МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 196 від 14.07.98м.Київ

Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні

          ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ

            N 98 від 04.05.2000

            N 368 від 29.12.2000 )

З метою удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні, подальшої сертифікації держави як вільної від поліомієліту та відповідно до рекомендацій ВООЗ  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Склад комісії для заключної оцінки випадків гострих в'ялих паралічів (додається).

1.2. Склад Комісії для сертифікації ліквідації поліомієліту в Україні (додається).

( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 368 від 29.12.2000 )

1.3. Склад комісії з координації виконання програми ліквідації поліомієліту (додається).

1.4. Методичні рекомендації "Організація епідемічного нагляду за поліомієлітом" (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севстопольської міської держадміністрацій забезпечити:

2.1. Охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей до 14 років за календарем щеплень згідно з наказом МОЗ від 25.01.96 № 14 "Про затвердження Календаря профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію та проведення профілактичних щеплень, Переліку протипоказань до щеплень, Основних положень про організацію і проведення профілактичних щеплень, Форми подачі інформації про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів, Переліку можливих ускладнень і термінів їх виконання після щеплень, що підлягають подальшому розслідуванню".

2.2. Облік та своєчасне якісне обстеження всіх хворих на гострі в'ялі паралічі, включаючи вірусологічні та серологічні дослідження.

2.3. Визначення стану колективного імунітету до поліомієліту та циркуляції поліовірусів серед населення і в об'єктах дозвілля.

2.4. Дотримання "холодового ланцюга" при транспортуванні, зберіганні та використанні поліомієлітної вакцини та проб для вірусологічних досліджень тощо.

2.5. Щотижневу подачу звітів лікувальним закладам про наявність або відсутність випадків гострих в'ялих паралічів до територіальної саніпедстанції згідно з методичними рекомендаціями "Організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом".

2.6. Ретельне епідеміологічне та вірусологічне обстеження кожного випадку гострого в'ялого паралічу у дітей до 15 років.

2.7. Доставку первинного матеріалу від дітей до 15 років з гострими в'ялими паралічами, всіх ізольованих штампів ентеровірусів від хворих людей та з об'єктів довкілля разом з вихідним матеріалом до центральної та регіональних лабораторій з діагностики поліомієліту для подальшого дослідження.

2.8. Визначити перелік лікувально-профілактичних закладів для госпіталазації дітей з гострими в'ялими паралічами і

поліомієлітом.

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей , міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті забезпечити:

3.1. Здійснення протиепідемічних заходів при поліомієліті та гострих в'ялих паралічах.

3.2. Роботу вірусологічних лабораторій з діагностики ентеровірусних інфекцій, вивчення стану колективного імунітету та вірусологічне обстеження об'єктів довкілля відповідно до діючих нормативних документів.

3.3. Ретельний контроль за повнотою охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей згідно з діючим календарем щеплень.

3.4. Щотижневе обстеження лікарем-епідміологом лікувально-профілактичних закладів, виділенних для госпіталізації дітей до 15 років, хворих на ГВП/поліомієліт, з метою встановлення повноти виявлення хворих, їх вірусологічного обстеження і подачі екстренних повідомлень.

4. Керівнику центральної лабораторії з діагностики поліомієліту Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України Семеновій Н.М.:

4.1. Проводити вірусологічне дослідження первинного матеріалу від дітей з гострими в'ялими паралічами та осіб, що з ними спілкувалися.

4.2. Надавати методичну допомогу вірусологічним лабораторіям санепідстанцій.

4.3. Забезпечувати вірусологічні лабораторії обласних, міських санепідстанцій паспортизованими еталонними вакцинними штамами поліовірусів типів 1, 2 і 3 та лабораторними лініями перещеплюваних культур клітин.

4.4. Співпрацювати з Європейським регіональним бюро ВООЗ, вірусологчною лабораторією ВООЗ (Копенгаген), Регіональною референс-лабораторію (Росія) з питань лабораторної діагностики поліомієліту.

5. Директору Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб Сельніковій О.П.:

5.1. Здійснювати науковий аналіз епідемічної ситуації з поліомієліту.

5.2. Надавати консультативну та методичну допомогу фахівцям санітарно-епідеміологічної служби з питань епіднагляду та профілактики поліомієліту.

5.3. Проводити наукові розробки з питань епідеміології поліомієліту та надавати обгрунтовані рекомендації щодо профілактики цієї інфекції.

