Про хід реалізації програм розвитку житлового будівництва і якість будівництважитла у Запорізькій та Рівненській областях

Рішення колегії від 5 квітня 2002 р. № 22

Заслухавши інформацію заступника голови Запорізької облдержадміністрації В.Пікінера та начальника Управління з питань будівництва та інвестицій Рівненської облдержадміністрації П.Пушкарчука про хід реалізації програм житлового будівництва та якість будівництва житла у Запорізькій та Рівненській областях, колегія відзначає, що діяльність органів виконавчої влади областей спрямована на виконання завдань Президента України та Уряду України стосовно розвитку житлового будівництва та забезпечення якості будівництва житла.

На виконання Указу Президента України від 15.07.99 № 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення на 1999-2005 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 347 “Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки” та ряду інших державних рішень облдержадміністраціями затверджені та реалізовуються відповідні заходи.

Розроблені та виконуються програми будівництва житла на 2001 та 2002 роки, програми з реконструкції житлових будинків перших масових серій (постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.99 № 820), програми щодо завершення недобудов (доручення Уряду України від 19.07.99 № 19714/10), з метою завершення будівництва недобудованого житла застосовується механізм, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2000 № 168 “Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла”.

Реалізовуються програми пільгового кредитування будівництва житла на селі та молодіжного житлового будівництва обласними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та відділеннями Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, а також заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та соціально незахищених верств населення.

Забезпечується контроль за якістю будівництва та дотриманням вимог нормативно-правових актів і місцевих правил забудови та будівництва об’єктів містобудування, який здійснюється інспекціями держархбудконтролю відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність” та Положення “Про Державний архітектурно-будівельний контроль”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 № 225.

Разом з тим як Рівненська, так і Запорізька області не забезпечили введення житла у 2000 та 2001 роках в обсягах, що визначені Прогнозом розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки (далі Прогноз), затвердженим постановою Уряду України від 27.08.2000 № 1347. У 2001 році в Рівненській області введено 86,7 тис.кв.м житла, що становить 89% до 2000 року та 40,5% до показників Прогнозу, у Запорізькій -– відповідно 125,6 тис.кв.м, 99% та 62,8%. У програмах житлового будівництва на 2002 рік обсяги введення житла передбачаються меншими, ніж визначені Прогнозом на цей рік: у Рівненській області на 30%, Запорізькій – на 16,7%.

Все ще значними залишаються обсяги незавершеного житлового будівництва. Практично не розгорнуто роботи з реконструкції житлових будинків перших масових серій. Повільно здійснюється оновлення містобудівної документації населених пунктів областей.

Недостатньо вжито заходів щодо забезпечення належного контролю за якістю будівництва житла: протягом тривалого часу у Запорізькій області не створюються обласна та районні інспекції держархбудконтролю: із 20 районів тільки у 2-х створені такі інспекції.

Невирішеними залишаються питання створення житлового фонду соціального призначення, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №1712.

Стримують темпи зростання житлового будівництва обмеженість асигнувань у житлове будівництво з державного та місцевих бюджетів, низька платоспроможність населення, значна вартість будівництва житла та недоступність для населення банківських кредитів. Потребує активізації організаційна робота в областях щодо впровадження фінансово-кредитних інструментів з іпотечного кредитування.

Колегія вирішила:

1. Інформацію про хід реалізації програм житлового будівництва і якості будівництва житла у Запорізькій та Рівненській областях узяти до відома.

2. Рекомендувати Запорізькій та Рівненській обласним державним адміністраціям:

  • активізувати організаційну роботу щодо забезпечення виконання показників введення житла, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 № 1347; завершення припинених будівництвом об’єктів житла; реконструкції житлових будинків перших масових серій та створення житлового фонду соціального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2001 №171;
  • доопрацювати регіональні програми житлового будівництва на 2002 рік, доповнивши їх заходами щодо забезпечення досягнення установлених Прогнозом Уряду показників будівництва житла;
  • опрацювати питання щодо спрощення порядку продажу об’єктів незавершеного будівництва і в разі необхідності підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства з цих питань та подати Держбуду для узагальнення;
  • організувати разом з органами місцевого самоврядування коригування генеральних планів населених пунктів областей з метою територіального забезпечення розміщення житлового будівництва на перспективу.

3. Рекомендувати Запорізькій облдержадміністрації вжити заходів щодо укомплектування місцевих органів містобудування та архітектури, в першу чергу інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, кваліфікованими фахівцями.

4. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України (Т.Шарапова):

  • продовжити роботу з моніторингу реалізації регіональних програм житлового будівництва та надавати методичну допомогу відповідним підрозділам облдержадміністрацій з цих питань;
  • разом з відповідними підрозділами облдержадміністрацій опрацювати питання щодо спрощення порядку продажу припинених будівництвом об’єктів незавершеного будівництва.

5. Державній архітектурно-будівельній інспекції Держбуду України (В.папка) надати методичну допомогу Запорізькій облдержадміністрації з питань створення та укомплектування обласної та районних інспекцій держархбудконтролю фахівцями та до кінця поточного року проінформувати керівництво Комітету про вжиті в області заходи щодо забезпечення необхідного контролю за якістю будівництва об’єктів житлово-цивільного призначення.

6. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва Держбуду України (П.Губень) разом з представниками відповідних підрозділів Запорізької та Рівненської облдержадміністрацій уточнити показники опосередкованої вартості будівництва житла з урахуванням конкретних проектів та умов будівництва.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступників голови Держбуду України за належністю питань.

Голова колегіїВ.Череп

_______________