Про проект СОУ МПП 79.080-153:200_ «Щити паркетні художні. Технічні умови»

Рішення НТР від 15 лютого 2007 р. № 17

(у робочому порядку)

Розглянувши проект стандарту Міністерства промислової політики України СОУ МПП 79.080-153:200_ «Щити паркетні художні. Технічні умови», розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс», науково-технічна рада вирішила:

Схвалити та рекомендувати до погодження проект СОУ МПП 79.080-153:200_ «Щити паркетні художні. Технічні умови».

Голова науково-технічної ради

А. Орлов

Довідка

Проект стандарту Міністерства промислової політики України СОУ МПП 79.080-153:200_ «Щити паркетні художні. Технічні умови» розроблено Українським державним науково-дослідним інститутом «Ресурс» на заміну ГСТУ 13-007-95 (Позначення стандарту відповідає СОУ МПП 01.120-001:2004 «Стандартизація Міністерства промислової політики України. Основні положення»).

Цей стандарт поширюється на щити паркетні художні, які призначені для обладнання та ремонту підлоги у громадських, адміністративних та житлових будинках.

Цей стандарт установлює: класифікацію, основні параметри і розміри щитів; загальні технічні вимоги до щитів; вимоги безпеки та охорони довкілля; правила пакування щитів та маркування пачок (пакетів); правила транспортування та зберігання щитів; методи контролювання щитів; правила приймання; правила експлуатації щитів; гарантії виробника; в додатках наведена класифікація груп складності рисунків лицьового покриття щитів.

Сфера застосування стандарту – деревообробна промисловість. Стандарт сприятиме підвищенню якості показників виробництва щитів паркетних художніх.

Проект зазначеного стандарту погоджено Державним департаментом пожежної безпеки України та Державною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я України.

Висновок науково-технічної експертизи, яка була проведена ТКС „Будівельні матеріали”, позитивний. Проект зазначеного стандарту розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання у будівництві (протокол № 1 від 31 січня 2007 року) та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду.

Цей стандарт буде приймати Міністерство промислової політики України.

Начальник Управління технічного

регулювання у будівництві

Д. Барзилович