НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СКЛО БАГАТОШАРОВЕ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7 - 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001}

СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия ГОСТ 30826 - 2001

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Київ 2004

Зміст

ДСТУ Б В.2.7 -123 - 2004 (ГОСТ 30826 - 2001) Скло багатошаровебудівельного призначення. Технічні умови …………………………………………………….3

ГОСТ 30826 - 2001 Стекло многослойное строительное. Технические условия………………41

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СКЛО БАГАТОШАРОВЕ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7 - 123 - 2004 (ГОСТ 30826 - 2001)

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Київ 2004

ДСТУ Б В.2.7 - 123 - 2004 (ГОСТ 30826 - 2001)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українською державною корпорацією

промисловості будівельних матеріалів «Укрбудматеріали»,

Технічним комітетом стандартизації ТК-102 «Скло та вироби з нього»

ВНЕСЕНО

Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві

Державного комітету України з будівництва та архітектури

2 ЗАТВЕРДЖЕНО

та надано чинності наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури

від 20 липня 2004 р. № 150

Стандарт відповідає

ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»,

за винятком п 6.16 «Методи контролю стійкості багатошарового скла при дії вогню».

Ступінь відповідності - модифікований ( MOD)

Переклад із російської мови (ru)

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

II4

ДСТУ Б В.2.7 - 123 - 2004 (ГОСТ 30826 - 2001)

Зміст

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Класифікація, основні параметри і розміри2
 4. Загальні технічні вимоги6
 5. Правила приймання8
 6. Методи контролю10
 7. Транспортування та зберігання17
 8. Вказівки щодо експлуатації18
 9. Гарантії виготовлювача18

Додаток А

Терміни і визначення.. 19

Додаток Б

Перелік основних документів, що використовуються при

виробництві багатошарового скла.. 20

Додаток В

Види крайок багатошарового скла.. 21

Додаток Г

Класифікація багатошарового вибухобезпечного скла.. 23

Додаток Д

Класифікація багатошарового кулестійкого скла.. 24

Додаток Е

Випробування багатошарового скла на стійкість при

ударі молотка і сокири.. 25

Додаток Ж

Випробування багатошарового скла на стійкість при

дії зброї і боєприпасів … 30

Додаток ИВипробування вибухобезпечного скла настійкість при дії повітряної ударної хвилі………………………………………………….…………32

5 III

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Скло багатошарове будівельного призначення Технічні умови

Строительные материалы

Стекло многослойное строительного назначения Технические условия

Building stuffs

Laminated glass for building

Specifications

ДСТУ Б В.2.7 - 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2002)

Чинний від 2005-01-01

1Сфера застосування

Даний стандарт поширюється на плоске багатошарове скло з підвищеними експлуатаційними характеристиками для захисту людей і цінностей, призначене для безпечного скління світлопрозорих будівельних конструкцій (фасадного, структурного скління, елементів горизонтального скління, віконних і дверних блоків, вітрин, підлоги і т.ін.)- Багатошарове скло може застосовуватися з іншою метою у відповідності зі своїми технічними характеристиками.

Терміни і визначення, які використані у даному стандарті, - за ДСТУ Б В.2.7-122 (ГОСТ 111) і додатком А.

2Нормативні посилання

У даному стандарті використано посилання на такі стандарти: ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 4295-80 Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия

ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 9438-85 Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия ГОСТ 10667-90 Стекло органическое листовое. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные. Технические условия

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)

Видання офіційне

7

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы

испытаний

ДСТУ Б В. 1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на

вогнестійкість

ДСТУ Б В.2.6-19-2002 (ГОСТ 26602-99) Блоки віконні і дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) Блоки віконні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) Склопакети будівельного призначення. Метод

визначення опору атмосферним впливам та оцінки довговічності.

ДСТУ Б В.2.7-13-1995 (ГОСТ 26302-93) Скло. Методи визначення коефіцієнтів спрямованого

пропускання і відбивання світла

ДСТУ Б В.2.7-110-2002 (ГОСТ 30698-2000) Скло загартоване будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) Скло з низькоемісійним твердим покриттям.

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) Скло листове. Технічні умови

З Класифікація, основні параметри і розміри

3.1Багатошарове скло повинне виготовлятися згідно з вимогами даного стандарту законструкторською і технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.Перелік документів, що використовуються при виробництві багатошарового скла, наведено вдодатку Б.

3.2Багатошарове скло являє собою плоский виріб, який складається з одного або декількохлистів неорганічного скла та плівкових або рідких полімерних і силікатних матеріалів, задопомогою яких склеюються і/або покриваються листи скла.

Для виготовлення багатошарового скла використовують листове скло, наведене у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування виду скла

Нормативний документ

Марка скла

Листове

ДСТУ Б В.2.7- 122 (ГОСТ 111)

М0, M1, M2

Візерункове

ГОСТ 5533

У

Армоване

ГОСТ 7481

А

Армоване поліроване

НД

Ап

Забарвлене у масі

НД

Т

Зміцнене:

хімічно зміцнене

нд

X

загартоване

ДСТУ Б В.2.7- 110 (ГОСТ 30698)

З

Сонцезахисне

нд

С

Енергозберігаюче:

із твердим покриттям

ДСТУ Б В.2.7-115 (ГОСТ 30733)

К

із м'яким покриттям

нд

і

Примітки

1 Допускається за узгодженням зі споживачем застосовувати інші види листового скла, у тому

числі зі спеціальними покриттями за НД при умові, що багатошарове скло, виготовлене з їх

застосуванням, відповідає вимогам даного стандарту.

2 НД (тут і далі за текстом) - стандарти, технічні умови, договори на постачання, затверджені

в установленому порядку.

