Про приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України30 жовтня 2007 р. за N 1226/14493

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства нормативно-правових актів з охорони праці та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до:

1.1. Порядку проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.08.97 N 221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за N 515/2319, у тексті документа слова "Комітет по нагляду за охороною праці" замінити словами "Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" у відповідних відмінках.

1.2. Порядку ведення і публікації Реєстру сертифікованого персоналу у галузі неруйнівного контролю, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.08.97 N 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за N 516/2320, у тексті документа слова "Комітету по нагляду за охороною праці" замінити словами "Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду".

1.3. Порядку сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.08.97 N 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за N 514/2318, у тексті документа слова "Комітет по нагляду за охороною праці" замінити словами "Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" у відповідних відмінках.

2. Начальнику управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Больману Г. О. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку вжити заходів щодо внесення змін до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.