6. Головному лікарю Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України Москаленку П.С.:

6.1. Здійснювати аналіз епідситуації з поліомієліту та ефективності імунопрофілактики в країні.

6.2. Надавати організаційно-метдичну допомогу санепідстанціям у проведенні протиепідемічних заходів при захворюванні на поліомієліт та гострі в'ялі паралічі.

6.3. Узагальнювати щотижневу інформацію про кількість випадків поліомієліту та ГВП для подання ВООЗ.

6.4. Узагальнювати результати епіднагляду за ГВП на території країни та готувати матеріал для заслуховування на нарадах у Міністерстві охорони здоров'я.

7. Начальнику Головного управління закладів освіти Вороненку Ю.В. забезпечити підготовку лікарів зі спеціальностей - неврологія, дитяча неврологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, педіатрія, вірусологія, епідеміологія, з питань діагностики, лікування і профілактики поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій у закладах післядипломної освіти.

8. Генеральному директору Державного підприємства "Укрвакцина" Брую Г.Ф.:

8.1. Узагальнювати та аналізувати річні заявки регіонів на поліомієлітну вакцину та забезпечити закупівлю, зберігання і транспортування поліомієлітної вакцини гарантованої якості в режимі "холодового ланцюга".

9. Вважати такими, що втратили чинність методичні рекомендації "Організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом", склад комісії для заключної оцінки випадків гострих в'ялих паралічів, склад комісії по підготовці до сертифікації України як території, вільної від поліомієліту, пункти 1.1; 1.4; 1.5 та 2-10 наказу МОЗ України від 15.04.98 № 96 "Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні".

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Некрасову Л.С.

МіністрА.М. Сердюк

Затверджено

наказом МОЗ України

від 14.07.98 р. № 196

Склад Комісії для сертифікації ліквідації поліомієліту в Україні

( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 368 від 29.12.2000 )

Широбоков  В.П. - завідувач  кафедри мікробіології, імунології  та

                 вірусології Національного медичного університету

                 голова Комісії (за згодою)

Члени комісії:

1. Широбоков В.П.  - зав.  кафедрою мікробіології, імунології

                    та вірусології  Національного  медичного

                    універсітету, заступник головної комісії

2. Сельнікова О.П. - директор Київського НДІ епідеміології та

                    інфекційних хвороб МОЗ України

3. Дзюблік І.В.    - професор  кафедри  вірусології Київської

                    медичної академії післядипломної освіти

4. Корчак Г.І.     - зав. лабораторією Українського наукового

                    гігієнічного центру МОЗ України

5. Фролов А.Ф.     - зав.кафедрою Київської медичної академії

                    післядипломної освіти

6. Чернишова Л.І.  - зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб

                    Київської       медичної        академії

                    післядипломної освіти

( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 98 від 04.05.2000, N 368 від 29.12.2000 )