Якщо у багатошаровому склі, призначеному для зовнішнього скління, застосовують незміцнене скло, його коефіцієнт поглинання світла повинен бути не більше 25%. Скло з більш високим коефіцієнтом поглинання світла повинне бути зміцненим.

Для виготовлення багатошарового скла застосовують органічне скло за ГОСТ 10667 (як внутрішні шари), полівінілбутиральну плівку за ГОСТ 9438 та інші полімерні й силікатні матеріали

2 8

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

за НД, що можуть відрізнятися за типом і складом матеріалу, механічними і оптичними характеристиками.

Полімерні матеріали повинні бути дозволені для застосування органами державного санітарного нагляду і мати санітарно-епідеміологічні висновки.

3.3Багатошарове скло залежно від призначення поділяють на такі види:

-стійке при механічній дії:

безпечне при експлуатації (стійке при ударах м'яким тілом);

стійке при ударах твердими предметами;

кулестійке;

вибухобезпечне;

 • вогнестійке;
 • шумозахисне;
 • морозостійке;
 • багатошарове зі спеціальними властивостями (наприклад, із захистом від радіоперешкод, ізбіологічним або інформаційним захистом, підвищеною несучою здатністю й ін.).

3.4Багатошарове скло, стійке при механічній дії, класифікують залежно від виду дій, прицьому:

-багатошарове скло, безпечне при експлуатації, залежно від стійкості при ударі м'яким тіломподіляють на класи захисту СМ1- СМ4, таблиця 7;

 • багатошарове скло залежно від стійкості при ударах твердими предметами поділяють накласи захисту: від проломлення Р1А - Р5А, від проникнення Р6В - Р8В, таблиця 8;
 • багатошарове вибухобезпечне скло залежно від здатності сприймати граничну величинупитомого імпульсу вибухової ударної хвилі (динамічне навантаження ВУХ), що впливає на склінняконструкцій, які знаходяться у вільному просторі, поділяють на класи захисту К1 - К14,додаток Г;
 • багатошарове кулестійке скло залежно від стійкості при дії визначених видів вогнепальноїзброї і боєприпасів поділяють на класи захисту ПІ- П6а, додаток Д.

Багатошарове шумозахисне скло залежно від зниження повітряного шуму потоку міського транспорту поділяють на класи А - Д за ДСТУ Б В.2.6-23 (ГОСТ 23166).

Багатошарове вогнезахисне скло залежно від стійкості при дії вогню поділяють за часом (у хвилинах) до моменту втрати цілісності (Е).

Багатошарове скло залежно від стійкості при дії мінусових температур поділяють за мінімальною розрахунковою температурою експлуатації, що підтверджується випробуванням на морозостійкість.

Багатошарове скло із спеціальними властивостями, які узгоджені між виготовлювачем і споживачем і встановлені у договорі на його виготовлення (постачання).

3.5Номінальні розміри багатошарового скла встановлюють у договорі на його виготовлення(постачання).

Багатошарове скло складної конфігурації виготовляють за робочим кресленням або шаблоном, затвердженим в установленому порядку.

3.6Номінальну товщину багатошарового скла, розміщення, товщину і вид складових листіввстановлюють у конструкторській документації, договорі на його виготовлення (постачання).

Граничні відхилення номінальної товщини багатошарового скла не повинні перевищувати, мм:

при товщині скла

до 25 мм

понад 25 до 40 мм понад 40 до 60 мм понад 60 мм

9 ± 0,5;

 • + 1,5/-0,5;
 • + 2,0/-0,5;
 • + 3,0/-0,5.

3

ДСТУ Б В.2.7- 123 - 2004 (ГОСТ 30826-2001)

3.7 Граничні відхилення багатошарового скла за довжиною і перевищувати значень, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

шириною не повинні

У міліметрах

Номінальний розмір за довжиною чи шириною

Товщина багатошарового скла ≤ 12

Товщина багатошарового скла > 12

кожний лист скла номінальної товщини < 6

хоча б один лист скла товщиною ≥ 6

До 1100 вкл.

Понад 1100 до 1500 вкл. Понад 15 00 до 2000 вкл. Понад 2000

+ 2,0/-2,0 + 3,0/-2,0 + 3,0/-2,0 + 3,5/-2,5

+ 2,5/-2,0 + 3,5/-2,0 + 3,5/-2,0 + 5,0/-3,0

+ 3,5/-2,5 + 4,5/-3,0 + 5,0/-3,5 + 6,0/-4,0

3.8 Зміщення складових листів у багатошаровому склі не повинне перевищувати значень, наведених у таблиці 3.

Таблиця З

У міліметрах

Номінальний розмір за довжиною чи шириною

Максимально допустиме зміщення, не більше (а)

базова сторона

інші сторони

До 1000 вкл.

1,0

2,0

Понад 1000 до 2000 вкл.

1,0

2,5

Понад 2000

1,0

3,0

Примітки

1 Базова сторона - сторона багатошарового скла, на яку воно спирається при закріпленні й експлуатації.

2 Зміщення по довжині та ширині розглядають окремо.

3 Зміщення не повинне перевищувати граничні відхилення за довжиною і шириною (рисі).

В , Н - довжина і ширина багатошарового скла; а - зміщення листів скла в багатошаровому склі; δ - допуск на довжину і ширину багатошарового скла

Рис. 1 - Визначення допустимих зміщень по довжині та ширині

3.9 Відхилення від площинності листів у багатошаровому склі не повинне перевищувати 0,001 довжини найменшої сторони для багатошарового скла товщиною s ≤ 10 мм і 0,0015 - для скла товщиною s>10mm при використанні листового скла за ДСТУ Б В.2.7-122 (ГОСТ 111). При використанні інших видів скла відхилення від площинності не повинне перевищувати значень,