3.8. За необхідності переміщення вантажів над перекриттями, під якими розміщені виробничі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва порту, ознайомлення з заходами по безпечному транспортуванню вантажів і під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.9. Кранівник зобов’язаний виконувати підіймання, переміщення та опускання вантажів тільки за сигналами стропальника або сигнальника. Якщо виникає необхідність доручити подачу сигналів іншим особам (майстрові, бригадирові тощо), то кранівник повинен бути заздалегідь про це проінформований. Якщо сигнал подається неправильно, всупереч інструкції, то кранівник не повинен за таким сигналом виконувати роботу. За пошкодження, завдані при роботі крана внаслідок неправильно поданого сигналу, відповідальність несе особа, яка подала неправильний сигнал, та кранівник, якщо він бачив вантаж, що підіймався.

3.10. Перед підійманням вантажу з колодязя, трюма та опусканням його в них кранівник повинен попередньо пересвідчитися при опусканні порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

3.11. Якщо під час роботи крана трапиться аварія або нещасний випадок, кранівник зобов’язаний негайно зупинити кран і довести про це до відома особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані, та особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

3.12. При виникненні на крані пожежі кранівник повинен негайно вимкнути рубильник, що подає напругу на кран, і приступити до гасіння пожежі, викликавши одночасно через одного з членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.13. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках і механізмах крана інструмент, деталі, сторонні предмети тощо.

4. Обов’язки кранівника після закінчення роботи

4.1. Йдучи з крана на обідню перерву або в інших необхідних випадках кранівник зобов’язаний:

4.1.1. Установити кран в безпечне положення так, щоб його елементи не могли бути пошкоджені при маневрах суден, вагонів або сусідніх кранів.

4.1.2. Установити всі рукоятки контролерів в нульове положення, вимкнути головний автомат і замкнути двері кабіни керування, вимкнути головний рубильник крана на колонці підключення.

4.2. Після закінчення роботи кранівник зобов’язаний:

4.2.1. Поставити кран так, щоб він не заважав роботі сусідніх кранів, гакову підвіску установити в верхнє положення, а стрілу, по можливості, – на мінімальний виліт. Якщо кран оснащений грейфером, магнітом або спредером, опустити їх на землю в безпечне місце. У випадку огляду канатів гакова підвіска опускається на рівень возика портала і закріплюється стропом.

4.2.2. Поставити всі рукоятки контролерів у нульове положення.

4.2.3. Затиснути нормально відкриті гальма, забити храповики, установити фіксуючі пристрої і блокування.

4.2.4. Вимкнути головний автомат, рубильник, освітлення.

4.2.5. Прибрати кран, витерти і змастити механізми.

4.2.6. Зробити запис у вахтовому журналі про технічний стан та здавання крана і розписатися.

4.2.7. Поставити кран на захвати (за відсутності змінника).

4.2.8. Замкнути на замок кабіну крана.

4.2.9. Залишити кран тільки після здачі його зміннику, а за його відсутності при виконанні п. 4.2.1–4.2.8 здати вахтовий журнал і ключ особі, відповідальній за його зберігання і видачу.

5. Обслуговування крана

5.1. При технічному обслуговуванні та ремонті кранівник портального крана зобов’язаний:

5.1.1. До проведення будь-яких профілактичних чи ремонтних робіт переконатися в тому, що кран відключений від живлення електроколонки (вимкнутий головний автомат і рубильник) і вивішена табличка «НЕ ВМИКАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ».

5.1.2. Одержати на місці інструктаж з техніки безпеки і вказівки особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, про обсяг і особливості робіт з технічного обслуговування або ремонту крана.

5.1.3. Роботи з технічного обслуговування в обсязі, передбаченому Правилами технічної експлуатації підіймально-транспортного устаткування морських портів, і роботи по ремонту здійснювати за вказівкою особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

5.1.4. В процесі проведення профілактичного обслуговування та ремонту точно виконувати вказівки інструкції заводу-виготовлювача з розбирання, збирання і регулювання вузлів і механізмів крана.

5.1.5. Не вмикати й не випробовувати механізми крана, ремонт яких не закінчено.

5.1.6. Після закінчення всіх робіт з технічного обслуговування й ремонту пересвідчитися в тому, що у вузлах і механізмах не залишилось ніяких сторонніх предметів, всі огорожі поставлені на свої постійні місця.

5.1.7. Виконати почергово контрольний пуск всіх механізмів і перевірити їх роботу на холостому ходу лише з дозволу особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

5.1.8. Переконавшись у справності та надійності роботи відремонтованих механізмів крана, зробити запис у вахтовому журналі про виконаний обсяг технічного обслуговування і готовність крана до подальшої експлуатації.

До роботи, пов’язаної з обслуговуванням та ремонтом крана, допускаються слюсарі, електромонтери з технічного обслуговування та ремонту вантажопідіймальних кранів або налагоджувальники, які мають відповідні посвідчення.

6. Відповідальність кранівника

6.1. Кранівник портального крана, навчений і атестований у відповідності з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, відповідно до чинного законодавства України.