"О принятии Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные с склопакетами. Технические условия"


Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99)

«Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови»

Наказ від 20 вересня 2009 р. № 396

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 21 вересня 2009 року № 118 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 лютого 2010 року Зміну № 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови», розроблену відкритим акціонерним товариством «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» – ВАТ «КиївЗНДІЕП».

2. Надати ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) зі Зміною № 1 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд».

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.):

3.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) зі Зміною № 1 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

3.2. Передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу зазначеної Зміни відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.

4. ДП «Укрархбудінформ» (Загородня О.В.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеної Зміни у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2. Забезпечити опублікування Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев`яні зі склопакетами. Технічні умови» в офіційному виданні «Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА

___________

Зміна №1 Код УКНД 91.060.50

(ДСТУ Б В.2.6-24-2001

(ГОСТ 24709-99

Конструкції будинків і споруд

БЛОКИ ВІКОННІ ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТАМИ

Технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (ВАТ “КиївЗНДІЕП”)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіонбуду України від “ вересня 2009 р. № 396

Зміст. У назві розділу 8 слово: “Упакування” замінити словом “Пакування”.

Доповнити назвою розділу: “11 Оцінювання відповідності”.

Розділ 1 доповнити останнім абзацом: “Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту виробів, будівель і споруд.”

Розділ 2. Перше речення викласти так: "У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи"

Розділ 2 доповнити такими нормативними документами:

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р.

№ 1764

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

ДСТУ 4179-2003

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, МОD)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007

Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.3.1-6-96

Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008

Система стандартизації та нормування у будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ Б В.2.6-3-95(ГОСТ 22233-83)

Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огород-жувальних будівельних конструкцій. Загальні техніч-ні умови

ДСТУ Б В.2.7-122 -2003

(ГОСТ 111-2001)

Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови

ДСТУ ISO 9001-2001

Система управління якістю. Вимоги

ГОСТ 166-89

(ИСО 3599-76)

Штангенциркули. Технические условия (Штанген-циркулі. Технічні умови))

ГОСТ 16588-91

(ИСО 4470-81)

Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности (Пилопродукція і дерев'яні деталі. Методи визначення вологості )

Вилучити такі НД: ГОСТ 111-90 "Стекло листовое. Технические условия", ГОСТ 166-89 "Штангенциркули. Технические условия", ГОСТ 7502-89 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия", ГОСТ 16588-91 "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности", ГОСТ 22233-83 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия".

Пункт 4.2. Посилання на ГОСТ 111 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-122 (ГОСТ 111).

Пункт 5.5.2. Посилання на ГОСТ 111 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.7-122 (ГОСТ 111).

Пункт 5.5.10. Посилання на ГОСТ 22233 замінити посиланням на ДСТУ Б В.2.6-3 (ГОСТ 22233).

Пункт 6.5 вилучити: “-міцність кутових з’єднань”; примітка 2, примітка 3.

Пункт 7.1.1 замінити “… за ГОСТ на “… згідно з ДСТУ , "…за ГОСТ 166" на …згідно з ГОСТ 166 (ИСО 3599)".

Пункт 7.1.5 замінити " … за ГОСТ 16588" на "…згідно з ГОСТ 16588 (ИСО 4470)".

Долучити новий розділ:

11 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

11.1 Оцінювання відповідності віконних блоків для будівель і споруд вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі – Технічний регламент) здійснюється шляхом сертифікації призначеним в установленому порядку органом з оцінки відповідності (далі – орган оцінки) за характеристиками, встановленими 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 та 5.3.5 (приведений опір теплопередачі, повітропроникність, звукоізоляція, безвідмовність віконних приладів, опір статичним навантаженням) цього стандарту.

11.2 Оцінювання відповідності віконних блоків для будівель і споруд здійснюється відповідно до запроваджених положень Технічного регламенту, ДСТУ Б А.1.2-1, ДСТУ-Н Б А.1.1-83, розділом 11 цього стандарту.

11.3 Сертифікація віконних блоків здійснюється із застосуванням процедур оцінювання відповідності, вказаних у пункті 19 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд та з урахуванням вимог "Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585.

Сертифікація продукції може здійснюватись також із використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції).

11.4 Для кожного окремого виробництва віконних блоків орган оцінки на підставі аналізу факторів, наведених у пункті 20 Технічного регламенту, конкретизує перелік процедур оцінки відповідності, зазначених у 11.3.

Усі застосовані при сертифікації продукції процедури оцінювання відповідності документуються виробником.

11.5 Відсутність на підприємстві, що виготовляє віконні блоки, контролю за виробництвом згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-83 унеможливлює наявність позитивного висновку щодо видачі сертифіката відповідності.

11.6 Наявність системи якості виробництва віконних блоків не є обов’язковою вимогою при сертифікації продукції. Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам ДСТУ ISO 9001 є достатньою для позитивної оцінки цієї системи.

11.7 Для випробувань віконних блоків згідно з 11.1, які виготовляються за однією документацією в однакових технологічних умовах (далі – згідно з ДСТУ Б А.3.1-6–однорідна продукція), при достатньому обґрунтуванні, можливий відбір зразків – марок-представників. Такий підхід можливий у випадку, якщо марка - представник/марки-представники може охоплювати кілька марок продукції за умови, що різниця між марками не впливає на рівень безпеки та інші вимоги щодо використання продукції. Роботи з визначення зразків-представників здійснюються органом оцінки. Матеріали з обґрунтування використання марок-представників зберігаються органом оцінки протягом 10 років після закінчення робіт із сертифікації продукції.

11.8 Вибір марок-представників однорідної продукції залежить від конструктивних рішень і полягає у визначенні такого параметра/параметрів, який є найбільш чутливим до найменших коливань у технології виготовлення продукції.

Для випробувань згідно з 11.1 надійності відбираються марки-представники/марка-представник, які мають мінімальні (максимальні) величини зазначеного параметра/параметрів.

Випробування згідно з 11.1 марок-представників однорідної продукції не звільняє від випробувань інших марок зазначеної продукції, що заявлена на сертифікацію, неруйнівними методами контролю.