I 9.9.4.9.4.5.-060-2000 Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату “Акватон-10” для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

9. Епідеміологія

9.4. Дезинфектологія

9.4.5. Дезинфекційні засоби і технології

Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату “Акватон-

для знезараження технологічного обладнання

в локальних системах водообробки

Інструкція

I 9.9.4.9.4.5.-060-2000

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО

ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАІНИ

.Київ, вул.Грушевського,7

тел. 253-94-17, факс 293-94-84

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2000 р. № 114

Про затвердження методичних документів

Я, перший заступник Головного державного санітарного лікаря України Бережнов Сергій Петрович, розглянувши рішення координаційної комісії Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України по розробці нормативних документів від 7 червня 2000 р. № 10 щодо можливості затвердження інструкції «Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату «Акватон-10» для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки» та керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити інструкцію «Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату «Акватон-10» для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки».

Міністерствам, комітетам, іншим центральним органам виконавчої влади, керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовим особам та громадянам України, інвесторам, громадянам інших держав прийняти вказану Інструкцію до керівництва та виконання.

Заступникам Головного державного санітарного лікаря України, Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти вказану Інструкцію до керівництва та виконання.

Українському науково-гігієнічному центру Міністерства охорони здоров’я України (А.М.Сердюк) видати цей методичний документ в необхідній кількості.

С.П.Бережнов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова першого заступника

Головного державного

санітарного лікаря України

30.06.2000 р. № 114

9. Епідеміологія

9.4. Дезинфектологія

9.4.5. Дезинфекційні засоби і технології

Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату “Акватон-

для знезараження технологічного обладнання

в локальних системах водообробки

Інструкція

I 9.9.4.9.4.5.-060-2000

1. Галузь застосування

Інструкція регламентує вимоги та умови застосування розчинів препарату “Акватон- для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки та призначена для організацій і підприємств, незалежно від форм їх власності, для приватних підприємців, у власності яких знаходяться локальні системи водообробки і які використовують для знезараження технологічного обладнання розчини препарату “Акватон-, а також для фахівців санітарно-епідеміологічної служби, що здійснюють санітарний нагляд за таким технологічним обладнанням (локальними системами водообробки, що включають трубопроводи, шланги і ємності).

Видання офіційне

?? Міністерство охорони здоров’я

України

Головне санепідуправління

Ця інструкція не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена без дозволу Головного державного санітарного лікаря України

I 9.9.4.9.4.5.-060-2000

1. Інструкція щодо санітарно-гігієнічних вимог і умов застосування розчинів препарату “Акватон- для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки розроблена з врахуванням лабораторних та натурних випробувань, проведених в ЗАТ Науково-технологічний центр “Укрводбезпека”, ДП “УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України” і Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби. В його розробці приймали участь спеціалісти органів та установ:

В.Ф.Марієвський, Г.І.Баранова, Н.Ф.Фалендиш, Ю.В.Нижник ЗАТ Науково-технологічний центр “Укрводбезпека”;

Т.В.Стрикаленко, А.М.Войтенко, Є.В.Струннікова, Ж.В.Грушевая ДП “УкрНДІ медицини транспорту” МОЗ України;

Л.І.Засипка, А.Н.Кільдишева, Л.А.Маляренко Одеської обласної санітарно-епідеміологічної служби.

2. Введено в дію вперше.

3. В інструкції щодо санітарно-гігієнічних вимог і умов застосування розчинів препарату “Акватон- для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки” викладені основні санітарно-гігієнічні вимоги, якими необхідно керуватися при проведенні знезараження розчинами препарату “Акватон- трубопроводів, шлангів і ємностей для транспортування та зберігання води, санітарні вимоги до персоналу, що бере участь в знезараженні препаратом “Акватон- технологічного обладнання у локальних системах водообробки, вимоги безпеки при роботі з ними, а також питання контролю якості проведеного знезараження (підстава - Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”).

Зміст

Стор.

1. Загальні положення…………………………………………………………………

4

2. Характеристика і призначення препарату «Акватон-10»…………………….

4

3. Санітарні вимоги до проведення знезараження препаратом «Акватон-10» трубопроводів, шлангів та ємностей………………………………………………………

5

4. Санітарні вимоги до персоналу, що бере участь в знезараженні препаратом «Акватон-10» технологічного обладнання для транспортування і збереження води……………………………………………………………………………...

7

5. Вимоги безпеки при роботі з препаратом «Акватон-10»……………………..

7

1. Загальні положення

1.1.Метою державного санітарного нагляду за проведенням обробки і знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки є неприпустимість використання споживачами в питних цілях епідемічно небезпечної води.

1.2. Необхідною умовою для проведення обробки і знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки розчинами препарату “Акватон- є наявність:

санітарного паспорта на водоочисну установку;

водоочисної установки (локальної системи водообробки) у робочому стані;

в робочому стані шлангів, трубопроводів і транспортних ємностей, резервуарів для збереження води, всі елементи яких, що безпосередньо контактують з водою, відносяться до категорії матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України для використання в господарсько - питному водозабезпеченні;

укомплектованості обслуговуючого штату фахівцями, які пройшли медичне обстеження, необхідну підготовку і перевірку знань по санітарному мінімуму та техніці безпеки;

журналу реєстрації проведення обробки і знезараження розчинами препарату “Акватон- технологічного обладнання в локальній системі водообробки.

