Про проект СОУ МПП 79.080-154:200_ «Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови»

Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 18

(у робочому порядку)

Розглянувши проект стандарту Міністерства промислової політики України СОУ МПП 79.080-154:200_ «Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови», розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс», науково-технічна рада вирішила:

Схвалити та рекомендувати до погодження проект СОУ МПП 79.080-154:200_ «Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови».

Голова науково-технічної ради

А. Орлов

***

Довідка

Проект стандарту Міністерства промислової політики України СОУ МПП 79.080-154:200_ «Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови» розроблено Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс» на заміну ГСТУ 13-017-96 (Позначення стандарту відповідає СОУ МПП 01.120-001:2004 «Стандартизація Міністерства промислової політики України. Основні положення»).

Цей стандарт поширюється на паркет штучний (планковий) клеєний, склеєний з окремих маломірних відрізків з деревини листяних, хвойних порід і шпону. Цей паркет складається з паркетних планок і призначений для обладнання і ремонту підлоги у житлових і громадських приміщеннях, а також допоміжних будівель промислових і сільськогосподарських підприємств.

Стандарт установлює: класифікацію, основні параметри і розміри планок; загальні технічні вимоги до планок; вимоги безпеки та охорони довкілля; правила пакування планок та маркування пачок; правила транспортування та зберігання планок; методи контролювання планок; правила приймання та експлуатації планок.

Сфера застосування стандарту – деревообробна промисловість. Стандарт сприятиме підвищенню якості показників виробництва паркету штучного (планкового) клеєного.

Проект зазначеного стандарту погоджено Державним департаментом пожежної безпеки України та Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України.

Висновок науково-технічної експертизи, яка була проведена ТКС „Будівельні матеріали”, позитивний. Проект зазначеного стандарту розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання у будівництві (протокол № 1 від 31 січня 2007 року) та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду.

Цей стандарт буде приймати Міністерство промислової політики України.

Начальник Управління технічного

регулювання у будівництві

Д. Барзилович