MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС РОБОТИ

НА ЗАТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ


м.Одеса


ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

Лист №110 від 24.02.2006р.

Наказ Міністерства промислової політики України

20.03.2006р. №106


ПІ 1.4.40-443-2006


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС РОБОТИ

НА ЗАТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ


м.Одеса


Зміст

1 Загальні положення 4

2 Вимоги безпеки перед початком роботи 6

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи 7

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи 9

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 9


1 Загальні положення

1.1. "Примірна Інструкція з охорони праці під час роботи на заточувальних верстатах" (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією заточувальник та осіб інших професій які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та мають дозвіл на виконання робіт на заточувальних верстатах та визначає загальні вимоги безпеки під час роботи на заточувальних верстатах.

На підставі цієї Інструкції на підприємствах галузі розробляються та затверджуються інструкції з охорони праці під час роботи на заточувальних верстатах з урахуванням особливостей підприємства.

1.2. Робоче місце заточувальника може бути постійним (при централізованому заточенні інструмента) і тимчасовим (при суміщенні професій), але в кожному разі воно повинне бути організовано у відповідності до вимог, що забезпечують безпеку праці.

1.3. Для заточування різального інструменту застосовуються верстати двох типів:

універсальні - для заточування будь-якого різального Інструменту; спеціалізовані - для заточування одного виду різального інструменту (свердлів, різців, черв'ячних фрез).

1.4. Заточування різального інструменту виконується із застосуванням мастильно-охолоджуючої рідини (МОЖ). При заточуванні інструменту застосовуються водяні МОЖ, масляні емульсії та масла. Найкращою охолоджуючою дією володіють водяні МОЖ, а найкращою мастильною дією масла.

1.5. До самостійного виконання робіт на заточувальних верстатах допускаються особи чоловічої статі:

- які досягли 18 річного віку;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають посвідчення про професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації.

Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6. Перебуваючи на території підприємства, у виробничих приміщеннях, працівник повинен ходити по пішохідних доріжках, бути уважним до транспортних засобів, що рухаються, і вантажопідйомним механізмам.

1.7. Працювати тільки на верстатах до яких допущений і виконувати тільки ту роботу, що йому доручена керівником робіт.

1.8. Не допускати на своє робоче місце осіб, що не мають відношення до виконуваної роботи. Без дозволу майстра не довіряти свій верстат іншій особі, не відволікатися від роботи та не відволікати інших.

1.9. Не опиратися на верстат і не дозволяти це робити іншим.

1.10. Забороняється працювати на заточувальних верстатах у рукавицях або рукавичках, а також із забинтованими пальцями без гумових напальчників.

1.11. Заточувальник під час виконання робіт зобов'язаний:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботів в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу підприємства;

- уміти подавати долі карську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.12. Під час роботи на заточувальних верстатах можуть мати місце наступні, небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- абразивний пилеаерозоль МОЖ;

- обертові частини й деталі верстату;

- осколки абразивного кругу, інструменту;

- падіння оснащення, інструмента, пристосувань;

- шум на робочому місці;

- запиленість, загазованість повітря робочої зони;

- ймовірність поразки електричним струмом;

- недостатня освітленість робочого місця;

- переміщення вантажів кранами та рух технологічного транспорту.

1.13. Працівник, що працює на заточувальних верстатах забезпечується безкоштовно за встановленими нормами спецодягом та іншими 313:

- костюмом бавовняним - на 12 місяців;

- рукавицями комбінованими - на 3 місяці;

- окулярами захисними - (до зношування).

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313 понад установленої норми.

1.14. При одержанні травми негайно звернутися в пункт медичної допомоги за наданням допомоги та доповісти керівнику робіт про те, що сталося.

1.15. Основні причини, що можуть спричинити нещасні випадки і травми під час роботи на заточувальних верстатах:

- розрив абразивного кола;

- зіткнення заточника з обертовим абразивним колом;

- удар частиками верстата, що рухаються;

- ненадійне кріплення інструменту, що заточується;

- недотримання правил електробезпеки;

- недбале носіння одягу.

1.16. Порушення заточувальником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке на нього може бути застосоване стягнення згідно чинного законодавства України.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи необхідно прийняти верстат від змінника (у випадку безперервної роботи) шляхом включення та випробування роботи всіх механізмів верстату, місцевого відсмоктувача, освітлення, подачі МОЖ.

2.2. Перевірити наявність і справність:

- огородження зубчастих коліс, приводних ременів, валиків, приводів, та ін., а також струмоведучих частин електричної апаратури (пускачів, рубильників, трансформаторів, кнопок);

- пристрою, що блокує (кнопки пуску із захисним екраном), при відкинутому захисному екрані верстат не повинен запускатися;

- заземлюючих пристроїв;

- запобіжних пристроїв для захисту від стружки, абразивного пилу, охолоджувальної рідини;

- пристроїв для кріплення інструменту.

2.3. Перевірити на холостому ході верстату:

- справність органів керування;

- справність системи змащення й охолодження;

- наявність зайвої слабини в частинах верстату, що рухаються.

2.4. Перевірити наявність і справність ручного інструменту при одержанні з комори;

2.5. Розкласти все на робочому столі відповідно до технологічного процесу.

2.6. Привести в належний вигляд спецодяг: застебнути або підв'язати обшлага рукавів, забрати волосся під головний убор (для жінок) або косинку.

2.7. Для попередження шкірних захворювань рук, при застосуванні на верстатах охолоджуючих рідин, перед початком роботи змазувати руки спеціальними пастами або мазями.

2.8. Про всі виявлені недоліки й несправності доповісти керівникові робіт і не приступати до роботи до їх усунення.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Виконувати вказівки по обслуговуванню й догляду за верстатом, викладені в "Керівництві до верстату", а також вимоги попереджувальних табличок, наявних на верстаті.

