Относительно заключения строительной организацией договоров на капитальное строительство жилья непосредственно с заказчиком такого строительства


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 15.03.2006 N 11/8-311<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України опрацювало звернення, щодо роз'яснення норм<br>Закону України від 15.12.2005 р. N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення<br>змін до деяких законодавчих актів України" стосовно укладення<br>будівельною організацією договорів на капітальне будівництво житла<br>безпосередньо із замовником такого будівництва та з питань<br>компетенції повідомляє.<br> <br> Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих<br>актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) внесено зміни до Закону України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операціях з нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) та до статті 4 Закону<br>України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ), відповідно до<br>яких об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти<br>житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється<br>з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та<br>юридичних осіб, у тому числі в управління.<br> <br> Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може<br>здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди<br>операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування,<br>недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до<br>законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових)<br>облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої<br>нерухомості.<br> <br> Таким чином, внесені зміни регулюють взаємовідносини, які<br>виникають між суб'єктами інвестиційної діяльності у разі<br>інвестування коштів у будівництво житла.<br> <br> Враховуючи викладене, колективне підприємство, як таке, що<br>здійснює будівельну діяльність, не може залучати кошти населення<br>на будівництво житла за інвестиційними договорами.<br> <br> Одночасно зазначаємо, що наведена норма Закону України "Про<br>внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) не<br>стосується діяльності, яку здійснює будівельна організація за<br>договорами підряду на капітальне будівництво.<br> <br> Згідно зі статтею 317 Господарського кодексу України<br>( <A HREF="125822">436-15</A> ) договори на капітальне будівництво відносяться до<br>договорів підряду. Сторони договору підряду на капітальне<br>будівництво, порядок укладання та порядок розрахунків за таким<br>договором визначені у главі 33 "Капітальне будівництво"<br>Господарського кодексу України.<br> <br> Перший заступник Міністра А.Беркута</FONT></PRE><br>