(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)Продовження додатка №1


3

МЕТОД РАДІАЦІЙНИЙ

ВІДПОВІДЬ
3.1

Проведені види робіт із РК і контрольовані об'єкти(зазначеним методом)


3.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік


3.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль(копія висновку)


3.4

Чи є методика контролю (найменування, реєстраційний номер)


3.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця(так або ні, якщо "так", то які і коли)


3.6

Відомості про підвищення кваліфікації(коли, де, фах)


3.7

Які рентгенівські апарати (дефектоскопи) використовуються при контролі (тип, виробник)


3.8

Які види індикації і типи плівок використовуються при контролі


3.9

Які еталони чутливості використовуються при контролі


3.10

З якого документа вибирається схема просвічування

(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)Продовження дадатка №1


4.

МЕТОД КАПІЛЯРНИЙ

ВІДПОВІДЬ

4.1

Проведені види робіт із КД і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)


4.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік


4.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)


4.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)


4.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)


4.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)


4.7

Яка чутливість забезпечується при контролі


4.8

Які комплекти дефектоскопічних матеріалів використовуються


4.9

Які стандартні зразки використовуються


4.10

Застосовувані норми оцінки

(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)Продовження додатка N 1


5

МЕТОД МАГНІТНИЙ

ВІДПОВІДЬ

5.1

Проведені види робіт і МК і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)


5.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік


5.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)


5.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)


5.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)


5.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)


5.7

Який дефектоскоп використовується при контролі

(тип, виробник)


5.8

Який спосіб (способи) намагнічування використовується при контролі


5.9

На якому рівні чутливості проводиться контроль


5.10

Які дефектоскопічні матеріали використовуються

при контролі

(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)Продовження додатка N 1


6

МЕТОД ВИХРОСТРУМОВИЙ

ВІДПОВІДЬ

6.1

Проведені види робіт із НК і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)


6.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік


6.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)


6.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)


6.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)


6.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)


6.7

Які прилади використовуються при контролі

(тип, виробник)


6.8

Які типи перетворювачів використовуються при контролі


6.9

Яка чутливість забезпечується при контролі

(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)Продовження додатка N 1


7

МЕТОД ВІЗУАЛЬНИЙ

ВІДПОВІДЬ

7.1

Проведені види робіт із НК і контрольовані об'єкти

(указаним методом)


7.2

Обсяг і періодичність проведення робіт з контролю за рік


7.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)7.4

Чи є методика контролю (найменування, реєстраційний номер)7.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця7.6

Відомості про підвищення кваліфікації (коли, де, фах)7.7

Чи застосовуються оптичні засоби при контролі7.8

Норми оцінки якості, що застосовуються7.9

Вимірювальний інструмент, що застосовується

(підпис)


(П. І. Б. спеціаліста)
(підпис)


(П. І. Б. керівника підприємства)
печатка


_____________

(дата)Висновок експерта:

(підпис)


(П. І. Б. експерта)