Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар'єроуправлінь

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 20 червня 2008 року N 148

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 р. за N 599/15290

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників кар'єроуправлінь (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ на щебёночных заводах", затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 02.08.74.

3. Сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Буряк П. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) ужити заходів щодо внесення Правил до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 20 червня 2008 р. N 148

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України 7 липня 2008 р. за N 599/15290 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КАР'ЄРОУПРАВЛІНЬ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на підприємства, зайняті розробкою нерудних корисних копалин відкритим способом, які підпорядковані Державній адміністрації залізничного транспорту України (далі - кар'єроуправління).

1.2. Правила встановлюють вимоги охорони праці під час тримання території, споруд, приміщень та робочих місць кар'єроуправління, а також під час експлуатації, обслуговування технологічного обладнання та виконання окремих видів робіт.

1.3. У кожному кар'єроуправлінні повинні бути розроблені відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666, інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, з урахуванням вимог цих Правил.

1.4. Під час виконання гірничих робіт необхідно керуватися Правилами безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.94 N 54 (НПАОП 0.00-1.33-94) та Єдиними правилами безпеки при вибухових роботах, затвердженими Держгіртехнаглядом СРСР 25.03.92 (НПАОП 0.00-1.17-92).

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників кар'єроуправлінь проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

1.6. Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

1.7. Усі працівники кар'єроуправлінь забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), та Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та ВЦРПС від 01.08.79 N 344/П-7, із змінами, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 21.08.85 N 289/П-8.

1.8. Організація розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві проводиться відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ, СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ, РОБОЧИХ МІСЦЬ

2.1. Тримання території, розміщення споруд, інженерних мереж кар'єроуправління повинні відповідати вимогам ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

2.2. Територія, споруди, приміщення, технологічні лінії тощо кар'єроуправлінь повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004), та Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 N 240, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 440/2244 (НАПБ В.01.010-97/510).

2.3. Територія, споруди та приміщення кар'єроуправлінь повинні бути обладнані знаками безпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности" та ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.

2.4. Для в'їзду на територію та виїзду повинні влаштовуватись ворота з прохідним пунктом і опалювальним приміщенням для охорони.

2.5. Ворота для в'їзду на територію кар'єроуправління та виїзду транспортних засобів необхідно влаштовувати такої ширини та висоти, щоб транспорт з вантажем максимального габариту проходив через ворота та залишався вільний зазор з усіх боків завширшки не менше .

Ворота повинні бути обладнані надійними пристосуваннями, що усувають можливість їх самовільного відчинення.

2.6. Територія кар'єроуправління повинна утримуватися в чистоті. Проїзди та проходи повинні бути вільними для руху, не мати ям, канав та інших нерівностей.

Технологічні приямки, траншеї на території кар'єроуправління повинні бути огороджені.

2.7. У місцях переходів через відкриті канави, траншеї тощо повинні бути влаштовані перехідні містки завширшки не менше з поручнем заввишки не менше .

2.8. Не використана для виробничих потреб або для проходів і проїздів територія кар'єроуправління повинна бути максимально озеленена та забезпечена мережею поливального водопроводу.

2.9. Територія кар'єроуправління в темний час доби повинна бути освітлена відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168 (далі - ДБН В.2.5-28-2006).

2.10. Проїзди для транспорту та пішохідні доріжки на території кар'єроуправління повинні мати тверде покриття, асфальтуватися та обладнуватися стоками для відведення дощової води.

Улітку проїзди та проходи, що прилягають до виробничих, адміністративних, санітарно-побутових приміщень і складів, потрібно поливати, а взимку - очищати від снігу і льоду та посипати піском, дрібним шлаком або гранітним відсівом.

2.11. Лотки для відведення дощової води потрібно регулярно очищати та вчасно ремонтувати.

2.12. Відведення дощової води з території гаража та складу пально-мастильних матеріалів у ріки, озера, ставки дозволяється після попереднього очищення.

2.13. Ділянки для відвалів або відходів виробництва необхідно розташовувати за межами території кар'єроуправління, подалі від джерел водопостачання.

Межі ділянки встановлюються органами, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою згідно із Законом України "Про землеустрій", та за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

2.14. Сміттєзбірники повинні бути обладнані кришками, що щільно закриваються, їх слід систематично дезінфікувати та очищати не рідше одного разу на добу. Вони повинні встановлюватися на бетонованих або асфальтованих площадках.

