Продовження додатку

 

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан (вихідний рік)

Термін будівництва

 

 

 

Перша черга

Розрахунковий строк

легкові автомобілі

 

 

 

 

Кількість спалюваного транспортом палива (за видами):

 

тис.т/рік

 

 

 

Викид у повітря внаслідок спалювання палива компонентів:

вуглеводи окиси азоту сажа

т/рік

 

 

 

Кількість депо (гаражів) та їх місткість за видами транспорту (включаючи легковий за належністю):

 

од/м-місць

 

 

 

Витрати електроенергії, усього

у тому числі питомі витрати на пасажирський рух

тис.кВтгод кВтгод/пас.-км

 

 

 

Протяжність вулично-шляхової мережі, усього

у тому числі з масовим пасажирським транспортом

з них за видами транспорту:

з пріоритетним рухом пасажирського транспорту

з автоматизованим управлінням дорожнім рухом

з перевищенням гранично-допустимих норм шуму та загазованості

км

 

 

 

 

Щільність магістральної вулично-шляхової мережі

у тому числі з масовим пасажирським транспортом, усього

з них за видами транспорту:

з пріоритетним рухом пасажирського транспорту

з автоматизованим управлінням дорожнім рухом

км/км2

 

 

 

Закінчення додатку

 

Найменування показників

Одиниця виміру

Існуючий стан (вихідний рік)

Термін будівництва

 

 

 

Перша черга

Розрахунковий строк

Середній інтервал руху транспортних засобів (за видами масового пасажирського транспорту):

хв.

 

 

 

Середній час, що затрачує пасажир на поїздки при користуванні масовим пасажирським транспортом

хв.

 

 

 

Питома вага пересувань на масовому пасажирському транспорті з витратами часу не більш 40 хв

%

 

 

 

Річні експлуатаційні витрати на громадських видах транспорту, усього

у тому числі за видами транспорту:

млн.крб.

 

 

 

Капітальні вкладення на розвиток міського пасажирського транспорту, усього

у тому числі: на будівництво на придбання рухомого складу

з них за видами транспорту (у тому числі на будівництво та придбання рухомого складу):

млн.крб.

 

 

 

 

Капітальні вкладення на будівництво та реконструкцію вулично-шляхової мережі міста

млн.крб.

 

 

 

Вартість будівництва штучних споруд (мостів, шляхопроводів, пішохідних переходів і т.інш.)

млн.крб.

 

 

 

Примітки: 1. Наповнення рухомого складу необхідно приймати на першу чергу будівництва 5 пасажирів і на розрахунковий строк - 4 пасажири на 1 м2 вільної площі підлоги для звичайних та 3 пасажири для швидкісних видів транспорту; 2. Довжина мережі метрополітену і швидкісного трамваю вказується загальна, у тому числі в тунелях мілкого і глибокого закладення.