Державний комітет України з нагляду за

охороною праці

Державний нормативно-правовий акт

про охорону праці

Норми безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам залізничного транспорту України

Київ – 2004

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною працівід 21 січня 2004 року N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України6 лютого 2004 р. за N 169/8768

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29/2003, постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 року N 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2004 року.

3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Гранкін В. Л.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню політики охорони праці (Нефедченко Л. А.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Взяти до уваги, що видання Норм у необхідному накладі та їх розповсюдження буде здійснене за рахунок Укрзалізниці (за згодою) у термін до 15.03.2004.

7. З введенням у дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим магистральных железных дорог Министерства путей сообщения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2, та "Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации магистральных железных дорог", затверджені наказом МШС СРСР від 18.09.90 N 25-Ц.

8. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити вивчення Норм посадовими особами Міністерства транспорту України, Укрзалізниці та державними інспекторами, передбачивши це у відповідних навчальних програмах.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В. М.  

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з нагляду за охороною працівід 21 січня 2004 р. N 12

Зареєстрованов Міністерстві юстиції України6 лютого 2004 р. за N 169/8768 

Норми безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам залізничного транспорту України

 1. Загальні положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 року № 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року № 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази".
  1. Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об’єктів залізничного транспорту: залізничної колії; штучних споруд; рухомого складу; пристроїв електропостачання, сигналізації, централізації, блокування; засобів зв’язку тощо незалежно від підпорядкування та форми власності.
  2. Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками залізничного транспорту (далі - ЗІЗ).
  3. Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об’єктів залізничного транспорту, незалежно від форм власності та підпорядкування.
  4. Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95 №257, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій залізничного транспорту, перелік робіт, перелік ЗІЗ та терміни його використання, а також класифікацію за захисними властивостями відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

 1. Крім цих Норм, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах та в організаціях залізничного транспорту, працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. №47/П-2, доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. №289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. №476/П-12, а також Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам інших галузей економіки, виробництва і видів робіт на залізничному транспорті:

1.6.1 машинобудівні і металообробні виробництва;

1.6.2 будівельні, будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи;

1.6.3 деревообробні виробництва;

1.6.4 лісозаготівельні, лісосплавні, лісоперевалочні, лісогосподарські виробництва;

1.6.5 електроенергетичне виробництво;

1.6.6 паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії);

1.6.7 житлово-комунальне господарство;

1.6.8 харчове, м’ясне і молочне виробництво;

1.6.9 виробництва легкої промисловості;

1.6.10 торговельні роботи;

1.6.11 геологічні, топографо-геодезичні, розвідувальні і землевпоряджувальні роботи;

1.6.12 електротехнічні виробництва;

1.6.13 автомобільний транспорт і шосейні дороги;

1.6.14 поліграфічні виробництва і книжкова торгівля;

1.6.15 будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення;

1.6.16 гідрометеорологічна служба;

1.6.17 сільське і водне господарство;

1.6.18 вищі навчальні заклади;

1.6.19 організації зв’язку;

1.6.20 річковий транспорт;

1.6.21 медичні заклади;

1.6.22 промисловість будівельних матеріалів;

1.6.23 виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів.

Нормативно-правові акти, які викладені в пункті 1.6 цих Норм, застосовуються у межах, що не суперечать чинному законодавству України.

 1. Власник або вповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за №667/1692.
  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.
  2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві уповноважена найманими працівниками особа.
  3. При постійній роботі в населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до чинного законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

 1. Загальні норми спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ

п/п

Код згідно з класи-фікато-ром

профе-сій

(ДК003-95)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позна-чення захисних властиво-стей (тип, марка) ЗІЗ

Строк носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Локомотивне господарство

1

8151.2

8152.3

Апаратник приготування хімічних розчинів

Емульсовар

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Фартух прогумований

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

К20

См

К20

К20

К20

Ми, Вн

ЗН

12

12

12

чергові

18

1

до зносу

2

7233.2

7214.2

7233.2

7241.2

7233.1

Бригадир

(звільнений)

