2.14 Вибір добавок для бетонів, до яких пред'являються спеціальні вимоги за довговічністю (морозостійкість, корозійна стійкість, водонепроникність і та інші показники), належить робити за основною агресивною дією на бетон.

2.15 При виготовленні масивних конструкцій з бетону з ущільнювальними та такими, що приско­рюють тверднення або протиморозними добавками, належить передбачати заходи, які знижують температуру бетону і запобігають розтріскуванню конструкцій через саморозігрівання бетону при твердненні.

2.16 Бетони і будівельні розчини з добавками повинні відповідати вимогам ГОСТ 26633-91, ДСТУ Б В.2.7-18-95, СН 290-74, а також вимогам цих норм.

3 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

3.1 В якості в'яжучих матеріалів при приготуванні бетонів і будівельних розчинів з хімічними добавками повинні застосовуватися цементи загальнобудівельного призначення на основі портландцементного клінкеру згідно з ГОСТ 10178-85* і ГОСТ 22266-76*.

Допускається використання цементу для будівельних розчинів згідно з ГОСТ 25328-82.

Не допускається застосування суперпластифікаторів у бетонах на заводських пластифікованих цементах.

3.2 В якості крупних заповнювачів для важкого бетону повинні застосовуватися щебінь і гравій, які задовольняють вимоги ГОСТ 8267-82* і ГОСТ 8268-82*.

В якості дрібного заповнювача для бетонів і будівельних розчинів застосовується пісок, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95.

Допускається застосування шлакових заповнювачів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-39-95 і ГОСТ 26644-85.

При наявності в заповнювачах включень реакційноздатного кремнезему (опал, халцедон, обсідіан та ін.) застосування добавок, які містять луги і солі лужних металів, допускається після перевірки заповнювачів на реакційну здатність за методикою, зазначеною в ГОСТ 8735-88*.

Для легкого бетону повинні застосовуватися заповнювачі, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-17-95. ГОСТ 22263-76, ГОСТ 10832-91.

Крім цього, в якості дрібного заповнювача у важкі та легкі бетони, а також будівельні розчини можуть застосовуватися золошлакові суміші теплових електростанцій, які відповідають вимогам ГОСТ 25592-91.

3.3 Добавки, які рекомендуються для застосування в бетонних і будівельних розчинах, повинні задовольняти вимоги нормативних документів, наведених у таблиці 1 і ГОСТ 24211-91.

3.4 Вода для приготування бетонних і розчинових сумішей повинна відповідати вимогам ГОСТ 23732-79.

4 ПІДБІР СКЛАДУ БЕТОНУ

4.1 Визначенню складу бетону переду вибір виду і кількості добавки залежно від мети застосу­вання, технології виробництва, речовинного і мінералогічного складу цементу, впливу добавки на властивості бетонної суміші і бетону.

4.2 Вибір добавок належить робити відповідно до ГОСТ 24211-91, вимог цих норм.

4.3 Оптимальна кількість добавок установлюється експериментальне при підборі складу бетону шляхом порівняння показників бетонних і розчннових сумішей і бетону з добавками та без них, урахування характеристик складових матеріалів бетону, а також умов тверднення.

Орієнтовно кількість добавок приймається згідно з таблицями 4 і 5 з наступною перевіркою дії цих добавок в бетоні при приготуванні пробних замісів.

Таблиця 4

Кількість добавок у бетон

Вид добавки

Умовне скорочене позначення

Кількість добавки, % від маси цементу, в перерахунку на суху речовину

1 Пластифікатори:

1.1 Пластифікатори І групи (суперпластифікатори)

С-3

0,5 - 1,0


ДФ

0,5 - 2,0


10-03

0,2 - 1,0


МФ-АР, МКФ-АР

0,4 - 0,8


40-03

0,2 - 0,9


СМФ

0,5 - 1,0

1.2 Пластифікатори II, III, IV груп

ЛСТ

0,1 - 0,2


ЛТМ

0,5 - 0,9


ЛСТМ-2

0,1 - 0,3


МТС-1

0,2 - 0,5


ХДСК-І (НЛК-1)

