МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

06.02.2007 N 11/9-127

Державним корпораціям
"Укрмонтажспецбуду",
"Укрбуду"


Щодо застосування на території України відомчих
норм і прирівняних до них нормативних документів
у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно
від рівня затвердження


З метою впорядкування нормативної бази у будівництві
відповідно до вимог чинного законодавства України у межах
виконання покладених на Мінбуд України функцій щодо технічного
регулювання у сфері містобудування, будівництва, промисловості
будівельних матеріалів (Положення про Міністерство будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2006 р. N 1725 ( 1725-2006-п ), враховуючи результати
виконаного Державним науково-дослідним інститутом будівельних
конструкцій аналізу стану нормативної бази в будівництві, прошу
відповідно до напрямів діяльності розробити та затвердити до
15.04.2007 погоджені з Мінбудом плани перегляду відомчих норм і
прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва
колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за
скороченнями - РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП).

Перший заступник Міністра А.В.Беркута