Про доцільність проведення досліджень ефективності використання фільтр-пресівдля зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал”

Рішення НТР від 8 лютого 2002 р. № 5

Розглянувши пропозиції інституту “УкркомунНДІпрогрес” та ВАТ заводу “Прогрес” м.Бердичева щодо розроблення та впровадження камерних фільтр-пресів для зневоднення осадів, що утворюються на каналізаційних очисних спорудах, науково-технічна рада вирішила:

1. Вважати одним із пріоритетних напрямів технічного переозброєння підприємств водопровідно-каналізаційного господарства розроблення та впровадження обладнання вітчизняного виробництва для зневоднення осадів, що утворюються на каналізаційних очисних спорудах.

2. Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер), Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) внести пропозиції щодо доцільності включення до переліку робіт наукової частини у 2002 році роботи “Розробка технологічного регламенту використання вітчизняних фільтр-пресів для зневоднення осадів стічних вод в умовах Сумського ДКП “Міськводоканал”.

3. Інституту “УкркомунНДІпрогрес” (І.Абрамович) та Сумському ДКП “Міськводоканал” (Й.Тисівський) до 01.07.2002 провести випробування камерного фільтр-пресу з площею фільтрації 5-6 квадратних метрів конструкції ВАТ завод “Прогрес” у цеху механічного зневоднення осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м.Сум із застосуванням катіонних флокулянтів.

4. За результатами дослідно-промислових випробувань Управлінню реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер) внести пропозиції щодо подальшого використання обладнання на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

Заступник голови НТРА.Беркута

* * *

Довідка

Зневоднення осадів стічних вод (ОСВ) є однією з головних і невирішених в Україні проблем очищення стічних вод.

Нині у світовій практиці застосовують процеси фільтр-пресування та центрифугування ОСВ з використанням високомолекулярних катіонних флокулянтів.

Фільтр-пресування із застосуванням катіонних флокулянтів як метод зневоднення ОСВ знайшло широке застосування в Англії, Японії, Бельгії, Росії та інших країнах.

Центрифуги працюють на очисних спорудах багатьох міст Європи та Америки: Нью-Йорка, Гельсінки, Кельна, Чикаго, Лос-Анжелоса, Ванкувера, Санкт-Петербурга.

Порівняно з центрифугуванням процес фільтр-пресування має такі переваги:

  • вологість кека після зневоднення на фільтр-пресах нижча, ніж після центрифуг;
  • вміст завислих речовин у фільтраті від фільтр-пресів практично у 5 разів менший, ніж у фугаті центрифуг;
  • питома витрата електроенергії при фільтр-пресуванні на порядок нижча, ніж при центрифугуванні;
  • питома витрата флокулянтів для зневоднення ОСВ на фільтр-пресах в 1,3-1,8 раза менша, ніж на центрифугах.

Основними перевагами методу центрифугування є висока продуктивність та безперервність процесу, недоліками – низька якість фугату, велика вологість кека, високі питомі витрати високовартісних флокулянтів та електроенергії, наявність швидкозношуваних, дорогих у виготовленні та ремонті деталей (шнеків), а також підвищений шум.

Переваги технології фільтр-пресування перед центрифугуванням були підтверджені також дослідами, виконаними інститутами “УкркомунНДІпрогрес” та “УкрНДІхіммаш” (м.Харків).

Виробництво обладнання для механічного зневоднення в Україні здійснюють ВАТ “Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе” (центрифуги) та ВАТ завод “Прогрес”, м.Бердичів (фільтр-преси). Крім цих підприємств виробництвом такого обладнання займаються НВП “Екомаш” (центрифуги) та АТ “НВК “Східна Україна” (фільтр-преси), м.Харків.

Незважаючи на наявність вітчизняних виробників, на багатьох очисних спорудах міст України (київ, Одеса, Житомир, Кременчук) встановлене обладнання закордонного виробництва, яке у 2-3 рази дорожче вітчизняного.

Нині завод “Прогрес” освоїв та готовий до серійного виробництва сучасних камерних фільтр-пресів різної продуктивності з поліпропіленовими плитами, які не поступаються імпортним аналогам. Використання вітчизняних фільтр-пресів дозволить суттєво зменшити капітальні витрати під час реконструкції діючих очисних споруд, завантажити вітчизняних товаровиробників, створити додаткові робочі місця, зменшити потребу у виділенні ділянок землі для розташування мулових майданчиків.

Вищенаведене свідчить про доцільність проведення дослідно-промислового випробування вітчизняного камерного фільтр-преса для зневоднення осадів каналізаційних очисних споруд із застосуванням катіонних флокулянтів.

________________