МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

15.11.2006 N 20/3-362-1-2

Всеукраїнській молодіжній
організації "Молодь проти
корупції"


На депутатське звернення народного депутата України Пачесюка
С. Н. від 01.11.2006 N 46/10-06 до вашого листа від 20.10.2006
N 45-К-20/10 Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства інформує.

Відповідно до статті 875 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) договір будівельного підряду - це зобов'язання, за яким
підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк
об'єкт або виконати інші будівельні роботи згідно із
проектно-кошторисною документацією, а замовник зобов'язується
надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати
затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок
не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені
будівельні роботи та оплатити їх.

Статтею 844 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
передбачено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у
кошторисі.

На підставі статті 877 цього ж Кодексу ( 435-15 ) підрядник
зобов'язаний виконати всі роботи, визначені у проектній
документації та в кошторисі, якщо інше не встановлено договором
будівельного підряду.

Iз змісту зазначених норм випливає, що кошторис на виконання
договору будівельного підряду має містити перелік робіт, що має
виконати підрядник, та їх вартість.

Витрати замовника (підрядника) на відселення осіб, які
проживали в будинках до їх знесення, а також витрати на оплату
землекористувачам компенсації за вилучені у них земельні ділянки
не включаються до кошторису на виконання будівельних робіт, а
відносяться на збитки такого замовника (підрядника).

Зазначені витрати замовника (підрядника) можуть бути
віднесені на собівартість об'єкта будівництва (предмета договору
будівельного підряду) відповідно до статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), а можуть бути
відшкодовані іншою стороною (іншим учасником зобов'язання) згідно
з умовами укладеного договору підряду чи іншого правочину.

Правовідносини у сфері оподаткування підприємств перебувають
поза межами повноважень Мінбуду.

Що стосується спільної діяльності, то ці питання також не
належать до компетенції Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства.

Однак оскільки об'єктом спільної діяльності є об'єкти
будівництва, то, на нашу думку, слід враховувати таке.

Майно, інші об'єкти, у тому числі професійні знання, навички
та вміння, ділова репутація та ділові зв'язки, що можуть вноситися
учасниками простого товариства як форми спільної діяльності,
включаються не до кошторису на виконання будівельних робіт, а до
договору про створення товариства для визначення вкладу учасника у
спільну діяльність, поділу її результатів.

Правила визначення вартості будівництва затверджені
ДБН Д.1.1-2000.

Вони є обов'язковими у разі використання в будівництві коштів
державного бюджету чи коштів державних підприємств, установ та
організацій.

Перший заступник Міністра А.О.Орлов