Относительно перепланировывания и перенесения труб владельцем квартиры в многоэтажном доме


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 11.09.2006 N 5/6-2198<br> <br> гр. Андрієнко С.Л.<br> <br> <br> Мінбуд розглянув Вашого листа щодо перепланування та<br>перенесення труб власником квартири у багатоповерховому будинку і<br>повідомляє.<br> <br> Відповідно до статті 152 Житлового кодексу Української РСР<br>( <A HREF="774">5464-10</A> ) роботи з переобладнання і перепланування жилого<br>будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної<br>власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої<br>ради.<br> <br> Роботи з перепланування повинні проводитися відповідно до<br>проекту, розробленого з дотриманням вимог чинних будівельних норм<br>і правил (ДБН В.2.2-15-2005 ( <A HREF="248170">n0007509-05</A> ) "Житлові будинки.<br>Основні положення" , ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання",<br>ДБН А.22-3-97 "Склад, порядок, розроблення, погодження та<br>затвердження проектної документації для будівництва").<br> <br> Положенням про порядок надання дозволу на виконання<br>будівельних робіт, затвердженим наказом Держбуду від 05.12.2000<br>N 273 ( <A HREF="76118">z0945-00</A> ), встановлено порядок і умови надання дозволу на<br>виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення,<br>реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та<br>капітального ремонту об'єктів. Цей Порядок є обов'язковим для<br>застосування усіма суб'єктами будівництва незалежно від форм<br>власності, відомчої належності та джерел фінансування. Дозвіл на<br>виконання будівельних робіт надається Інспекцією державного<br>архітектурно-будівельного контролю, яка одночасно веде реєстр<br>наданих дозволів. Виконання зазначених робіт без дозволу<br>забороняється.<br> <br> Відповідно до пункту 1.4.4 Правил утримання жилих будинків та<br>прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу<br>України від 17.05.2005 N 76 ( <A HREF="209686">z0927-05</A> ), який зареєстровано в<br>Мін'юсті України 25.09.2005 N 927/11207, перепланування жилих<br>будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, що погіршує<br>умови експлуатації і проживання всіх або окремих громадян у<br>будинку або квартирі, не допускається.<br> <br> Спірні питання вирішуються у судовому порядку.<br> <br> Заступник Міністра Г.Г.Махов</FONT></PRE><br>