0,4 - 0,8


ХДСК-2 (НЛК-2)

-


НИЛ-20

0,3 - 0,6


Окзил

0,1 - 0,2


ПФС

0,2 - 0,8


УПБ

0,15 - 0,5


ПДК (ПДКО)*

0,5 - 0,8


ПЛКП

0,7 - 1,5


Р

0,7 - 1,5


ВРП-1

0,005 - 0,03


ВРП-Э50

0,04 - 0,06


М-1

0,1 - 0,4


ПФп

0,05 - 0,8

Продовження таблиці 4


Вид добавки

Умовне скорочене позначення

Кількість добавки, % від маси цементу, в перерахунку на суху речовину


УЩР

0,03 - 0,06


ЩСПК (ПАЩ-І)

0,15 - 0,5


ЩСПКм

-


НЧК

0,1 - 0,2


КЧНР

0,1 - 0,2


ГКЖ-10

0,05 - 0,2


ГКЖ-11

0,05 - 0,2


ПФЛХ

0,1 - 0,25


ПМЩ

0,1 - 0,8


ЛХД

0,15 - 0,3


ВЛХК

0,1 - 0,25


МН (М1)

0,1 - 0,4

2 Стабілізуючі, водоутримуючі та такі, що поліпшують перекачуваність

ПОЭ

0,02 - 0,2


МЦ-100

0,1 - 0,2

3 Такі, що сповільнюють тужавлення бетонних сумі шей та тверднення бетону

ЛСТ

0,2 - 0,6 (для монолітних конструкцій)


НТФ

0,02 - 0,15


КП

0,05 - 0,3


ФЭС (ФЭС-50)

0,03 - 0,1

4 Такі, що прискорюють тужавлення

П

5,0 - 15,0


ХК

1,5


НК

1,5 - 2,5


ННК

2,0 - 3,0


ННХК

1,5 - 2,5


ХН

до 4,0


СН

0,5 - 2,0


М

0,1 - 0,5


ТНФ

до 3,0


НН1

до 3,0

5 Кольматуючі пори (ущільнюючі)

С-89

0,6 - 1,5


ДЭГ-1

1,0 -1,5


ТЭГ-1

1,0 -1,5


СА

3,0


СЖ

3,0


ХЖ

2,0 - 3,0

6 Газоутворюючі

136-41 (кол. ГКЖ-94)

0,03 - 0,1


136-157М (кол. ГКЖ-94М)

0,01 - 0,07


ПАК

0,005 - 0,01


ПАП-1

0,005 - 0,01

7 Повітроутягувальні

КТП

0,005 - 0,01


ОТП

0,05

Закінчення таблиці 4

Вид добавки

Умовне скорочене позначення

Кількість добавки, % від маси цементу, в перерахунку на суху речовину


СДО

0,01 - 0,08


СНВ

0,005 - 0,05


ОП

0,005 - 0,035


ЩСПК (ПАЩ-І)

0,15 - 0,5


ЩСПКм

0,1 - 0,25


НЧК

0,1 - 0,2


КЧНР

0,1 - 0,2


ГКЖ-10

0,05 - 0,2


ГКЖ-11

0,05 - 0,2


ПФЛХ

0,15 - 0,25


ПМЩ

0,1 - 0,8


ЛХД

0,15 - 0,3

8 Піноутворюючі

С

0,005 - 0,02

9 Протиморозні


АВ

5,0 - 15,0


ХК

2,0 - 6,0


НН

2,0 - 10,0


ННХК

3,0 - 14,0


НКМ

3,0 - 12,0


П

5,0 - 15,0


ННК

3,0 - 9,0


НК

3,0 - 9,0


ХН

4,0


М

8,0 - 12,0

10 Інгібітори корозії сталі


НН

3,0


ТБН

0,2 - 3,0


БХН

0,5


БХК

0,5


КИ-1

0,025 - 0,15


ННК

до 3,5

11 Гідрофобізуючі


ФЭС (ФЭС-50)

