Относительно финансирования объектов жилья, строительство которых осуществляется за счет средств, привлеченных от физических и юридических лиц


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 16.06.2006 N 11/8-608<br> <br> Члену Громадської колегії<br> Державного комітету України<br> з питань регуляторної<br> політики та підприємництва<br> Новікову С.Л.<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України розглянуло Ваше звернення від 30.05.2006 р.<br>N 13/74-13 стосовно роз'яснення положень Законів України від<br>15.12.2005 р. N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення змін до деяких<br>законодавчих актів України" та від 18 вересня 1991 р. N 1560<br>( <A HREF="2927">1560-12</A> ) "Про інвестиційну діяльність" щодо фінансування<br>об'єктів житла, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів,<br>залучених від фізичних та юридичних осіб, і з питань компетенції<br>повідомляє.<br> Відповідно до змін, які внесені Законом України "Про внесення<br>змін до деяких законодавчих актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) до статті 4<br>Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ),<br>об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти<br>житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється<br>з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та<br>юридичних осіб, у тому числі в управління.<br> Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може<br>здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва (ФФБ),<br>фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування,<br>недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до<br>законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових)<br>облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої<br>нерухомості.<br> Загальні принципи, правові та організаційні засади залучення<br>коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою<br>фінансування будівництва житла та особливості управління цими<br>коштами встановлює Закон України "Про фінансово-кредитні механізми<br>і управління майном при будівництві житла та операціях з<br>нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ).<br> Одночасно зазначаємо, що наведена норма Закону України "Про<br>внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) не<br>стосується діяльності, яку здійснює будівельна організація за<br>договорами підряду на капітальне будівництво.<br> Згідно статті 317 Господарського кодексу України ( <A HREF="125822">436-15</A> )<br>договори на капітальне будівництво відносяться до договорів<br>підряду. Сторони договору підряду на капітальне будівництво,<br>порядок укладання та порядок розрахунків за таким договором<br>визначені у главі 33 "Капітальне будівництво" Господарського<br>кодексу України. Загальні положення укладання та виконання<br>договорів підряду в капітальному будівництві регулюються<br>постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 668<br>( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ) "Про затвердження Загальних умов укладення та<br>виконання договорів підряду в капітальному будівництві" та<br>Цивільним кодексом України ( <A HREF="127234">435-15</A> ).<br> Крім того, зауважуємо наступне.<br> Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України,<br>затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801<br>( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Мінбуд не наділений правом тлумачення та надання<br>роз'яснень чинного законодавства.<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>