Зміна № 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з ДБН В.1.1-7", далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: "висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" замінити словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" замінити словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на "ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68 доповнити другим абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлюватись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".

Пункт 11.3. Слова: "згідно з п. 4.4" замінити словами: "згідно з пунктом 4.3".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".

Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні".

Доповнити додаток Б рядками:

"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

Додаток В. Доповнити додаток таким терміном та його визначенням:

„Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7”.