0,03 - 0,1


АМСР-3

0,08 - 0,1


136-41 (кол. ГКЖ-94)

0,03 - 0,1


136-157М (кол. ГКЖ-94М)

0,03 - 0,1


ГКЖ-10

0,05 - 0,2


ГКЖ-11

0,05 - 0,2


ССП

0,03 - 0,1

12 Бактерицидні

КБ

0,05 - 10,0

Примітка. Знаком * позначені добавки, що пластифікують та підвищують міцність.

Таблиця 5

Рекомендовані склади комплексних добавок

Вид добавок у комплексі (умовне скорочене позначення)

Кількість добавок у комплексі, % від маси цементу, в перерахунку на суху речовину

СП + (ЛСТ, УПБ)

(0,2-0,5) + (0,1-0,2)

ДФ + (ЛСТ, УПБ)

(0,4-0,7) + (0,1-0,2)

СП + ЩСПК

(0,2-0,5) + (0,1-0,3)

СП + (ГКЖ-10, ГКЖ-11)

(0,3-0,6) + (0,05-0,1)

СП + (СНВ, СДО)

(0,2-0,5) + (0,005-0,01)

СП + (НК, ННК, ННХК, СН)

(0,2-0,5) + (0,5-2,0)

ПДК + (ЛСТ, УПБ)

(0,5-0,8) + (0,05-0,15)

ПДКО + (ЛСТ, УПБ)

(0,6-1,0) + (0,1-0,2)

ЛСТ + ЩСПК

(0,1-0,2) + (0,1-0,3)

(ЛСТ, УПБ) + (СНВ, СДО)

(0,1-0,2) + (0,01-0,02)

ЩСПК + КТП

(0,1-0,3) + (0,005-0,01)

ЛСТ + (СН, НН, ХК, НК, ННХК)

(0,1-0,2) + (0,5-2,0)

УПБ + СН

(0,1-0,2) + (0,5-2,0)

ЩСПК + (НК, ННК, ННХК, СН)

(0,1-0,3) + (0,5-2,0)

(ГКЖ-10, ГКЖ-11) + НК

(0,1-0,2) + (0,5-2,0)

(СНВ, СДО) + (НК, ННК, ННХК, СН)

(0,01-0,02) + (0,5-2,0)

ХК + (СН, ННК)

(0,5-3,0) + (0,5-3,0)

Примітка. СП - пластифікатори І групи (суперпластифікатори) - С-3, МФ-АР, 10-03, 40-03.

4.4 При призначенні витрати добавок у бетон необхідно враховувати наступне:

- оптимальна кількість пластифікаторів у бетоні збільшується із збільшенням в клінкері цементу;

- із зменшенням водоцементного відношення в бетоні оптимальна кількість добавок прискорювачів тверднення зменшується;

- із збільшенням вихідної рухливості кількість пластифікаторів, яка необхідна для одержання литих і рухливих бетонних сумішей, зменшується;

- ефективність пластифікаторів типу ПДК, ПДКО, ПЛКП підвищується при застосуванні їх у бетонах на шлакопортландцементах.

4.5 Склад бетону з добавкою повинен визначатися шляхом коригування складу бетону без добавки, що підібраний згідно з ГОСТ 27006-86, або іншим перевіреним на практиці способом, який забезпечує одержання потрібної міцності бетону з мінімальною витратою цементу.

Підбір складу розчину повинен проводитися згідно з СН 290-74 з наступним коригуванням у залежності від застосовуваної добавки.

4.6 Для визначення впливу добавки приготовляються пробні заміси бетонної суміші без добавки та з добавкою, а з них бетонні зразки, які підлягають термовологісній обробці або тверднуть в нормально-вологісних умовах.

Вплив добавки встановлюється шляхом порівняння відповідних властивостей бетонних сумішей і бетонів з добавками і без них.