3.2. Установлювати й знімати різальний інструмент тільки після повної зупинки верстату.

3.3. Не працювати без захисних кожухів, що огороджують змінні шестірні, приводні ремені й інші обертові деталі, а також без захисних екранів.

3.4. Остерігатися зриву ключа, правильно накладати ключ на гайку та не підтискати їм гайку уривком.

3.5. Під час роботи верстата не брати й не подавати через працюючий верстат предмети, не підтягувати болти, гайки й інші сполучні деталі верстата.

3.6. Обов'язково зупинити верстат і виключити електродвигун при:

- виникненні вібрації верстата;

- перерві в подачі електроенергії;

- тимчасовому припиненні робіт;

- збиранню, змащенню, чищенню верстата;

- виявленні несправності в устаткуванні;

- підтягуванні болтів гайок і інших сполучних деталей верстата;

- перевірці або зачищенню різального інструменту.

3.7. Підготувати необхідні для заточування й доведення інструмента абразивні або алмазні круги, перевірити стан цих кругів зовнішнім оглядом з метою виявлення помітних тріщин і сколовши.

3.8. Користуватися кругами, що мають тріщини або відколи, забороняється.

3.9. Перевірити надійність кріплення абразивного або алмазного кругу, наявність прокладок між затискними фланцями й навкруги, надійність кріплення гайок, що затискають фланці.

3.10. Надійно закріпити підручник, установити його так, щоб зазор між краєм підручника й робочою поверхнею абразивного круга був не більш ніж 3 мм. Край робочої поверхні повинен бути без відколів і вироблення.

3.11. Перевірити справну роботу верстата на холостому ході протягом 3-5хв., перебуваючи осторонь від небезпечної зони можливого розриву абразивного або алмазного круга, і переконатися у відсутності радіального або осьового биття круга.

3.12. Перед установкою абразивного круга на заточувальний верстат перевірити, чи зроблене балансування круга діаметром, зібраного і з планшайбою, чи є до нього паспорт про випробування на міцність обертання, або наклеєна бірка.

3.13. Верстати з магнітним столом повинні бути обладнані бортовими металевими огородженнями для попередження викиду деталі при несправному електромагніти та й повинні мати электроблокування, що відключає електро­двигун при несправності генератора та іншого електроустаткування.

3.14. При установці й закріпленні інструменту, що оброблюється в центрах:

- не застосовувати центри зі зношеними конусами;

- перевіряти кріплення задньої бабки й пиноли.

3.15. Під час обробки в центрах слід застосовувати безпечні хомутики й повідкові патрони. Надійно кріпити хомутик на інструменті, щоб інструмент не повертався при заточуванні.

3.16. При заточуванні або доведенні інструмента абразивним або алмазним кругом, щоб уникнути їх розриву треба:

- при ручній подачі - подавати круг або інструмент на круг плавно, без ривків і різкого натиску;

- заточування осьового інструмента, що заточується в центрових бабках, робити тільки зі справними центровими отворами; не допускати, щоб вершина центрів упиралася в дно центрових отворів; інструмент повинен щільно входити в обидва центри всієї конусної поверхні центрових отворів;

- при автоматичному циклі роботи верстата слід дотримуватися заданих режимів заточування (швидкість різання та подачу) відповідно до технологи.

3.17. Заточування й доведення інструменту алмазними кругами робити тільки з охолодженням.

3.18. При заточуванні інструменту з охолоджуючою рідиною стежити за тим, щоб рідина обмивала абразивний або алмазний круг по всій його робочій і

3.19. Якщо заточувальний верстат, призначений для роботи із МОЖ, працював без охолодження (сухо), то при переході на роботу із МОЖ, щоб уник­нути розриву, дати кругу охолонути і тільки після цього починати заточування Інструменту із застосуванням охолоджувальної рідини.

3.20. Робота бічними (торцевими) поверхнями абразивного круга не допускається, якщо круг не призначений для такого виду робіт.

3.21. При роботі кругами, призначеними для роботи бічними (торцевими) поверхнями, стежити, щоб затискні фланці не торкалися інструменту, що заточується, або пристосування.

3.22. Установку абразивних кругів і їх кріплення на шпиндель верстата дозволяється робити тільки особам, що пройшли спеціальне навчання й перевірку знань за правилами установки абразивного інструменту на заточувальні верстати:

- налагоджувальники встановлюють абразивні круги, зібрані й збалансовані із планшайбами;

- заточувальники встановлюють тільки тї абразивні круги, які не проходять балансування.

3.23. Виправлення й очищення абразивного круга робить спеціально призначена особа.

3.24. Не встановлювати на верстат невипробувані круги.

3.25. У кожного заточувального верстата або групи верстатів, на яких працюють із кругами мирізного діаметру, вивішується таблиця із вказаною припустимою робочою обертовою швидкістю кругів, які використовують і частотою обертання шпинделя верстата у хвилину. На верстатах, що працюють у швидкісних режимах, захисний кожух має бути пофарбований у колір, відмінний від кольору верстату.

3.26. На верстаті для заточування Інструменту вивішують табличку із вказівкою особи, відповідального за експлуатацію верстата.

3.27. Під час роботи на заточувальних верстатах необхідно враховувати вплив шкідливих факторів на організм. Основні шкідливі фактори це - абразивний пил і мастильно-охолоджувальні рідини.

3.28. У випадку травмування самого заточувальника або поруч працюючого робітника негайно припинити роботу, повідомити про те що сталося, керівнику робіт і звернутися по допомогу в медичний пункт або викликати лікаря.

3.29. При виявленні яких-небудь несправностей, неполадок, непередбачених відхилень від технологічного процесу й т.д. негайно зупинити верстат і доповісти керівнику робіт.