Примітка. Устаткування, яке не класифіковане за групами А і Б, належить до групи В.

 


Додаток 2
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ І ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І МЕРЕЖ

N
з/п 

Назва 

ВАТ "Донбасенерго" 

       Слов'янська ТЕС 

       Старобешівська ТЕС 

ТОВ "Східенерго" 

       Зуївська ТЕС 

       Курахівська ТЕС 

       Луганська ТЕС 

ВАТ "Дніпроенерго" 

       Запорізька ТЕС 

10 

       Криворізька ТЕС 

11 

       Придніпровська ТЕС 

12 

ВАТ "Центренерго" 

13 

       Вуглегірська ТЕС 

14 

       Зміївська ТЕС 

15 

       Трипільська ТЕС 

16 

ВАТ "Західенерго" 

17 

       Бурштинська ТЕС 

18 

       Добротвірська ТЕС 

19 

      Ладижинська ТЕС 

20 

       Миронівська ТЕС 

21 

АК "Київенерго" 

22 

      Київська ТЕЦ-5 

23 

      Київська ТЕЦ-6 

24 

      Філія "Теплові мережі" (магістральні теплові мережі) 

25 

ВАТ "Дністровська ГАЕС" 

26 

ДАК "Укргідроенерго" 

27 

      Дніпровська ГЕС 

28 

      Дніпродзержинська ГЕС 

29 

      Київські ГЕС та ГАЕС 

30 

      Кременчуцька ГЕС 

31 

      Канівська ГЕС 

32 

      Каховська ГЕС 

33 

      Дністровська ГЕС 

34 

НЕК "Укренерго" 

35 

      Дніпровська електроенергетична система 

36 

      Донбаська електроенергетична система 

37 

      Кримська електроенергетична система 

38 

      Західна електроенергетична система 

39 

      Північна електроенергетична система 

40 

      Центральна електроенергетична система 

41 

      Південно-Західна електроенергетична система 

42 

      Південна електроенергетична система 

43 

НАЕК "Енергоатом" 

44 

      Рівненська АЕС 

45 

      Хмельницька АЕС 

46 

      Південно-Українська АЕС 

47 

      Запорізька АЕС 

48 

      Ташлицька ГАЕС 

49 

Відкриті розподільчі пристрої 110 - 750 кВ Чорнобильської АЕС 

50 

ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" 

51 

Харківська ТЕЦ-2 "Есхар" 

52 

Кременчуцька ТЕЦ 

53 

Дарницька ТЕЦ-4 (ЗАТ "ДАРтеплоелектроцентраль") 

54 

ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" 

55 

Черкаська ТЕЦ 

56 

Чернігівська ТЕЦ 

57 

Дніпродзержинська ТЕЦ 

58 

Лисичанська ТЕЦ 

59 

Сєвєродонецька ТЕЦ 

60 

Краматорська ТЕЦ 

61 

ТЕЦ Лисичанського НПЗ (ЗАТ "Линник") 

62 

Калуська ТЕЦ 

63 

Сімферопольська ТЕЦ 

64 

Камиш-Бурунська ТЕЦ 

65 

Севастопольська ТЕЦ 

66 

Миколаївська ТЕЦ 

67 

Херсонська ТЕЦ 

68 

Одеська ТЕЦ Державний нагляд (контроль) за енергопостачальними компаніями, іншими суб'єктами й об'єктами електроенергетики, які не включені до вищенаведеного переліку, здійснює Держенергонагляд, за винятком:

- магістральних та міждержавних електричних мереж;

- оперативно-режимного управління обладнанням об'єктів електроенергетики, які перебувають в оперативному управлінні оперативних служб електроенергетичних систем НЕК "Укренерго", а також системних елементів протиаварійної автоматики, установлених на об'єктах ОЕС України, згідно з вищенаведеним переліком об'єктів електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

 


Додаток 3
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ

1. Класифікаційними ознаками технічних причин порушень є:

1.1. Невідповідність матеріалів вузлів та деталей устаткування чинним нормативним документам.

1.2. Дефект зварювання, пайки.

1.3. Дефект механічного з'єднання.

1.4. Механічне зношення.

1.5. Жужільне зношення.

1.6. Корозійне пошкодження.

1.7. Ерозійне зношення.

1.8. Порушення щільності.

1.9. Відхилення вібраційного стану від нормативного.

1.10. Вибух.

1.11. Термічне пошкодження.

1.12. Електродугове пошкодження.

1.13. Дефект електричної ізоляції.

1.14. Порушення електричного контакту.

1.15. Механічне пошкодження, руйнування.

1.16. Пожежа.

1.17. Втрата стійкості електричної мережі.

1.18. Вичерпання ресурсу.

1.19. Некласифіковані причини.

2. Класифікаційними ознаками організаційних причин порушень є:

2.1. Помилкові дії оперативного персоналу.

2.2. Помилкові дії керівного персоналу.

2.3. Помилкові дії персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів.

2.4. Помилкові дії ремонтного персоналу.

2.5. Незадовільне технічне обслуговування.

2.6. Незадовільна якість нормативної документації.

