведення первинного обліку під час<br>здійснення будівельної діяльності, що встановлена законодавством,<br>не залежать від способу інвестування щодо предмета діяльності.<br> <br> Наразі виконавцями робіт за усталеною практикою<br>використовується "Журнал обліку виконаних робіт" (форма N КБ-6),<br>затверджений наказом колишнього ЦСУ СРСР від 14.12.72 р. N 816, як<br>первинний документ, призначений для обліку обсягів виконаних<br>будівельних робіт за відповідний період на об'єкті. Дані цього<br>журналу використовують для складання Актів приймання виконаних<br>підрядних робіт (типова форма N КБ-2в ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ).<br> <br> Наявність такого Журналу передбачена також Інструкцією<br>проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів, що<br>споруджуються із залученням коштів державного бюджету України,<br>бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також<br>коштів державних підприємств, установ та організацій, затвердженою<br>наказом Держбуду України від 03.11.98 р. N 249 ( <A HREF="50505">v0249241-98</A> ).<br> <br> Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік<br>та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV<br>( <A HREF="58790">996-14</A> ) підприємство самостійно визначає облікову політику, а<br>також розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку,<br>звітності і контролю господарських операцій з дотриманням вимог<br>законодавства.<br> <br> Отже, використання журналу обліку N КБ-6 як первинного<br>облікового документа не є обов'язковим, а лише рекомендованим до<br>складання виконавцями будівельних робіт, наприклад, згідно з<br>Методичними рекомендаціями з формування собівартості<br>будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Держбуду України<br>від 16.02.2004 р. N 30 ( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ) (які можуть застосовуватися<br>для планування, бухгалтерського обліку і калькулювання<br>собівартості будівельно-монтажних робіт).<br> <br> Перший заступник міністра А.Беркута</FONT></PRE><br>