1. Для зубчастої передачі 7 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

KHp-D = 1,17 + 0,18(Ь/ф)2+0,47-10-3 d. (104)

 1. Для зубчастої передачі 8 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

KHp.D = 1,23 + 0,18(фф)2 + 0,61 • 10~3Ь. (105)

 1. Випадок 2: Зубчасті передачі відрегульовані після монтування в корпусі передачі, притерті або припрацьовані, як специфічний процес виготовлення:

 1. Для зубчастої передачі 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

KHp-D = 1,10 + 0,18(£>/ф)2+0.115-10-3/). (106)

 1. Для зубчастої передачі 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

KHp-D = 1,11 + 0,18(Ь/ф)2+0,15-10~3Ь. (107)

 1. Для зубчастої передачі 7 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

= 1,12 + 0,18(Ъ/ф)2 +0,23-10-3Ь. (108)

 1. Для зубчастої передачі 8 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

/%О = 1,15 + 0,18(Ь/ф)2 +0,31-10~3Ь. (109)

 1. Визначання обчислюванням К^.а. Обчислювання таке, як описано в 7.3.2а), викори­стовуючи формули (39) і (40), з b/h = 12 і KHp-D 3 формул (102) — (109).

  1. Гоафічні значення KHp.D і KFp.D. Криві, що представляють коефіцієнти розподілу наван­таження по довжині контактних ліній на рисунках 20 — 23, узгоджені з формулами (102) — (109) для KHp.D. і з 7.7.2.2 для KFp.D.

 1. Коефіцієнти KHp.D ' Крр для поверхневопрогартованих зубчастих коліс

  1. Визначання обчислюванням KHp.D. Спочатку треба обчислити значення дослідної вели­чини Khp.d, використовуючи одну з формул (110) — (117) для Кнр < 1,34.

Якщо Кнр-D < 1.2, тоді підставляють 1,2 для Кнр-

Якщо 1,2 < KHp-D 1 -34, тоді Кнр = Кнр-о-

Якщо KHp.D > 1,34, значення повторно обчислюють, використовуючи формулу для Кнр > 1,34, і підставляють для Кнр.

Ця методика обчислювання узгоджена з 7.2.4с).

а) Випадок 1: Без регулювання, притирання або припрацювання.

 1. Для зубчастої передачі 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

Для КНр £ 1-34:

KHp-D = 1.09 + 0,26 (Ш)2+1,99-10"4Ь. (110)

Для КНр > 1-34:

Кнр.0 = 1,05 + 0,31(Ь/ф)2 + 2,34-10-4/). (111)

а) без додаткових заходів

Ь) припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачіс) перехідна зона для Кнр = 1,2 для зубчастих передач
з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 20 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній КНр-о S 1,2

Нр-D


ширина зубчастого вінця b


Fp-D


і KFp.D >1,18 для циліндричних зубчастих коліс 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-1а) без додаткових заходів

Ь) припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачі

с) пеРехіДна 30на Для КНр = 1,2 для зубчастих передач

* з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 21 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній ХНр-о > ^Fp-D ДЛЯ непрогартованих циліндричних зубчастих коліс 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-1■HJJ-D


50 100 150 200 250 300 350 400 мм 450


ширина зубчастого вінця b — •


Fp-D
а) без додаткових заходів

Ь) припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачі

с) перехідна зона для Хнр = 1,2 для зубчастих передач
з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 22 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній KHp.D

і KFp.D для непрогартованих циліндричних зубчастих передач 7 ступеня точності згідно з ISO 1328-1

(114)

(115)

(116)

(117)

2) Для зубчастої передачі 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

Для КНр 1.34:

КНр-о = 1,09 + 0,26 (£>/ф)2 + 3,3- 10~4d. (112)

Для КНр >1,34:

KHp-D = 1,05 + 0,31(Ь/ф)2+3,8Ю~4Ь. (113)

Для КНр 1,34, ур пропорційне F₽x; для Кнр > 1,34, ур стале.

Ь) Випадок 2: Зубчасті передачі відрегульовані після монтування в корпусі передачі, притерті або припрацьовані, як специфічний процес виготовляння.