Затверджено

наказом МОЗ України

від 14.07.98 р. № 196

Склад комісії для заключної оцінки випадків гострих в'ялих паралічів

1. Крамарєв С.О.   - головний   дитячий    інфекціоніст   МОЗ

                    України, голова комісії

2. Мартинюк В.Ю.   - головний дитячий невролог МОЗ України

3. Руденко А.М.    - головний інфекціоніст МОЗ України

4. Тришкова Л.О.   - професор  кафедри  дитячих   інфекційних

                    хвороб      Національного      медичного

                    університету

5. Задорожна В.І.  - зав.   лабораторією    Київського    НДІ

                    епідеміології та інфекційних хвороб

6. Коваленко О.Ф.  - провідний спеціаліст Головного управління

                    медичної  допомоги  дітям  і  матерям МОЗ

                    України

7. Семенова Н.М.   - керівник    Центральної   лабораторії   з

                    діагностики   поліомієліту   Українського

                    центру держсанепіднагляду МОЗ України

8. Михайленко Т.Ф. - зав.  епідвідділом   Українського  центру

                    держсанепіднагляду  МОЗ України

9. Миколенко Н.І.  - зав. вірусологічною  лабораторією міської

                    СЕС м.Києва

Затверджено

наказом МОЗ України

від 14.07.98 р. № 196

Склад комісії з координації виконання програми ліквідації поліомієліту

1. Лауген  Е.А.    - головний      спеціаліст        Головного

                    санепідуправління   МОЗ   України, голова

                    комісії

2. Моісеєнко Р.О.  - заступник начальника Головного управління

                    медичної  допомоги  дітям  і  матерям МОЗ

                    України

3. Задорожна  В.І. - зав.   лабораторією     Київського    НДІ

                    епідеміології та інфекційних хвороб

4. Михайленко Т.Ф. - зав.  епідвідділом   Українського  центру

                    держсанепіднагляду МОЗ України

5. Демчишина І.В.  - лікар-вірусолог Центральної лабораторії з

                    діагностики   поліомієліту   Українського

                    центру держсанепіднагляду МОЗ України

6. Трипольська Л.С.- керівник   Регіональної   лабораторії   з

                    діагностики  поліомієліту (м. Одесса)

7. Єктова Л.І.     - керівник   Регіональної   лабораторії   з

                    діагностики поліомієліту (м. Донецьк)

8. Ліннік І.Ф.     - відповідальний секретар

Затверджено

наказом МОЗ України

від 14.07.98 р. № 196

Методичні рекомендації організація епідеміологічного нагляду за поліомієлітом

Поліомієліт - гостра інфекційна хвороба, яку спричиняють поліовуруси типів 1, 2, 3, з діапазоном захворювань від неспецифічних симптомів до паралічів з можливою наступною інвалідністю. Інкубаційний період становить від 2 до 35 діб. Єдиним джерелом інфекції є людина. Механізм передачі збудника поліомієліту є фекально-оральний та повітряно-крапельний.

"Підозрілим на поліомієліт" вважають гострий, тобто з швидким розвитком (протягом 1-3 днів) в'ялий параліч (ГВП), у тому числі синдром Гійєна - Барре, у дитини віком до 15 років або схоже з поліомієлітом паралітичне захворювання у людини будь-якого віку.

Якщо при епідеміологічному розсідуванні одразу виявлено очевидну причину паралічу (наприклад трамвма), діагноз "підозрілий випадок" відміняють і епідеміологічне розслідування припиняють, хворий отримує відповідне лікування та проходити курс реабілітації.

Якщо при розслідуванні "підозрілого" випадку лікар-інфекціоніст, невролог та епідеміолог не можуть одразу встановити вирогідну причину паралічу, такий випдок переходить з категорії "підозрілого" до категорії "ймовірний випадок" і епідеміологічне розслідування продовжується.

"Ймовірний випадок" - це тимчасовий діагноз, які протягом 12 тижнів від початку паралічу повинен бути змінений комісією для заключної оцінки випадків ГВП на "підтверджений поліомієліт", "поліомієлітеподібне захворювання" або відмінений.

"Поліосумісний випадок" (сумісний з поліомієлітом) - це випадок, при якому за клінічними даними неможливо виключити діагноз поліомієліту, є одна проба стільця або відбір матеріалу проведено в пізні строки, тобто по клініці можна говорити про випадок "сумісний з поліомієлітом".

За рекомендаціями ВООЗ з січня 1997 року в Європі введено нове стандартне визначення випадку поліомієліту, згідно з я ким тільки випадок гострого в'ялого паралічу, при якому виділено поліовірус. класифікується як поліомієліт.

Класифікація інших випадків ГВП проводиться з урахуванням одного або більше наступних критеріїв:

- летальний кінець хвороби;

- залишковий в'ялий параліч після 60 днів;

- втрата спостереження за хворим;

- повнота вірусологічного обстеження (дві проби випорожнень протягом 14 днів від початку ГВП).

Враховуючи зазначені критерії, випадок ГВП класифікується як поліомієлітоподібне захворювання, якщо вірусологічне обстеження проведено не повністю, але:

- залишковий в'ялий параліч зберігається більше 60 днів,

- втрачено спостереження за хворим,

- коли комісія для заключної оцінки випадків ГВП вирішує, що випадок слід зафіксувати як поліомієлітоподібне захворювання.

Всі випадки поліомієлітоподібних захворювань слід розглядати як недоліки у системі епіднагляду. Кожен з них повинен ретельно аналізуватися, що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Епідеміологічний нагляд за поліомієлітом та ГВП включає збір та аналіз інформації про випадки ГВП та поліомієліту, вивчення стану колективного імунітету до поліовірусів, лабораторний контроль за циркуляцією поліовірусів з метою обгрунтування і проведення необхідних профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих, на припинення "диких" поліовірусів.