2. Характеристика і призначення препарату “Акватон-

2.1. Реагенти серії “Акватон” – реагенти комплексної дії, що містять біоцидні полімерні сполуки.

“Акватон- – це реагент, діючою речовиною (ДР) якого є біоцидний полімер.

2.2. Реагенти серії “Акватон”, в тому числі препарат “Акватон-, володіють властивостями катіонних флокулянтів, а також бактерицидними, фунгіцидними, альгіцидними і вірулецидними властивостями; встановлена їх висока ефективність по відношенню до холерних вібріонів.

2.3. Водні розчини препарату “Акватон- не мають кольору, запаху (нелеткі), стійкі та безпечні при застосуванні, зберіганні і транспортуванні, не агресивні, не викликають корозії металів, не залишають нальоту на оброблюваних поверхнях, не утворюють мікродомішок токсичних проміжних продуктів; вибухобезпечні; вогнебезпечні.

2.4. Препарат “Акватон- випускають за ТУ У 25274537.002-98; випуск препарату погоджено Гігієнічним висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну продукцію № 5.02.28/В-889 від 21.12.98 р., що регламентує його застосування:

у водопідготовці в якості знезаражуючого реагенту з флокулюючими властивостями;

для обробки ємностей для зберігання води;

для знезараження води в локальних системах очистки і додаткової очистки води, укомплектованих мембранним, сорбційним та іншим фільтруючим обладнанням;

для знезараження і консервування фільтруючих завантажень і мембран;

для підвищення селективності мембран в водоочисних установках;

для очистки і знезараження води плавальних басейнів;

для очистки і знезараження води для цілей технічного водопостачання;

для обробки води, що утворюється після промивання фільтрів;

для очистки і знезараження міських та промислових стічних вод;

для обробки осадів, що утворюються в процесах очистки природних і стічних вод.

2.5. За токсикометричними параметрами препарат “Акватон- відноситься до малотоксичних сполучень (4-й клас небезпечності за ГОСТ 12.1.007-76).

Токсиколого-гігієнічний паспорт на “Акватон- розроблено Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України.

Розчини препарату “Акватон- не викликають сенсибілізацію організму, не виявляють подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки. Не виявлені кумуляція, мутагенний, канцерогенний, гонадотоксичний, тератогенний ефекти препарату.

2.6. У питній воді залишкова концентрація діючої речовини препарату “Акватон- не повинна перевищувати 1.0 мг/дм3. Затверджені у встановленому порядку гігієнічні нормативи складають:

- у воді водоймищ санітарно-побутового використання орієнтовно припустимий рівень - 0,1 мг/дм3 (лімітуючий показник – загальносанітарний);

у повітрі робочої зони – не нормується;

в атмосфері населених місцевостей – не нормується;

у грунті – не нормується;

в продуктах харчування – не нормується.

2.7. Товарний продукт “Акватон- (марки А), розфасований у бочки, цистерни (поліетиленові, металеві), каністри, бутлі (поліетиленові, скляні), зберігає свою стабільність і активність не менш 2-х років.

В стандартних умовах зберігання, транспортування та використання не гідролізується, не окислюється та не деструктує. В товарному продукті можливий осад полімеру , який не впливає на його знезаражуючі властивості.

3. Санітарні вимоги до проведення знезараження

розчинами препарату “Акватон- трубопроводів, шлангів і ємностей,

контроль якості знезараження

3.1. Приготування робочого розчину препарату “Акватон- марки “А”.

3.1.1.Робочий розчин препарату “Акватон- (далі розчин) готують у промаркованій тарі з пластмаси, скла, емальованого металу та іншого інертного матеріалу шляхом розчинення у воді товарного продукту препарату “Акватон- при періодичному перемішуванні на протязі 1 хв.

Для приготування необхідного об’єму робочого розчину рекомендується товарний продукт препарату розвести в 100 раз (1 частина товарного продукту і 99 об’ємів води - “основний розчин”), а розчини для знезараження готують виходячи із наступного розрахунку:

Концентрація

“Акватон-,

мг/л по ДР

розчину

розчину

Кількість *

основного

розчину, мл

Кількість

води, л

Кількість

основного

розчину, мл

Кількість

води, л

3.0

10.0

9.99

100.0

99.9

6.0

20.0

9.98

200.0

99.8

10.0

35.0

9.96

350.0

99.65

Примітка: * - для відмірювання використовують мірний циліндр (100 -200 мл, з поділками не менш, ніж через 10 мл).

3.1.2. Робочі розчини препарату “Акватон- зберігають в поліетиленовій чи скляній тарі з кришкою, що закривається; вони придатні для використання протягом 1 року.

3.2. З метою знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки (трубопроводів та ємностей) розчин препарату “Акватон- використовують одноразово; для обробки з’єднувальних шлангів він може використовуватись не більше 3-х разів.