 1. Для зубчастої передачі 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

Для КНр < 1,34:

KHp-D = 1,05 + 0,26 (Ь/ф )2 +1,0 • 10-4Ь.

Для КНр > 1,34:

KHp.D= 0,99 + 0,31(д/ф)2+1,2Ю“4Ь.

 1. Для зубчастої передачі 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

Для Кнр < 1,34:

KHp-D = 1,05 + 0,26 (Ь/ф )2 +1,6 10-4Ь.

Для Кнр > 1,34:

Кнр-D = 1-0 + 0,31 (Ь/ф )2 +1,9 • 10^4 Ь.

 1. Визначання обчислюванням KFp.D. Обчислювання таке, як описано в 7.3.2а), викорис­товуючи формули (39) і (40), з b/h = 12 і KHp.D з формул (110) — (117).

 2. Графічні значення KHp-D ' KFp.D. Криві, що представляють коефіцієнти розподілу наван­таження по довжині контактних ліній на рисунках 24 і 25, узгоджені з формулами (110) — (117) для Кнр-D, і 3 7.7.3.2 для KFp.D.

О-0Н-


а) без додаткових заходів


F0-D
 1. припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачі

 2. перехідна зона для КНр = 1.2 для зубчастих передач

з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 23 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній KH(i.D

>Hp-D


а) без додаткових заходів


тр-о


і KFp.D для непрогартованих циліндричних зубчастих передач 8 ступеня точності згідно з ISO 1328-1b) припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачі

■■■иммі с) перехідна зона для КНр = 1,2 для зубчастих передач
з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 24 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній KHp.D

і Крр-о для поверхневопрогартованих циліндричних зубчастих коліс 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-12

Нр

-D ,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

* 1,4

1,3

1.2

1.1

1,0O-tfd'

bca,/b > 1

0 50 100 150 200 250 300 350 мм 400

ширина зубчастого вінця b ►

а) без додаткових заходів

b) припрацьовані, притерті, відрегульовані зубчасті передачі

с) перехідна зона для КН(5 = 1,2 для зубчастих передач

з оптимальною модифікацією нахилу лінії зуба

Рисунок 25 — Криві коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній КНр-о і KFp.D для поверхневопрогартованих циліндричних зубчастих передач 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-18 КОЕФІЦІЄНТИ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ЗУБЦЯМИ КНа I *Fa

 1. Розподіл навантаження між зубцями

Коефіцієнти розподілу навантаження між зубцями КНа для напруження контакту і KFaдля на­пруження вигину враховують вплив нерівномірного розподілу навантаження між декількома парами зубців передач, що контактують одночасно, як описано далі.

Коефіцієнти розподілу навантаження між зубцями визначені як відношення максимального навантаження зуба в зачепленні зубчастої пари приблизно близько нуля об/хв до відповідного максимального навантаження зуба подібної зубчастої пари, яка позбавлена від неточностей. Голов­ними впливами є:

 1. деформації під навантаженням;

 2. профільні модифікації;

 3. точність виготовлення зубців;

 4. впливи припрацювання.

 1. Методи визначання коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями: принципи й припущення

Декілька методів визначання коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями згідно з ха­рактеристиками, наведеними в 4.1.8, викладені нижче.

З оптимальною профільною модифікацією, що відповідає навантаженню, високою точністю виготовлення, рівномірним розподілом навантаження по ширині зубчастого вінця й високим рівнем питомого навантаження, коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями наближається до одиниці.

 1. Метод А — коефіцієнти КНаz ^fo-a

Як встановлено в 6.4.1, максимальні навантаження на зуб (у тому числі внутрішні динамічні навантаження на зуб та вплив нерівномірного розподілу навантаження) можуть бути визначені прямо вимірюванням або вичерпним математичним аналізом. Тоді припускають, що ХНа і ^Fa будуть до­рівнювати одиниці (як і Kv).

Розподіл навантаження тільки в тангенційному напрямі також може бути визначений вичерп­ним аналізом усіх коефіцієнтів впливу. Ділення повного тангенційного навантаження між одночасно зачепленими зубчастими парами може бути отримане з тензометричних вимірювань, зроблених при ніжках зубців зубчастих передач, що передають навантаження у разі малих швидкостей.

