Про проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху”

Рішення НТР від 8 лютого 2002 р. № 7 (прийнято у робочому порядку)

З метою створення нормативної бази у сфері міського електротранспорту науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити і рекомендувати до затвердження галузеві комунальні норми “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху”, розроблені Харківською державною академією міського господарства.

2. Відділу нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту (В.Вірченко) підготувати наказ Держбуду України про затвердження зазначених галузевих комунальних норм та довести його до відома підприємств міського електротранспорту України.

Голова НТРВ.Череп

* * *

Довідка

Проект галузевих комунальних норм “Безпека дорожнього руху на міському електротранспорті. Організація оперативного контролю за безпекою руху” розроблений Харківською державною академією міського господарства відповідно до наказу Держбуду від 19.03.2001 № 63 замість “Положения об организации оперативного контроля по безопасности движения в подотрасли городского электротранспорта Минжилкомхоза УССР”, затвердженого Мінжитлокомунгоспом УРСР 6 грудня 1984 року.

Метою розроблення є створення нормативного документа, що встановлює для підприємств міського електротранспорту, незалежно від їх підпорядкованості та форми власності, загальні вимоги до порядку проведення та документального оформлення оперативного контролю за станом безпеки руху з урахуванням вимог чинних законодавчих і нормативних документів.

Завданням розробки є забезпечення на підприємствах міського електротранспорту постійного моніторингу стану безпеки руху трамвайних вагонів (тролейбусів) та створення умов ефективної роботи щодо попередження дорожньо-транспортних пригод.

Проект нормативного документа розсилався на відгук підприємствам міського електротранспорту, а також розглянутий на засідання ради начальників відділів (служб) безпеки руху. Пропозиції та зауваження були враховані під час підготовки остаточної редакції документа.

_______________