Відповідно до вимог Закону України "Про відходи" відходи виробництва та сміття слід своєчасно вивозити в спеціально відведені місця.

2.15. Через залізничні колії на території кар'єроуправління повинні бути влаштовані переїзди, що освітлюються в темний час доби, обладнані світловою сигналізацією, що попереджає про наближення рухомого складу.

2.16. Мости, сходи, переходи, естакади, а також огородження потрібно тримати в справному стані.

2.17. Ширина магістральних проїздів на території кар'єроуправління визначається інтенсивністю транспортного руху, але не повинна бути менше , а допоміжних доріг і проїздів - менше .

2.18. Рух територією кар'єроуправління повинен регулюватися стандартними знаками, установленими Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306, та наказом по кар'єроуправлінню з урахуванням місцевих умов (далі - Правила дорожнього руху).

2.19. Узимку під'їзди до розвантажувальних площадок біля приймальних бункерів слід систематично очищати від снігу, а на кривих ділянках і на ділянках з ухилами - посипати піском або дрібним щебенем; улітку дороги потрібно поливати водою.

2.20. Заїзд на територію кар'єроуправління автомобілів, тракторів, тягачів, навантажувальних машин та інших видів транспорту, що належать іншим підприємствам і організаціям, допускається тільки з дозволу керівництва кар'єроуправління. Пожежні автомашини пропускаються на територію кар'єроуправління безперешкодно.

2.21. У разі потреби згідно з технологічними вимогами розташування відкритих або під навісом складів матеріалів, що виділяють пил, санітарні розриви слід приймати не менше до найближчих відкритих прорізів виробничих будівель і приміщень і до відкритих прорізів побутових будівель і приміщень.

2.22. Горючі та легкозаймисті рідини (бензин, дизельне пальне), а також мастильні матеріали необхідно зберігати на спеціальних площадках у закритій тарі, у приміщеннях з неспалимими конструкціями або в заглиблених складах, обладнаних з дотриманням правил протипожежної безпеки.

2.23. Виробничі приміщення, у яких відбувається значне виділення пилу, повинні мати гладку поверхню стін і стелі та регулярно очищатися від пилу.

Прибирання приміщень, конструкцій, технологічного обладнання від осілого пилу слід робити за допомогою пилососних установок або гідрозмиву.

Стіни та стелю виробничих приміщень потрібно регулярно білити.

Дах приміщень не повинен протікати.

2.24. Підлога допоміжних приміщень повинна бути рівною, міцною та легко піддаватися очищенню.

У разі розташування підлоги суміжних приміщень на різних рівнях у місцях їхніх стиків повинні бути влаштовані пандуси, максимальний ухил яких не повинен перевищувати 1/6 (9°).

2.25. У цехах, де передбачаються змив і мокре прибирання підлог, а також у всіх цехах з мокрим технологічним процесом підлога повинна мати неслизьке та водонепроникне покриття з ухилами, достатніми для стоку води.

Лотки в підлогах для стоку води повинні бути перекриті знімними щитами врівень з підлогою.

2.26. Галереї повинні мати висоту від рівня підлоги до низу виступних конструкцій покриттів:

при регулярному проході людей - не менше ;

при нерегулярному проході людей - не менше .

У конвеєрних галереях між конвеєром і стіною повинен залишатися прохід для людей завширшки не менше , а між двома конвеєрами - не менше .

Відстань від конвеєра до стіни на ділянках, де відсутнє пересування людей, повинна бути не менше , а від найбільш високої частини конвеєра до стелі - не менше .

2.27. Підземна частина галерей повинна бути сухою, мати нормальне освітлення та при перебуванні працівників забезпечуватися механічною вентиляцією з розрахунковим повітрообміном.

У підземно-надземних галереях повинні бути передбачені зовнішні виходи на поверхню.

2.28. У виробничих приміщеннях проходи повинні бути вільними від сторонніх предметів та обладнання.

2.29. Біля дробильно-сортувального обладнання необхідно передбачати вільні проходи не менше ніж з двох боків.

Найменша припустима ширина вільних проходів між обладнанням суміжних технологічних ліній і від стін до габаритів обладнання: