ВБН В.3.2-218-180-2003. БН В.3.2-218-180-2003. Правила определения стоимости работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования


Відомчі будівельні норми України

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

ВБН В.3.2-218-180-2003

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Українське державне виробниче-технологічне підприємство "Укрдортехнологія (УДВТП "Укрдортехнологія")

Київ

2003

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНІ

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

Директор Мельничук Г.С.

ВНЕСЕНІ

Управлінням науково-технічної політики і Управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

затверджено і введено в дію Наказом Державної служби автомобільних доріг України від 05.08.2003 № 374

РОЗРОБНИКИ: Г.П.Жучко, Р.П. Поліщук, П.С Демидюк, В.В. Шаповалов.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНІХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

НАКАЗ

Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази Державної служби автомобільних доріг України,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2004 року розроблені підприємством "Укрдортехнологія"' Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування ВБН В.3.2-218-180-2003.
 2. Управлінню науково-технічної політики (Прусенко Є.Д.), підприємству "Укрдортехнологія" (Мельничук Г.С.) протягом місяця забезпечити видання вказаних правил необхідним тиражем і направити їх дорожнім організаціям для використання в роботі
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Укравтодору Гнатенка Г.Ф.

Т.в.о. ГоловиМ.Д. Климпуш

Зміст

1. Загальні положення5

2. Правила розробки та склад кошторисної документації на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування7

Додаток А Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних Нормах16

Додаток Б Терміни та визначення17

Додаток № 1 Дефектний акт18

Додаток № 2 Граничні усереднені показники для визначення на стадії складання кошторисів та при взаєморозрахунках загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку, що враховують трудовитрати на 1000 грн.прямих затрат

Додаток № 3 Перелік працівників, заробітна плата яких передбачається у загальновиробничих20

витратах20

Додаток № 4 Перелік інших робіт і витрат, що включаються до глави 9 Зведеного кошторисного21

розрахунку.21

Додаток № 5 Перелік робіт і витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд23

Додаток № 6 Перелік робіт і витрат, що належать до нетитульних тимчасових будівель і споруд24

Відомчі будівельні норми

Кошторисні норми на дорожні роботи Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

ВБН B.3.2-218-180-2003

Вводяться вперше

Чинний з 01.01.2004

1. Загальні положення

 1. Ці норми встановлюють основні правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення), носять обов'язковий характер при визначенні їх вартості на автомобільних дорогах, які знаходяться в державній власності і фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
 2. При визначенні витрат ресурсів на роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування слід керуватися класифікацією робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, ресурсними кошторисними нормативами на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, а у випадку їх відсутності індивідуальними ресурсними кошторисними нормами, які розробляються згідно з "Методичними рекомендаціями з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм" схвалених рішенням Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 № 21 та затверджуються в складі документації згідно з пунктом 1.6 ВБН Д.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями № 1).

Види кошторисних нормативів, що входять до системи ціноутворення та система їх застосування наведені в п.1.4 ВБН Д.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями № 1).

1.3. При визначенні вартості прямих витрат на роботи з експлуатаційного утримання: автомобільних доріг; освітлення в межах населених пунктів, транспортних розв'язок та штучних споруд; технологічного зв'язку тощо слід керуватись відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, затвердженими Укравтодором. Окремі види робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, які не охоплені вказаними збірниками, а технологія їх виконання аналогічна будівництву чи ремонтам, можуть визначатися згідно з нормами ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) на будівництво та ВБН Д 2.2-218-045-2001 на ремонт автомобільних доріг та мостів або за одиничними розцінками та прейскурантами затвердженими в установленому порядку.

Відомчі ресурсні кошторисні норми (ВБН) на роботи з експлуатаційного утримання розробляються Українським державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія" і затверджуються Державною службою автомобільних доріг України.

1.4. Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач робіт і експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та споруд, що знаходяться на них, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

1.5. Кошторисні норми використовуються як основа для наступного переходу до вартісних показників.

Кошторисні норми призначені для:

 • визначення складу і кількості ресурсів при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;
 • визначення прямих витрат у вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;
 • розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Крім того, ці кошторисні норми можуть використовуватись при розробленні індивідуальних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації, встановленні норм списання матеріалів.

1.6. Нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в ВБН, що враховує трудовитрати: робітників – будівельників, монтажників і робітників*, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів; розрахункової трудомісткості при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів; розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах; коштах на титульні тимчасові будівлі і споруди; коштах на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

Нормативна кошторисна трудомісткість передбачає виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш ніж +27° С в літній період просто неба, і помірному вітрі (швидкість до 10 м/с)."

Додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування при температурі зовнішнього повітря нижче нуля і сильному вітрі (швидкістю більше 10 м/с), або в літній період просто неба більш ніж +27С, розраховуються за правилами, наведеними у відповідних пунктах ВБН Д.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями № 1).

2. Правила розробки та склад кошторисної документації на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

2.1. Вимоги до кошторисних нормативів, правила розробки та склад кошторисної документації на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування передбачають:

 • локальні кошториси та відомості ресурсів до них;
 • зведений кошторисний розрахунок вартості робіт.
 • кошторисні розрахунки на окремі види витрат.

2.2. У зведених кошторисних розрахунках вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території

Глава 2. Земляне полотно

Глава 3. Штучні споруди

Глава 4. Дорожній одяг

Глава 5. Експлуатаційне утримання

Глава 6. Пересічення та примикання

Глава 7. Облаштування та обстановка дороги

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи Крім того, після підсумку глав 1-12 враховуються:

 • кошторисний прибуток;
 • кошти на покриття адміністративних витрат організацій, що виконують роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування;
 • кошти на покриття ризику всіх учасників робіт;
 • кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
 • податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості робіт .

У випадку відсутності робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

 1. Обсяги робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування визначаються за дефектними актами згідно з класифікацією робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Форма дефектного акту додається. Додаток № 1.
 2. Кошторисна вартість визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.

Прямі витрати в локальних кошторисах визначаються шляхом множення визначеної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування обчислених за дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

2.5.Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси приймаються за вихідними даними замовника, які не повинні перевищувати ціни, встановлені Державною службою автомобільних доріг України. Вихідні показники для складання кошторисів приймаються замовником по дорожній організації у районі виконання дорожніх робіт.

2.6.Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, визначається окремо для робітників на виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту, сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших). Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно – розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників – будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних автотранспортних засобів.

Вартість людино-години згаданих робітників на роботах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, яке здійснюється із залученням Державних і місцевих бюджетних коштів, приймається в межах, установлених Укравтодором, з урахуванням рівня заробітної плати в регіонах.

2.7 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні та моторні, бензопили, висоторізи, кущорізи, персувні бітумні котли тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і відокремлено в нормах лише для розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються загальновиробничими витратами.

2.8. Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів передбачених робіт, зазначених у кошторисах, та відповідних поточних цін.

Кошторисна вартість перевезення автотранспортом ґрунту, сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей тощо) автотранспортом розраховується як окремий вид робіт у локальному кошторисі (окремим рядком) згідно з п.2.7 ВБН Д.1.1-218-1-2001 ( із змінами та доповненнями № 1), в розрахунку на перевезення 1 т вантажу і вартості машино – години автотранспортного засобу.