Місце для герба України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ПРОКАТНОМУВИРОБНИЦТВІ

м.Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці

від_19.02.97_____________№34______

ДНАОП 1.2.10-1-04-97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

м. Київ

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки у прокатному виробництві опрацьовані Українським Державним науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній та металургійній промисловості.

На розгляд і затвердження Правила внесені Міністерством промисловості України.

Ці Правила розроблені замість Правил безпеки у прокатному виробництві, що були затверджені 26.07.77 Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР.

Передрукування заборонено

@ Держнаглядохоронпраці України

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

5. БУДІВЛІ І СПОРУДИ

6. СКЛАДИ МЕТАЛУ

7. НАГРІВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

7.1. Загальні вимоги

7.2. Нагрівальні колодязі

7.3. Печі нагрівальні

7.4. Опалення нагрівальних пристроїв газом

7.5. Опалення нагрівальних пристроїв рідким паливом

7.6. Електротермічні установки

7.7. Термічні печі

8. ПРОКАТНІ СТАНИ

8.1. Загальні вимоги

8.2. Прибирання окалин

8.3. Перевалка валків

8.4. Ножиці та пилки

8.5. Пости та пульти керування

8.6. Електроустановки та електромашинні приміщення

8.7. Маслопідвали та тунелі

8.8. Дільниці підготовки валків

8.9. Блюмінги та слябінги

8.10. Рейко-балочні стани

8.11. Сортопрокатні та дротяні стани

8.12. Листопрокатні стани

8.13. Стани холодної прокатки і гнучких профілів

8.14. Колесопрокатні стани

8.15. Кулепрокатні стани

9. ОБРОБКА ПРОКАТУ

9.1. Сортування, маркіровка, упакування і виправляння прокату

9.2. Вилучення поверхневих дефектів з прокату

9.3. Очистка поверхні прокату травленням

9.4. Захисні покриття металу

9.5. Застосування легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей на їх основі

10. ВИКОРИСТАННЯ АЗОТУ ТА АРГОНУ

11. ВНУТРІШНЬОЦЕХОВИЙ ТРАНСПОРТ

12. УЛЬТРАЗВУКОВІ УСТАНОВКИ

13. ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ ТА РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ

14. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

15. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

ДНАОП 1.2.10-1.04-97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У ПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Дата введення___19.02.97______

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації виробництва прокату.

Вимоги цього нормативного акту обов'язкові під час проведення всіх технологічних процесів і операцій щодо експлуатації, обслуговування і ремонту устаткування при виробництві прокату.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила безпеки у прокатному виробництві, затверджені 26.07.77 Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України "Про охорону праці", К.: 1995р.

ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 за № 128.

ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України 18.04.94 за № 104.

ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів. Затверджено Наказом Держгіртехнагляду СРСР 18.10.88.

ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджено Наказом Держгіртехнагляду СРСР 09.01.90.

ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Затверджено Наказом Держгіртехнагляду СРСР 07.12.71.

ДНАОП 0.00-1.15-69. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69). Затверджено Наказом Держгіртехнагляду СРСР 05.03.71.

ДНАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Затверджено Держгіртехнагляду України 25.03.92. Зміни внесені Наказом Держнаглядохоронпраці України 31.03.94 за № 28.

ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві. Затверджено Постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 за № 3.

ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Наказом Головдерженергонагляду Міненерго СРСР 21.12.84. Зміни: 1988.

ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 за № 449.

ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 за № 623. Зміни: 23.02.94. Постанова № 97.

ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.93 за № 831.

ДНАОП 0.00-4.08-94. Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 за № 135.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 за № 30. Зареєстровано Мінюстом України 12.05.94 за № 95/304.

ДНАОП 0.00-4.15-85. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено ВЦРПС і Держкомпраці СРСР 05.12.85.

ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 23.06.94 за № 431.

ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 за № 94. Зареєстровано: Мінюстом України 20.10.94 за № 154.

ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 за № 123. Зареєстровано: Мінюстом України 23.12.93 за № 196.

ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 за № 132. Зареєстровано: Мінюстом України 07.02.94 за № 20/229.

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені 14.06.95 в.о. начальника Управління Державної пожежної охорони МВС України; введені в дію 01.09.95 наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 № 440.

ДНАОП 0.03-1.06-73. Санітарні правила при зварюванні, наплавці та різанні металів № 1009-73. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1973.

ДНАОП 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1971.

ДНАОП 0.03-1.23-82. Санітарні правила для підприємств чорної металургії № 2527-82. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1982.

ДНАОП 0.03-3.03-77. Санітарні норми і правила при роботі на промислових ультразвукових приладах № 1733-77. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1977.

ДНАОП 0.03-3.04-77. Гранично допустимі рівні впливу переривчатих неоднорідних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями та магнітними матеріалами № 1742-77. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1977.

ДНАОП 0.03-3.05-77. Санітарно-гігієнічні норми допустимої напружності електростатичного поля № 1757-77. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1977.

ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено Наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 за № 45. Зареєстровано: Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345.

ДНАОП 0.05-3.01-80. Типові галузеві норми безплатною видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та металообробних підприємств. Затверджено Держкомпраці СРСР, 1980.

ДНАОП 0.05-5.01-83. Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено Держкомпраці СРСР 24.05.83.

НАОП 1.1.10-1.07-82. Правила застосування та випробування засобів захисту, які використовуються в електроустановках. Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82.

НАОП 1.2.00-1.01-87. Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87.

НАОП 1.2.00-4.02-90. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР. Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 23.05.90.

НАОП 1.2.10-1.04-77. Правила безпеки у прокатному виробництві. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 26.07.77.

НАОП 1.2.10-1.10-86. Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86). Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 18.03.86. Зміни: 1989.

НАОП 1.2.10-1.11-89. Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР 10.04.89.

НАОП 1.2.10-1.13-79. Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-1.14-86. Правила пожежної безпеки для підприємств чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР 17.04.86.

НАОП 1.2.10-2.01-79. ОСТ 14.55-79. Биркова система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

НАОП 1.2.10-2.10-81. ОСТ 14.68-81. Виведення поверхневих дефектів з прокату. Вимоги безпеки. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1981.

НАОП 1.2.10-5.01-81. Типова інструкція з безпеки праці для робітників прокатного виробництва. Затверджено Мінчорметом СРСР,1981.

НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. Затверджено Мінхімпромом СРСР 31.01.72.

НАОП 1.4.10-1.02-83. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів. Затверджено Мінхіммашом СРСР 05.07.83.

ДБНА 3.1-3-94. Прийняття до експлуатації об'єктів, закінчених будівництвом. Основні положення. Затверджено Постановою Держкоммістобудівництва України від 05.10.94 за № 48.

Інструкція щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків — РД-7-13-92. Узгоджено Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.

Правила дорожнього руху. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93 за № 1094.

Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Затверджено Міненерго СРСР.

Правила технічної експлуатації залізничного транспорту підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 10.09.73.

Положення про планово-запобіжні ремонти механічного устаткування підприємств чорної металургії СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 20.04.72.

Положення про капітальний ремонт основних промислово-виробничих фондів підприємств системи Мінчормету СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1977.

Положення про планово-запобіжний ремонт електрообладнання підприємств системи Мінчормету. Затверджено Мінчорметом СРСР 30.12.81 за № 1260.

Тимчасове положення про технічне обслуговування та ремонти (ТОіР) механічного устаткування підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР. Затверджено Мінчорметом СРСР 25.01.82.

Типові інструкції з безпеки праці для робітників прокатного виробництва. Затверджено Мінчорметом СРСР 16.03.81.

Правила технічної експлуатації механічного устаткування прокатних цехів. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1979.

Тимчасова інструкція з техніки безпеки при використанні азоту і аргону на підприємствах чорної металургії. Затверджено Мінчорметом СРСР, 1987.

Вказівки щодо проектування і влаштування захисту від блискавки будівель і споруд. СН 305-77. Затверджено Держбудом СРСР 1977, зміни 1979, 1981.