Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

Наказ Державної служби автомобільних доріг України

від 1 червня 2009 р. № 259

З метою вдосконалення нормативно-кошторисної бази Державної служби автомобільних доріг України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.06.2009 року розроблену підприємством УДВТП "Укрдортехнологія" і погоджену листом Мінрегіонбуду України від 19.05.2009 р. № 9/12-698 Зміну № 5 до ВБН Д.1.1-218-1-2001 "Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)".

2. УДВТП "Укрдортехнологія" (Нагайчук В. М.) забезпечити тиражування та розповсюдження документа дорожнім підприємствам та організаціям з компенсацією витрат на договірній основі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Парацу В. В.

Голова В. Гуржос

Додаток

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, КАПІТАЛЬНОГО ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ)

ВБН Д.1.1-218-1-2001

ЗМІНА № 5

ТЕКСТ ЗМІНИ

1. Викласти в новій редакції примітку до пп. 1.8.2:

"Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, визначаються на підставі ДБН Д.2.7-2000 та СОУ 45.2-00018112-034:2008 як сума витрат труда машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні дорожніх машин і механізмів".

2. Викласти в новій редакції п. 2.5:

"Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси по об'єктах, робота на яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, приймаються за вихідними даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки, а по матеріалах, які не підлягають реєстрації, виходячи з мінімальних цін, що склалися в регіоні на момент складання розрахунку, встановлених Укравтодором".

3. Викласти в новій редакції другий абзац п. 2.7:

"Поточні ціни на матеріальні ресурси по об'єктах, робота на яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, приймаються виходячи з мінімальних цін, що склалися в регіоні на момент складання розрахунку, встановлених Укравтодором".

4. Доповнити п. 2.10 наступним:

"При виконанні дорожніх робіт замовник повинен, керуючись п. 3.3.13, забезпечити повторне використання придатних для цього матеріальних ресурсів (за рішенням комісії до складу якої входять: замовник, підрядник, проектний інститут) для їх обов'язкового подальшого використання".

5. Викласти в новій редакції п. 2.12:

"Розмір коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі і споруди визначається при складанні інвесторської кошторисної документації калькуляційним методом за даними проекту організації робіт або за усередненими відсотковими показниками".

6. Викласти в новій редакції п. 2.14:

"При складанні договірної ціни у разі визначення витрат на тимчасові будівлі і споруди за усередненим відсотковим показником до нього застосовується знижувальний коефіцієнт 0,85.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд.

10. Викласти в новій редакції четвертий абзац п. 2.24:

"Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1 - 12 ЗКР по графах 4, 5, 6, 7, 8 та приймається:"

11. Викласти в новій редакції другий і третій абзац п. 2.25:

"Ці кошти розраховуються, виходячи з початку та строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах, та прогнозного зростання цін на ці ресурси за період будівництва, яке визначається на підставі прогнозного рівня інфляції на наступний період, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4, 5, 6, 8".

12. Викласти в новій редакції п. 2.26:

"Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, реконструкції тільки в обґрунтованих випадках за відповідними розрахунками".

Б. Витрати на розробку проекту гранично допустимих викидів шкідливих речовин на 1 годину роботи асфальтозмішувача.

Трудовитрати на розробку проекту гранично допустимих викидів шкідливих речовин при роботі асфальтозмішувача згідно з п. 9.3.2 "Сборника стоимости проектно-технологических работ выполняемых трестом "Оргдорстрой" (ЦНИИОМТП, 1992) та Н Г.1-218-03449261-348:2005 "Норми витрат на контроль якості дорожньо-будівельних матеріалів та робіт", становлять:

- при кількості джерел викидів до 10 - 58 люд./год.;

- при кількості джерел викидів від 11 до 20 - 90 люд./год.;

- при кількості джерел викидів від 21 до 30 - 123 люд./год.;

- при кількості джерел викидів від 31 до 40 - 152 люд./год.

При терміні дії проекту гранично допустимих викидів 5 років трудовитрати розробки проекту розраховуються на 1 маш./год. роботи асфальтозмішувача

К тр. п. = Z№/T/5.

де: К тр. п. - трудовитрати розробки проекту гранично допустимих викидів шкідливих речовин на 1 годину роботи асфальтозмішувача

Z№ - трудомісткість розробки проекту гранично - допустимих викидів

T - середній річний термін експлуатації асфальтозмішувача

Трудовитрати на розробку проекту гранично допустимих шкідливих викидів на маш./год. роботи асфальтозмішувача у залежності від кількості джерел викидів.

Кількість джерел викидів

Трудовитрати на розробку проекту гранично-допустимих викидів люд./год.

до 10

0,01526

від 11 до 20

0,02368

від 21 до 30

0,03237

від 31 до 40

0,04

Розраховані трудовитрати перемножуються на погодинну ставку 7 розряду (для інженерно-технічних працівників при розрахунку загальновиробничих витрат приймається 7 розряд).

В. Витрати на збір за забруднення навколишнього природного середовища при приготуванні асфальтобетонної суміші на 1 маш./год. роботи АБЗ

Питомі викиди шкідливих речовин при приготуванні 1 т асфальтобетонної суміші і вартість їх у складі збору.

Назва речовин

Викиди на 1 т

Вартість збору за 1 т викидів

Вартість збору з 1 т асфальту

g п. в

H

g п. в * H / 1000

Пил неорганічний

0.52 кг

3 грн.

0.00156 грн.

Ангідрид сірчистий

0.46 кг

80 грн.

0.0368 грн.

Вуглецю оксид

0.25 кг

3 грн.

0.00075 грн.

Азоту оксид

0.077 кг

80 грн.

0.00616 грн.

Вуглеводні

0.048 кг

4.5 грн.

0.000216 грн.

Фенол

0.0006 кг

363 грн.

0.0002178 грн.

де: Кт - витрати на збір за забруднення навколишнього природного середовища за 1 годину роботи автотранспорту;

G - вантажопідйомність автомобіля т;

V - середня експлуатаційна швидкість транспорту км/год.

3. Компенсація витрат збору за забруднення навколишнього середовища при роботі дорожньо-будівельної техніки.

Кб. т = qт × Ні б. т,

де qт - норматив витрат палива на годину згідно з нормами витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожніх, будівельних та спеціальних машин за ВБН В2.3-218-538:2007 "Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин" (зі Зміною № 1);

Ні б. т - проіндексований норматив збору за забруднення на 1 т пального у поточному році

Ні б. т = Нп б. т / 1000 × 1/100,

Нп б. т - проіндексований норматив збору у попередньому році (тобто, норматив збору за забруднення навколишнього природного середовища згідно з постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 28.03.2003 № 402 та від 21.07.2005 № 626 на 1 т пального слід проіндексувати, помноживши на 1,166 (індекс інфляції за 2006 рік) та 1,166 (індекс інфляції за 2007 рік) згідно з постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 18 жовтня 2006 року № 1423 та від 14 листопада 2007 р. № 1317);

I - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків, (за 2008 рік 122,3 % / 100 = 1,223)

13. Замінити значення "0,38918" 4 колонки таблиці Додатка 3 на значення "0.38985".