Относительно действия договоров на паевое участие в строительстве жилья и трактовки полномочий предприятия-застройщика как поверенного


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 03.04.2006 N 11/8-375<br> <br> <br> Щодо чинності договорів на пайову<br> участь у будівництві житла та трактування<br> повноважень підприємства-забудовника<br> як повіреного<br> <br> <br> (витяг)<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України розглянуло <...> звернення <...> стосовно<br>роз'яснення норм Закону України від 15.12.2005 р. N 3201<br>( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів<br>України" щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві<br>житла, укладених до набрання чинності згаданим Законом, та<br>трактування повноважень підприємства-забудовника як повіреного у<br>межах договору доручення на надання послуг з організації<br>будівництва і з питань компетенції повідомляє.<br> <br> Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих<br>актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) внесено зміни до Закону України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операціях з нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) та до статті 4 Закону<br>України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ), відповідно до<br>яких об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти<br>житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється<br>з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та<br>юридичних осіб, у тому числі в управління.<br> <br> Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може<br>здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди<br>операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування,<br>недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до<br>законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових)<br>облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої<br>нерухомості.<br> <br> Таким чином, законодавством заборонено залучення коштів<br>населення та підприємств на будівництво житла безпосередньо<br>будівельними організаціями і може здійснюватися виключно через<br>фінансові установи за наявності дозволу на здійснення фінансової<br>діяльності.<br> <br> Стосовно трактування повноважень забудовника як повіреного у<br>межах договору доручення на надання послуг з організації<br>будівництва зауважуємо таке.<br> <br> Ураховуючи вище викладені положення законодавства,<br>підприємство-забудовник як таке, що здійснює будівельну<br>діяльність, не може залучати кошти населення на будівництво житла.<br> <br> Щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві житла,<br>укладених до набрання чинності Законом України від 15.12.2005 р.<br>N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів<br>України".<br> <br> Стаття 6 Цивільного кодексу України ( <A HREF="127234">435-15 ) передбачає, що</A><br>договори відповідають загальним засадам цивільного законодавства.<br>Відповідно до статті 5 акти цивільного законодавства регулюють<br>відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.<br> <br> Таким чином, якщо цивільні відносини виникли раніше і<br>регулювалися законом, який втратив чинність, то новий закон -<br>Закон України від 15.12.2005 р. N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення<br>змін до деяких законодавчих актів України" застосовується до прав<br>та обов'язків з моменту набрання ним чинності і укладені раніше<br>договори не переглядаються.<br> <br> Одночасно зазначаємо, що наведена норма Закону України "Про<br>внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) не<br>стосується діяльності, яку здійснює будівельна організація за<br>договорами підряду на капітальне будівництво.<br> <br> Згідно зі статтею 317 Господарського кодексу України<br>( <A HREF="125822">436-15</A> ) договори на капітальне будівництво відносяться до<br>договорів підряду. Сторони договору підряду на капітальне<br>будівництво, порядок укладання та порядок розрахунків за таким<br>договором визначені у главі 33 "Капітальне будівництво"<br>Господарського кодексу України та параграфі З Цивільного кодексу<br>України ( <A HREF="127234">435-15</A> ). Загальні положення укладання та виконання<br>договорів підряду в капітальному будівництві регулюються<br>постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 668<br>( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ) "Про затвердження Загальних умов укладення та<br>виконання договорів підряду в капітальному будівництві".<br> <br> Крім того, зауважуємо таке.<br> <br> Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України,<br>затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801<br>( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Мінбуд не наділений правом тлумачення та надання<br>роз'яснень чинного законодавства.<br> <br> Відповідно до статей 147 та 150 Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) офіційне тлумачення законів України дає<br>Конституційний суд України.<br> <br> Заступник міністра Ю.Казмірук</FONT></PRE><br>