ГОСТ 10832-91. . Изменение (Теряет действие с 1 января 2004 г. согласно приказу Госстроя N 176 от 22.10.03)


ЗМІНА № 1 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року № 145 і введена в дію з 1 серпня 2001 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

(друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.3.1, таблиця 2.

У першому рядку у графі "Насыпная плотность, кг/м3" вилучити слова: "Св.50".

У п'ятому рядку у графі "Марка по насыпной плотности" замінити "300" на "250".

Після п'ятого рядка вставити рядок: у графі “Марка по насыпной плотности” доповнити маркою "300", а у графі "Насыпная плотность, кг/м3 " доповнити інтервалом чисел »250»300».

У сьомому рядку у графі "Насыпная плотность, кг/м3" інтервал чисел »350»350» замінити на »350»400».

Вилучити примітку 2.

Пункт 1.3.2, таблиця 3. Графу “Марка песка по насыпной плотности” доповнити маркою "350" з показниками теплопровідності і міцності відповідно "0,079" та "0,35".

Пункт 1.4. Перший абзац доповнити словами: “или с применением завязок, обеспечивающих необходимую прочность”.

Другий абзац доповнити словами: "или специализированные контейнеры по действующим нормативным документам”.

Пункт 2.4. Четвертий абзац після слів: " в песке и щебне" доповнити словом "вспученных”.

Пункт 2.8. У третьому абзаці доповнити двічі після слова "мешков" словами: “и специализированных контейнеров”.

Пункт 2.10. Другий абзац доповнити словами: « при высоте упаковки до 1 м и не более 1.25 - при высоте упаковки 1м и более».

Розділ 3. Слова: "в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом СССР” замінити словами: “в соответствии с действующими нормативными документами”.

Опубліковано:

“Будівництво і стандартизація”, 3-й випуск, 2001 р.