Относительно привлечения средств физических и юридических лиц в доверительное управление со следующим их направлением на строительство жилья


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 27.02.2006 N 11/2-248<br> <br> Депутату Харківської міської<br> ради Хяннікяйнену О.І.<br> 61002, м. Харків,<br> вул. Сумська, буд. 64,<br> 4-й поверх<br> <br> <br> Шановний Олександре Івановичу!<br> <br> Мінбуд України розглянув Ваш лист від 25.11.2005 р.<br>N КР-37-32 щодо роз'яснень норм Закону України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операціях з нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) та Закону України<br>"Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) і з питань компетенції<br>повідомляє.<br> <br> Згідно зі статтею 3 Закону України "Про фінансово-кредитні<br>механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з<br>нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) (далі - Закон України) його норми<br>спрямовані на створення системи фінансово-кредитних механізмів при<br>будівництві житла та операціях з нерухомістю. Це законодавчо<br>забезпечує реалізацію суб'єктами господарської діяльності<br>відповідних схем залучення коштів фізичних та юридичних осіб у<br>довірче управління з наступним їх спрямуванням на будівництво<br>житла.<br> <br> Згідно зі статтями 4 та 9 зазначеного Закону України<br>( <A HREF="139776">978-15</A> ) (із змінами, внесеними Законом України від 15.12.2005<br>р. N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення змін до деяких законодавчих<br>актів України") забудовником може бути особа, яка відповідно до<br>чинного законодавства має право на виконання функцій замовника<br>будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір<br>з управителем. Фінансова установа (управитель) укладає з<br>забудовником договір, за яким замовляє забудовнику збудувати один<br>або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та<br>передати об'єкти інвестування установникам фонду фінансування<br>будівництва (ФФБ) на умовах" визначених цим Законом та Правилами<br>ФФБ.<br> <br> У разі інвестування забудовником коштів у об'єкт будівництва,<br>він відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми<br>і управління майном при будівництві житла та операціях з<br>нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) повинен укласти з фінансовою установою<br>договір управління майном, договір про участь у ФФБ та виконувати<br>Правила ФФБ, які визначає фінансова установа - управитель.<br> <br> Згідно із частиною третьою статті 4 Закону України "Про<br>інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) (із змінами, внесеними<br>Законом України від 15.12.2005 р. N 3201 ( <A HREF="226055">3201-15</A> ) "Про внесення<br>змін до деяких законодавчих актів України") об'єктами<br>інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового<br>будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з<br>використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та<br>юридичних осіб, у тому числі в управління.<br> <br> Таким чином, у разі інвестування та фінансування будівництва<br>житла фізичними та юридичними особами, на суб'єктів таких<br>взаємовідносин норми Закону України "Про інвестиційну діяльність"<br>( <A HREF="2927">1560-12</A> ) не розповсюджуються.<br> <br> Загальні принципи, правові та організаційні засади залучення<br>коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою<br>фінансування будівництва житла та особливості управління цими<br>коштами встановлює Закон України "Про фінансово-кредитні механізми<br>і управління майном при будівництві житла та операціях з<br>нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ). Взаємовідносини, які виникають між<br>забудовником і управителем ФФБ у разі інвестування забудовником<br>власних коштів у будівництво житла відповідно до цього Закону<br>визначаються договором управління майном та договором про участь у<br>ФФБ, сфера дії яких не відноситься до компетенції Мінбуду України.<br> <br> Разом з тим, зауважуємо наступне.<br> <br> Відповідно до Положення про Міністерство будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства України,<br>затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1801<br>( <A HREF="224243">1801/2005</A> ), Мінбуд України не наділений правом тлумачення та<br>надання роз'яснень чинного законодавства.<br> <br> Відповідно до статей 147 та 150 Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) офіційне тлумачення законів України дає<br>Конституційний Суд України.<br> <br> З повагою,<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>