2.7. Дефекти проекту.

2.8. Дефекти конструкції.

2.9. Дефекти виготовлення.

2.10. Дефекти монтажу і налагодження.

2.11. Дефекти ремонту.

2.12. Дефекти будівництва.

2.13. Стихійні явища (ожеледь, сильний вітер, гроза, повінь тощо).

2.14. Вплив сторонніх осіб і організацій.


 

Додаток 4
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

1. Недовиробіток електричної і теплової енергії через технологічні порушення в роботі (непланові зупинення) обчислюється з моменту відключення від електромережі генератора, відключення від парової магістралі або теплової мережі водогрійного котла, теплофікаційної установки.

2. Недовиробіток електричної енергії E в тисячах кіловат-годин у разі відключення джерела енергії обчислюється виходячи із середньої за попередні три доби потужності відключеного джерела енергії і тривалості його відключення за формулою

E = N · t, 

(1)  де N - середня за три доби потужність джерела електричної енергії, яке відключено через технологічне порушення, тис. кВт;

t - тривалість відключення джерела електричної енергії, год.

3. Недовиробіток електричної енергії E в тисячах кіловат-годин у разі відключення устаткування ВЕС підраховується як різниця між розрахунковим виробітком електроенергії для фактичних швидкостей вітру і дійсним виробітком електроенергії ВЕС за час усунення пошкодження або несправностей.

4. Недовиробіток теплової енергії Q* у гігакалоріях визначається за період відновлення після виникнення технологічного порушення в роботі теплофікаційних блоків, теплофікаційних турбін, електростанцій з поперечними зв'язками, водогрійних котлів, теплофікаційних установок електростанцій, станцій теплопостачання, парових і опалювальних котелень за формулою

Q* = Q · t · 10-3,  

(2) де Q - номінальна теплова потужність джерела теплопостачання (водогрійного котла, теплофікаційного блока, теплофікаційної установки тощо), Гкал/год;

t - час простою джерела теплопостачання протягом відновлення його працездатного стану, год.

5. Розрахунок недовиробітку підписується керівником енергопідприємства.

 

Додаток 5
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  ПОПЕРЕДНЄ (ДОДАТКОВЕ) ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПОРУШЕННЯ

Повідомлення має містити:

1. Назву енергокомпанії, енергопідприємства.

2. Дату і час виникнення порушення.

3. Тип і коротку характеристику устаткування, на якому виникло порушення.

4. Короткий опис порушення і попередню оцінку характеру пошкодження.

5. Обставини і можливі причини виникнення порушення.

6. Стан устаткування до виникнення порушення.

7. Вимкнення споживачів.

8. Основні заходи, які повинні бути вжиті для ліквідації наслідків порушення.

9. Попереднє визначення порушення.


 

Додаток 6
до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України  АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОРУШЕННЯ

Енергокомпанія, енергопідприємство ____________________________________
__________________________________________
(відмова I або II категорії) 1. Назва об'єкта або установки, на яких виникло порушення

Указуються назва енергопідприємства, установка (котел, турбіна, генератор та інше устаткування), у межах яких виникло або розвинулось порушення.

2. Дата, час виникнення і назва технологічного порушення.

3. Опис режиму роботи й оцінка дій оперативного персоналу до виникнення порушення. Описуються режими роботи устаткування перед виникненням порушення, склад устаткування, яке працює і яке перебуває в ремонті чи резерві, його основні параметри і характеристики, а також відхилення режиму роботи і помилкові дії персоналу, які спричинили порушення.

4. Опис виникнення порушення, його протікання і дії персоналу. У хронологічному порядку описуються виникнення, розвиток і ліквідація порушення, а також причинно-наслідкові зв'язки між подіями та дається оцінка роботи релейного захисту, автоматики та персоналу.

5. Перелік пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів. Перераховуються назви пошкодженого устаткування, пристроїв та їхніх елементів із зазначенням типу і заводу-виробника, року виготовлення, кількості годин роботи і характеру пошкодження. У разі потреби наводиться характеристика застосованих матеріалів, особливості конструкції тощо.

Зазначається, чи були на енергопідприємстві аналогічні пошкодження цього або однотипного устаткування, які були вжиті заходи щодо запобігання подібним порушенням.

6. Причини виникнення і розвитку порушення, винуватці порушення

Стисло викладаються формулювання всіх причин виникнення і розвитку порушення, після чого окремим рядком указуються їх класифікаційні ознаки, які розділяються інтервалами (2 - 3 друкарських знаки). Першими вказуються технічні причини, потім - організаційні. Наприклад, 1.10 і 2.10.

За наявності помилкових дій оперативного персоналу вказуються: допущені помилки, тривалість зміни на об'єкті, час від початку зміни до порушення, кількість операторів у зміні, у якій виникло порушення, кількість учасників ліквідації порушення, стаж їхньої роботи (загальний і за посадою).

За наявності помилкових дій керівного, ремонтного персоналу, персоналу служб і лабораторій указується, де виявилися допущені помилки.

7. Облікова ознака порушень

Указуються ознака порушення (словами) і номер відповідного пункту інструкції.