підприємств залізничного

транспорту

Котельник, який працює в депо

Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий на роботах в депо

Слюсар-елект-рик з ремонту електрооблад-нання, зайнятий на пунктах технічного обслуговування

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування

Костюм бавовняний з маслонафтозахисним просоченням

Напівчоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

На періодичному огляді електрорухомого складу, тепловозів, дизель-поїздів і при ремонті електрообладнання локомотивів додатково:

Калоші діелектричні

Рукавички діелектричні

Килимки діелектричні

При ремонті тягових двигунів, дизелів, газогенераторів та наливної апаратури тепловозів і дизель-поїздів додатково:

Нарукавники із маслостійкого матеріалу

Котельнику при роботі в котельні:

Рукавиці брезентові замість рукавиць комбінованих

Слюсарю пунктів технічного огляду на зовнішніх роботах додатково:

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Слюсарю з ремонту секцій холодильників додатково:

Костюм бавовняний з кислото-

захисним просоченням

Чоботи кирзові

Фартух прогумований

Слюсарю, зайнятому на роботах з консервації паровозів додатково:

Костюм прогумований

Чоботи гумові

Слюсарю, зайнятому обдуванням електрообладнання додатково:

Респіратор протипиловий

Замість:

Костюма бавовняного з маслонафтозахисним просоченням – костюм бавовняний із пилонепроникної тканини

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з розбирання, промивання і просочення паливних, масляних і повітряних фільтрів локомотивів і вагонів:

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням

Фартух прогумований

Чоботи гумові

Нарукавники прогумовані

Рукавиці брезентові

Рукавички гумові

Окуляри

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з гідравлічного випробування котлів, труб, елементів пароперегрівачів, радіаторів, секцій холодильників і повітряних резервуарів:

Костюм бавовняний

Фартух прогумований

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах і в приміщеннях з температурою не вище +5о взимку для ТО-2 і ТО-3:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

Додатково всім:

Каска з підшоломником

Нм

Нм

Мп

ЗП

Эв

Эн

Нм

Мп

Вн

К20

К20

К20

Вн

Вн

Пульс-М

Пс

Нм

Нл

Нм

Нл

Нл

закриті

Ву

Вн

Вн

Ву

Тн

Тн20

12

12

1

до зносу

чергові

чергові

чергові

6

1

36

12

12

9

черговий

чергові

до зносу

12

12

12

12

чергові

1

чергові

до зносу

12

18

12

1

36

36

до зносу

3

9151

Викликач локомотивних та поїзних бригад

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Черевики шкіряні

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Вн

Тн

Тн

Тн20

36

12

36

36

36

4

7221.2

Коваль

ручного кування

Костюм брезентовий

Черевики шкіряні

Фартух брезентовий

Окуляри

Рукавиці брезентові

Навушники протишумні

То

Мун 50

Тр

Зн

Мв

12

9

6

до зносу

1

до зносу

5

8311.2

8311.2

8311.2

8311.2

8324.2

8324.2

8311.2

3119

3119.13

8311.2

8311.2

8311

Машиніст локомотива

Машиніст електро- та дизельпоїзда

Помічник машиніста локомотива

Помічник машиніста

електро- та дизельпоїзда

Машиніст автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів

Помічник машиніста автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів

Машиніст-інструктор локомотивних бригад

Черговий по локомотивному депо

Помічник чергового локомотивного депо

Кочегар паровоза

Кочегар паровоза в депо

Машиніст-інструктор локомотивних

бригад

Костюм бавовняний

Машиністу при роботі одного

(помічнику машиніста - костюм бавовняний)

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Черевики шкіряні

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм типу “Гудок”

Чоботи кирзові утеплені

На тунельних дільницях додатково:

Протигаз

На кожен локомотив додатково:

Дві пари діелектричних рукавичок

Два діелектричних килимки

Два жилети сигнальні із світловідбивальними накладками

Нм

Нм

Нм

Нм

ЗП

Нм

Тн20

Тн20

типу ПМГ

Эв

Эн

Со

24

12

12

1

до зносу

12

48

24

до зносу

чергові

чергові

чергові

6

8163.2

Машиніст насосних установок

При роботі на складах палива і мастильного господарства:

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

При виконанні роботи кочегара на твердому паливі додатково:

Черевики шкіряні

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Нл

Нл

Мут 3

Нл

12

1

9

36

7

8290.2

Машиніст піскодавальної установки

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Респіратор протипиловий

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Пм

Нм

Пк

ЗП

Пульс-М

Тн

Тн

Тн20

12

9

1

до зносу

до зносу

36

36

36

8

8333.3

8153.3

8162.2

8163.3

Моторист поворотного круга

Моторист теплої промивки котлів паровозів

Моторист шлакоприби-ральної установки

Моторист електродвигу-нів, зайнятий на естакадах і на складах палива

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Мотористу поворотного круга додатково:

Рукавички діелектричні

Жилет сигнальний

Мотористу теплої промивки котлів паровозів додатково:

Рукавички гумові

Мотористу шлакоприбиральної установки додатково:

Нарукавники прогумовані

Рукавички діелектричні

3

Нм

Ми

Тн

Тн

Тн20

Эн

Со

Щ20

Нв

Эн

12

12

1

36

36

36

чергові

6

чергові

6

чергові

9

7122.2

Вогнетривник

При виконанні роботи з ремонту арок і топок паровозів:

Костюм сукняний з налокотниками і наколінниками

Рукавиці сукняні

Валянки

Калоші на валянки

Шолом сукняний

Окуляри захисні закриті

Тп100

Тп100

Тп100

ЗП

12

1

24

24

черговий

до зносу

10

9322

8333.1

Підсобний (транспортний) робітник, зайнятий виван-

теженням палива із вагона

Машиніст крана

(кранівник), зайнятий подачею палива на паровози

Напівплащ із брезенту

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини

Чоботи юхтові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

Ву

Пс

Нл

Нм

ЗН

Тн

Тн20

36

12

12

1

до зносу

36

36

11

9322

Пробивальник-продувальник труб

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні

Рукавиці сукняні

Окуляри захисні закриті

Респіратор протипиловий

При очищенні труб гідравлічним способом:

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного із пилонепроникної тканини

Пс

Мун5

Тн

ЗП

Пульс-М

Ву

12

12

1

до зносу

до зносу

12

12

5112

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані

Кожушок

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Валянки

Калоші на валянки

Рукавиці комбіновані

Тн

Тн

Тн

Тхп

черговий

чергова

чергові

чергові

чергові

1

13

9322

Промивальник котлів паровозів

Костюм брезентовий

Чоботи гумові

Рукавиці брезентові

Шолом бавовняний

Окуляри захисні закриті

При роботі з їдкими розчинами

додатково:

Рукавички гумові

Ву

Ву

Вн

ЗП

Щ20

12

12

1

черговий

до зносу

чергові

14

7233.2

7233.2

Слюсар з ремонту перевантажу-вальних машин, зайнятий ремонтом кранів на залізничному ходу

Слюсар-ремонтник, зайнятий на ремонті екіпірувального облаштування

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з масло-нафтозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Нл

Нм

Мп, Нм

ЗН

Нл

Нл

Тн20

12

9

1

до зносу

36

36

36

15

8290.2

Зливальник-розливальник, зайнятий на зливанні-розливанні нафтопродуктів, мастил і інших їдких речовин

Костюм брезентовий

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Фартух прогумований

Плащ із плащ-намету або із прогумованої тканини

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

При зачистці цистерн додатково:

Чоботи юхтові вибухобезпечні

Протигаз шланговий

Запобіжний пояс

Нл

Нл

Нм

Нл

Вн

Нл

Нл

Тн20

Нм

ПШ-2

ПЛ-2

18

9

1

12

36

36

36

36

чергові

черговий

черговий

16

3119

Технік

При роботі із замірювання бандажів і деталей рухомого складу:

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Нм

Нм, Мп

Нм

Нм

12

12

1

36

17

8211.2

Токар-фрезеру-вальник

На роботі з обточування колісних пар з-під рухомого складу:

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Каска з підшоломником

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Мп

Мп

ЗП

Нм

Тн20

12

9

1

до зносу

до зносу

36

36

18

9132

Прибиральник виробничих приміщень

На роботі з прибирання оглядових канав у локомотивних депо:

