ТУ У В.2.7-88.023.021-95. Плиты мягкие теплоизоляционные ПМТБ-2. Технические условия.


Национальная академия наук Украины

СОГЛАСОВАНОПрезидент АО УкрНИИТСПлиты мягкие теплоизоляционные ПМТБ-2Технические условияТУУ В.2.7-88 023.021-95/взамен ТУ 21 УССР 321-81/ОКП 57 6940

Зміст

1 Нормативні посилання 2 Технічні вимоги 3 Вимоги безпеки 4 Правила приймання 5 Методи контролю 6 Транспортування та зберігання 7 Гарантії виробника

Ці технічні умови поширюються на плити м'які теплоізоляційні ПМТБ-2, виготовлені на основі полотен із супертонких скляних штапельних волокон і бентонітового звязуючого з застосуванням гідрофобізуючої рідини та без неї, і названі далі за текстом плити.Плити гідрофобізовані призначені для ізоляції корпусних конструкцій при будівництві та ремонті суден та кораблів всіх класів, типів та призначень з необмеженим районом плавання. Гранична температура застосування 200 °С.Плити негідрофобізовані призначені для ізоляції поверхонь будівельних конструкцій. Гранична температура застосування 750 °С.Приклад умовного запису позначення плит гідрофобізованих товщиною 20 мм шириною 500 і довжиною 550 мм:Плити ПМТБ-2-20Г-500х550 по ТУУ В.2.7.88 023.025-96те саме для плит негідрофобізованих;Плити ПМТБ-2-20-500х550 по ТУУ В.2.7.88 023.025-96При розробці плит використано а.с. №544642.Технічні умови придатні для сертифікації плит в системі УкрСЕПРО.

1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ

Шум. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ

Вибрационная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ

Методы измерения шума на рабочих местах;

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия;

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ

Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования;

ГОСТ 3226-77

Глины формовочные. Общие технические условия;

ГОСТ 7076-87

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности;

ГОСТ 8273-75

Бумага оберточная;

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия;

ГОСТ 10689-75

Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья. Технические условия;

ГОСТ 10834-76

Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия;

ГОСТ 11293-89

Желатин. Технические условия;

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов;

ГОСТ 17177-87

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля;

ГОСТ 18051-83

Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия;

ГОСТ 25644-88

Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования;

ГОСТ 29329-92

Весы для статического взвешивания. Общие технические требования;

ОСТ 5.9296-79

Материалы теплоизоляционные для судостроения. Методы испытаний;

ТУУ В.2.7.88 023.025-96

Холсты из микро-, ультра-, супертонких, стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород;

ТУ 6-02-583-75

Жидкость гидрофобизирующая 131-86;

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование;

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания;

СП 1042-73

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию;

СП 4088-86

Санитарные нормы, микроклимата производственных помещений;

МУ 3986-86

Контроль содержания вредных, веществ в воздухе рабочей зоны;

МУ 4486-87

Измерение концентрации аэрозолей преимущественноo фиброгенного действия

ГОСТ 25880-83

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1 Плити повинні відповідати вимогам цих технічних умов.2.2 Для виготовлення плит повинні застосовуватись сліду