Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали.

Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"

Рішення НТР від 5 липня 2007 р. № 24

Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови", розроблений Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови ".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.

3. Державному дорожньому науково-дослідному інституту імені М.П. Шульгіна (Коваль П.М.) з наданням чинності зазначеного національного стандарту розробити Зміну №1 ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги" та Зміну №1 ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.

Заступник голови науково-технічної радиМ. Сорока