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Тн20

12

12

1

36

36

36

19

8121.2

Шлакувальник

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Окуляри захисні закриті

Респіратор

При виконанні робіт з очищення топок і піддувал паровозів:

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Ти

Тр

То

ЗП

Пульс-М

То

Тн

Тн

Тн20

12

12

1

до зносу

до зносу

12

36

36

36

20

9322

Екіпірувальник

При виконанні роботи із заправки мастилом локомотивів:

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з масло- нафтозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Фартух прогумований з нагрудником

При виконанні роботи із сушіння і подачі піску на локомотиви:

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Респіратор протипиловий

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

При виконанні робіт із заповнення охолоджувальною водою дизелів тепловозів і дизель-поїздів, а також заливання антинакипіну:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Фартух прогумований

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Екіпірувальнику, зайнятому подаванням палива на паровози:

Напівплащ із брезенту

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини

Чоботи юхтові з укороченими халявами і пряжкою

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні закриті

Екіпірувальнику, зайнятому подачею рідкого палива на локомотив:

Костюм брезентовий

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Фартух прогумований

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Взимку всім додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Нм

Нм

Нм

Пс

Мн

Мн

ЗП

Пульс-М

Вн

К20

К20, Ми

К20

К20

К20

Вн

ЗН

Ву

Пс

Нм

Ми

ЗН

Нл

Нм

Нм

Нм

Нм

Нл

Тн20

12

9

1

12

12

9

1

до зносу

до зносу

36

12

12

12

чергові

12

1

до зносу

36

12

12

1

до зносу

18

9

1

12

36

36

36

21

3119

8290

Працівники

хіміко-технологічних лабораторій

Пробовідбірник

Халат бавовняний

Рукавиці кислотозахисні КР

Напівчеревики жіночі

Черевики шкіряні (для чоловіків)

При відборі проб взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

К50

Кк

Нм

Нм

К20

Тн20

12

2

12

12

чергова

чергові

22

8229.3

Працівники цехів з виготовлення консистентних мастил і хімічного піногасника

Костюм бавовняний

Фартух прогумований

Чоботи гумові литі

Нарукавники прогумовані

Окуляри захисні закриті

При роботі в цеху з виготовлення мастил:

Черевики шкіряні замість чобіт гумових литих

Рукавиці КР

При роботі в цеху виготовлення піногасника додатково:

Рукавички гумові

Респіратор

Електрослюсарю додатково:

Калоші діелектричні

Рукавички діелектричні

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Нм

Нм

Нм

ЗН

Нм

Кк

Нл

Пульс-М

Эн

Эн

Нм

Нм

Тн20

12

12

12

чергові

до зносу

6

3

чергові

до зносу

чергові

чергові

36

36

36

23

1226.2

4133

Майстер і старший майстер, зайняті на планових видах ремонту локомотивів

Працівники з приймання локомотивів (приймальники)

Костюм бавовняний

Плащ із плащ-намету або брезенту

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

З

Ву

Тн

Тн20

12

36

36

36

24

1226.2

Майстер локомотивного депо на реостатних випробуваннях тепловозів

Черевики шкіряні

Костюм бавовняний

Калоші діелектричні

Рукавички діелектричні

Навушники протишумові

Рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Нм

Эн

Эн

Н-2А

Ми

Нм

Тн20

12

12

чергові

чергові

чергові

3

36

36

25

2145.2

Інженер-тех-нолог, головний технолог, зай-няті на поточ-ному ремонті і технічному обслуговуванні локомотивів;

працівники динамометрич-них вагонів

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи кирзові утеплені

Нм

Нм

Нм

Тн

Тн20

12

12

1

36

36

Господарства: перевезень, пасажирське, сигналізації і зв’язку,

обчислювальної техніки

26

4133

Черговий по парках

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками

Рукавиці комбіновані

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві

Черевики юхтові на поліуретановій підошві чоловічі

Черевики полегшені жіночі

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Чоботи кирзові утеплені

Вн

Со

Мп

Мп

Мп

Тн

Вн, Тн

Тн20

черговий

6

3

24

24

24

36

36

36

27

3119

Черговий по станції (при виконанні обов’язків чергового стрілочного поста або сигналіста)