Інформацію треба встановлювати в креслениках або технічних умовах таким чином;

 1. максимальне (допустиме) повне навантаження на зуб, або

 2. максимальний (допустимий) коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями, або

 3. усі дані (зокрема, інформація) щодо ефективної різниці кроку на основному колі), необхідні для виконання точного аналізу.

 1. Метод В — коефіцієнти КНа-в ' ^Fa-в

За цим методом роблять припущення, що середня різниця між кроками на основному колі шестерні й колеса є головним параметром у визначанні розподілу навантаження між декількома парами зубців у зоні зачеплення. Див. 7.6.2.1b) і виноски 13 і 14.

 1. Метод С — коефіцієнти KHa-c ' ^Fa-c

Цей спрощений розрахунковий метод базовано на методі В. Розраховування за методом В коефіцієнта розподілу навантаження між зубцями для зубчастих передач з нормально або важко- навантаженими зубцями, використовуючи формулу (118) або (119), вказує, що зі збільшенням точ­ності виготовлення його значення наближається до 1. Таким чином для єу < 2,0, ступеня точності 6 або вищого за ISO (згідно з ISO 1328-1), подібно для є., > 2,0, ступеня точності 5 або більш точного, для КНа і KFa можна підставляти значення 1. Через їхні кращі характеристики припрацювання, таку саму підстановку можна також зробити для наскрізнопрогартованих зубчастих коліс, які менш точні на один ступінь точності.

Припущено, що для прямозубих передач грубого ступеня точності розподіл навантаження між зубцями менш сприятливий. Припущення, що інколи повне тангенційне навантаження діє на одну пару зачеплених зубців, тобто beff = b для прямозубих передач і beff = b/cos2 рь для косозубих пе­редач, взяте за основу для ширини, що тримає навантаження, тобто найменша кількість одночасно завантажених пар зачеплених зубців.Фіксовані числові значення для коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями можуть бути розміщені за ступенем точності зубчастої передачі в діапазоні між граничними значеннями, описаними вище. Через те, що це приблизна апроксимація, зручно зробити КНа = KFa.

Згідно з наведеними міркуваннями методу С подано такі спрощувальні припущення:

 1. торцевий кут профілю at = 20°, відхил основного кроку fpb = fpcos 20°;

 2. кут нахилу лінії зуба р = 20° для косозубої передачі (впливає на су);

 3. коефіцієнт торцевого перекриття: прямозубі передачі, єа = 1,6; для косозубих передач, єо = 1,4 і єу = 2,5;

 4. жорсткість зачеплення: су = 20 Н/(мммкм) для прямозубих передач і су = 18,7 Н/(мммкм) для косозубих передач з кутом нахилу лінії зуба р = 20°, як зазначено в 9.3.1 і 9.4;

 5. є fpb eff як в таблиці 3 і уа згідно з 8.3.5 зі ступенями точності зубчастої передачі за ISO для z2 = 100;

 6. визначальне питоме навантаження: FtH/b = 350 Н/мм;

д) стосовно зубчастих передач низького ступеня точності припущено, що визначальне питоме навантаження FtH відповідно велике.

Ці граничні величини також допускають для питомого навантаження [(Ft КА)/Ь] < 100 Н/мм, через те що деформації під цим навантаженням є зазвичай малі в порівнянні з відхилами кроку по основному колу;

h) припускають, що КНа, KFa сталі для ((FtКЛ)ІЬ) >100 Н/мм, через те що с' і су в цьому діа­пазоні можуть бути розглянуті як пропорційні до питомого навантаження (див. розділ 9).

8.3 Визначання коефіцієнтів розподілу навантаження між зубцями, використовуючи метод В: Кна-В < KFa-B

Згідно з умовами й припущеннями, описаними в 8.2.2 і виносками 18 і 19, метод В підходить для всіх типів передач (прямозубих або косозубих з будь-яким профілем вихідного контуру й будь-якої точності). Коефіцієнти розподілу навантаження між зубцями можуть бути визначені обчислюванням або графічно. Обидва методи дають ідентичні результати.

 1. Визначання коефіцієнта розподілу навантаження між зубцями обчислюванням24^