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Жилет сигнальний із світло-

відбивальними накладками

Рукавиці комбіновані

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві

Черевики юхтові на поліуретановій підошві (чоловічі)

Черевики полегшені (жіночі)

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи утеплені

Рукавиці ватяні

Вн

Со

Нм

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн20

Тн

черговий

6

3

24

24

24

36

36

12

28

8312.2

8312.2

8312.2

Черговий стрілочного поста;

старший черговий

стрілочного поста

Оператор поста централізації

Сигналіст

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Костюм бавовняний

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками

Літній головний убір

Рукавиці комбіновані

Чоботи юхтові

Черевики юхтові (чоловічі)

Черевики полегшені (жіночі)

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

У високогірних районах додатково:

Кожушок замість теплозахисного костюма

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

На сортувальних станціях:

Кожушок

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Всім взимку додатково:

Чоботи утеплені

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Рукавиці ватяні

При роботі в морських і річкових портах, на пристанях і прикордонних станціях:

Замість теплозахисного костюма видається теплозахисний костюм типу “Гудок”

Вн

Ми

Со

Нм

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

Ми

Ми

Тн

Ми

Ми

Тн20

Вн, Тн

Тн

Тн

36

12

6

12

1

24

24

24

36

60

21

24

60

24

24

24

36

36

12

48

29

9151

Постачальник поїзних документів

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Костюм бавовняний

Жилет сигнальний із світло-

відбивальними накладками

Рукавиці комбіновані

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві

Черевики юхтові (чоловічі)

Черевики полегшені (жіночі)

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Чоботи утеплені

Вн

Ми

Со

Ми

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн, Вн

Тн20

36

12

6

3

24

24

24

36

36

36

30

4133

4133

Оператор на станції;

старший оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації і перевізних документів

Оператор станційного технологічного

центру

Халат бавовняний

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Рукавиці комбіновані

Жилет сигнальний із

світловідбивальними смугами

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

Вн

Ми

Со

Тн

12

черговий

3

6

чергова

31

4133

Оператор на станції при роботі на коліях станції

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Костюм бавовняний

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами

Літній головний убір

Рукавиці комбіновані

Черевики юхтові (чоловічі)

Черевики полегшені (жіночі)

Чоботи гумові

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Чоботи утеплені

Вн

З

Со

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

Вн, Тн

Тн20

36

12

6

12

2

12

12

24

36

36

12

36

32

8312.2

8312.2

5112

Регулювальник швидкості руху вагонів;

старший регулювальник швидкості руху вагонів

Складач поїздів; помічник складача поїздів

Кондуктор вантажних поїздів

Комплект водозахисного спецодягу для працівників сортувальних станцій

Костюм бавовняний

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами

Літній головний убір

Рукавиці комбіновані

Чоботи юхтові

Черевики юхтові

Кондуктору додатково:

Окуляри захисні закриті

На станціях навантаження (вивантаження) нафтопродуктів додатково:

Чоботи гумові

Взимку додатково:

Кожушок

Брюки бавовняній на утеплювальній прокладці

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Чоботи кирзові утеплені

Рукавиці ватяні

(При роботі в морських і річкових портах, на пристанях і прикордонних станціях замість куртки бавовняної на утеплювальній прокладці видається теплозахисний костюм типу “Гудок”)

Вн

Ми

Со

Ми

Мун15

Мун15

ЗН

Нм

Тн

Тн

Тн

Вн, Тн

Тн20

Тн

36

12

6

12

1

12

12

до зносу

12

72

36

48

36

36

12

48

33

9151

Носій

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Напівчеревики шкіряні

Плащ із прогумованої тканини

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи утеплені

При перенесенні ручної поклажі пасажирів:

Напівпальто суконне або куртка фірмова замість теплозахисного костюма

Додатково:

Тужурка чоловіча і брюки шерстяні покращеної якості

Кашкет літній

Шапка зимова

Ми

Ми

Ми

Вн

Тн

Тн20

Тн

Ми

Тн, Вн

12

1

12

36

36

36

36

24

12

24

34

4212

Касир, зайнятий збиранням

станційних надходжень;

інкасатор

Халат бавовняний

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

Тн

12

36

35

4131

8333.3

9133

Кастелянша;

робітник, зайнятий на видачі, сортуванні і збиранні білизни пасажирських вагонів

Транспортува-льник білизни

Комплектува-льник білизни

Халат бавовняний

Рукавички гумові

З

Вн

12

чергові

36

4131

Комірник

При обслуговуванні камери схову ручного багажу:

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

При обслуговуванні пересувних камер схову ручного багажу і камер схову ручного багажу без опалювання взимку додатково:

Теплозахисний костюм

Чоботи утеплені

На видаванні білизни пасажирських вагонів:

Халат бавовняний

Рукавички гумові

Ми

Ми

Тн

Тн20

З

Вн

12

1

36

36

12

чергові

37

7241.1

Ми

Ми

Эн

Эн

12

12

чергові

чергові

38

2131.2

12

12

39

4114

12

12

40

7242.2

12

1

12

чергові

чергові

3

36

24

41

7241.1

12

36

12

12

чергові

1

до зносу

6

6

12

черговий

чергові

до зносу

48

36

36

36

42

7241.1

При виконанні робіт з обслуговування і ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки і зв’язку, обладнання ПОНАБ, розміщених на відкритому повітрі на станціях, перегонах і рухомому складі:

Костюм бавовняний

Напівплащ із прогумованої тканини

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

Літній головний убір

Жилет сигнальний літній із світловідбивальними смугами

Жилет сигнальний зимовий із світловідбивальними смугами Захисна каска

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм типу “Гудок”

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками

Рукавиці ватяні

Чоботи кирзові утеплені

При роботі на стовпах, просочених антисептиками, додатково:

Костюм захисний від антисептиків або брезентовий

Рукавиці брезентові

При роботі в болотистій місцевості додатково:

Чоботи гумові

9

36

12

1

12

6

6

до зносу

48

36

36

1

36

черговий

3

чергові

43

7241.1

12

12

36

9

1

черговий

чергові

чергові

48

36

36

44

1210.1

1222.1

1237.1

1226.2

1226.2

Вн

Мп

Тн

Тн

Тн20

Со

Ми

36

24

48

12

36

12

12

45

2144.2

Вн

Ми

Ми

Ми

Ми

“Труд”

Тн

Тн20

36

12

12

12

1

до зносу

48

36

46

1226.2

При виконанні вимірювальних робіт з виїздом на лінію, в тому числі вагоном-лабораторією:

Костюм бавовняний (чоловікам)

Халат бавовняний (жінкам)

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм типу “Гудок”

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Чоботи утеплені

Ми

Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

Тн20

12

12

12

1

48

36

36

47

7233.2

7129.2

Костюм бавовняний оранжевого кольору

Черевики шкіряні на підошві із нафтостійкої гуми

або

чоботи кирзові

Напівчеревики жіночі

Куртка із плащ-намету

(оранжевого кольору)

Комплект водозахисного спецодягу із плащового полотна або бавовняної прогумованої тканини оранжевого кольору

Рукавиці комбіновані

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами

літній

зимовий

Окуляри захисні закриті

При роботі з електроінструментом:

Рукавички діелектричні

Чоботи гумові

При виконанні робіт з водоборотьби і очищення підкюветних дренажів, прорізів, галерей, штолень, лотків і ремонті колії на пунктах вантаження солі додатково:

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини

Каска захисна

Чоботи гумові

При роботі в тунелях:

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини замість куртки із плащ-намету

Каска захисна

Взимку додатково:

Теплозахисний костюм “Колійник”

Чоботи утеплені

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками Рукавиці ватяні

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт додатково:

Каска захисна

Рукавиці комбіновані

Ми

Нм

Нм

Нм

Вн

Вн

Ми

Со

ЗП

Эн

В

Вн

“Труд”

В

Вн

“Труд”

Тн

Нм

Т